שטח A1 (כ-250 מ"ר; איור 3)

שלב 1. בשלב המאוחר ביותר התגלו כחמש קבורות משניות של נקברים שפונו מקבריהם במטרה לפנות מקום לקבורה חדשה. בבור של אחת הקבורות (0.5 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק; איור 4) התגלו גולגולת, עצמות ארוכות וצלעות. הקבורות המשניות נחפרו אל תוך דרך קדומה משלב 4 (להלן) וביטלו אותה.
 
שלב 2. התגלה קבר מלבני גדול (0.8 × 2.0 מ', כ-1 מ' עומק; איורים 3: חתך 1–1, 5), שנבנה בציר צפון-מזרח–דרום-מערב מלוחות אבן מסותתים ואבני גוויל. הקבר טויח בטיח אפור-שחור. ייתכן שתקרתו של הקבר הייתה קמורה. בקבר התגלה נקבר אחד שהונח על צדו הימני, ראשו בצד מערב ופניו פונות לדרום. תנוחה זו היא התנוחה המוסלמית המסורתית. הקבר חותך קברים משלב 3. שני קברים דומים לקבר זה נחשפו בשטח B.
 
שלב 3. נחשף קבר בנוי מלבני, המנצל את הדופן של הקבר הגדול שהתגלה בשלב 2. הקבר מקורה בלוחות אבן. בקבר התגלו חמישה נקברים שהונחו בתנוחה מוסלמית מסורתית. עוד התגלו חמישה קברים נוספים הדומים לקבר זה.
 
שלב 4. בשלב זה החל המקום לשמש בית קברות. בדרום השטח נחשף קטע מדרך (כ-2 מ' רוחב), שנבנתה בכיוון מזרח–מערב משני טורים של אבנים וביניהם מילוי מפולס של אבנים קטנות. סמוך לדרך בכל שטח החפירה נחשפו קברי שוחה רדודים (0.5 × 1.8 מ', 0.2 מ' עומק), שנבנו בציר צפון-מזרח–דרום-מערב. הקברים תחומים באבנים קטנות ומכוסים בלוחות אבן דקים (0.1 מ' עובי). הנקברים הונחו בתנוחה המוסלמית המסורתית. ברוב הקברים לא התגלו מנחות קבורה. בקברים מעטים התגלו צמידי זכוכית. בחלק מהקבריםהונח ליד ראש הנקבר מטבע למנחה. הישר מעל לנקברים בקברי השוחה התגלו קברי שוחה של ילדים. קברי הילדים צפופים ומסודרים ואינם פוגעים בקברים שתחתיהם. נחפרו כ-100 קברי ילדים ומבוגרים משלב זה.
 
שלב 5. נחשף מבנה (5 × 6 מ', 3 מ' רוחב פנימי), שקירותיו (1 מ' רוחב) נבנו מאבני גוויל גדולות והשתמרו לגובה של נדבך אחד או שניים. המבנה ממשיך לצפון-מערב אל מעבר לגבול החפירה. רצפת המבנה לא השתמרה. במבנה התגלה מילוי אדמה, ובו מעורבים חרסים רבים מהמאות הז'–הו' לפסה"נ ומהתקופה ההלניסטית (המאות הג'–הב' לפסה"נ), ובהם ידית של קנקן נושאת טביעה רודית. נראה שהמבנה שימש בית חווה או מגדל שמירה.
 
שטח A2 (כ-225 מ"ר; איור 6)
חלקו המערבי של השטח נחפר כולו. בריבוע בדיקה שנפתח בחלק זה העמיקה החפירה עד הסלע. ביתר השטח נערכה חפירה חלקית בלבד.
 
שלב 1. בשלב המאוחר ביותר נחשפו כ-14 קבורות משניות, שנחפרו בין הקברים משלב 2 (להלן).
 
שלב 2. התגלו כ-17 קבריםמלבניים משני טיפוסים. הקברים נבנו לתוך אדמה אפורה כהה בציר צפון-מזרח–דרום-מערב. דופנות הקברים מהטיפוס האחד נבנו מאבני גזית וביניהן אבנים קטנות, ודופנות הקברים מהטיפוס השני נבנו מאבני גוויל ללא אבנים קטנות ביניהן. בקברים לא התגלו נקברים ונראה שהם תוכננו לקבורה עתידית.
 
