חורבת גנים

עפר שיאון ויהודה רפיואנו
05/11/2017
דוח מורחב

בחודשים מרס–אפריל 2006, נערכה חפירה מדרום למושב ישעי, בשוליים המזרחיים של חורבת גנים (ח' אום ג'ינה; הרשאה מס' 4745-A; נ"צ 195850/628180), לקראת הרחבת המושב. את החפירה, מטעם רשות העתיקות, ניהל עפר שיאון. י' רפיאנו כתב את הדוח הקרמי, ור' קול כתב את הדוח הנומיסמטי. בחפירה נחשפו שרידי מבנה, מקווה, מערות קבורה ומתקנים. זמנם של השרידים שלהי התקופה ההלניסטית עד התקופה הממלוכית.

 

לדוח המלא ר' קישורים להלן.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version