שלב 3. התגלו קברים שנחפרו לתוך אדמת טרה-רוסה אדומה; הובחנו בהם שני שלבי קבורה. השלב המאוחר כולל קברי ילדים בציר צפון-מזרח–דרום-מערב וקברי מבוגרים בציר מזרח–מערב. התגלו כ-19 קברי ילדים, חלקם ללא ציון קבר או ללא כיסוי וחלקם עם כיסוי של לוחות אבן קטנים. התגלו שלושה קברי מבוגרים ללא ציון לקבר וללא כיסוי. כל הנקברים, ילדים ומבוגרים, הונחו בתנוחה המוסלמית המסורתית. לשלב הקדום שייכים כ-80 קברי לוחות (0.6 × 2.0 מ'), שמתוכם נחפרו 57 קברים. הקברים מסודרים בשורות בציר צפון-מזרח–דרום-מערב. כל הקברים התגלו מכוסים בלוחות אבן (0.35 × 0.50 מ'). בחלק מהקברים נבנתה דופן אבן בצד הצפוני בלבד. בשלב משנה זה הובחנו שלושה טיפוסי קברים: קברי יחיד, קברים זוגיים וקבר משפחה. כל הנקברים הונחו בתנוחה המוסלמית המסורתית (איור 7).

בשלב 3 נתגלה קבר אחד חריג בבנייה ובתנוחת הקבורה. דופנות הקבר נבנו מאבני גזית לגובה שלושה נדבכים ועליהן הונחו לוחות אבן לקירוי. בקבר התגלתה נקברת, שהונחה על הגב, פניה פונות כלפי מעלה וידיה מונחות על החזה. ייתכן שקבר זה משמר סגנון קבורה ותנוחה נוצריים.

בגבול הצפוני-מערבי של שטח החפירה נחשף קיר אבן, שנבנה מאבני גוויל גדולות. הקברים משלב 3 ניגשים אל הקיר, ואילו הקברים משלבים 2 ו-1 נמצאים מעליו. נראה שקיר זה הוא הקיר התוחם הדרומי של הדרך שנחשפה בשטח A1 וממשיכה לכיוון מזרח.

 
שלב 4. התגלו 22 קברים, ובהם קברי יחיד וקברי זוגות. בניית הקברים, ארגונם וצפיפותם דומים לאלה של 80 הקברים משלב 3. לוחות האבן המכסים את הקברים בשלב זה עבים יותר מאלה של שלב 3.
 
שלב 5. נחשפה אדמת טרה רוסה אדומה, ובה שברי אבן גיר ומעט חרסים שאינם אינדיקטיביים. נראה שזוהי אדמת סחף שהצטברה מעל סלע האם.
 
שטח A3 (כ-50 מ"ר)
שלב 1. בשלב המאוחר ביותר התגלתה קבורה משנית אחת, שנחפרה אל תוך שלב 2.
 
שלב 2. התגלו שלושה קברים מלבניים, שנבנו מאבני גוויל. בקברים לא התגלו נקברים ונראה שתוכננו לקבורה עתידית בדומה לשלב 2 בשטח A2.
 
שלב 3. התגלו שני קירות (0.8 מ' רוחב כל אחד) של מבנה שיוצרים פינה. הם נבנו משני פנים של אבני גוויל וביניהם מילוי של אבנים קטנות. במבנה לא התגלתה רצפה. זמנו ושימושו של המבנה אינם ברורים.
 
שלב 4. התגלה קטע מדרך בציר צפון-צפון-מערב–דרום-דרום-מזרח (כ-6 מ' אורך, כ-2 מ' רוחב), שהוא חלק מהדרך שהתגלתה בשלב 4 בשטח A1. הדרך כוללת שני קירות תוחמים שנבנו מאבני גוויל גדולות וביניהם מילוי מפולס של אבני גוויל קטנות. אל הדרך ניגשים ממערב למעלה מ-20 קברי לוחות המכוסים בלוחות אבן (0.5 × 1.8 מ'; איור 8), שנבנו בציר צפון-מזרח–דרום-מערב. ממערב לקברים אלה, במפלס מעט גבוה יותר, התגלתה קבוצה של קברים קטנים, אולי קברי תינוקות. כל הקברים משלב זה לא נחפרו מפאת הפסקת החפירה בשטח.
 
שלב 5. בחלק הדרומי-מערבי של השטח נחשפו כמה קברי לוחות, הדומים בבנייה ובכיוון לקברים משלב 4. קברים אלה נבנו במפלס נמוך מזה של הקברים בשלב 4, ועל כן נראה כי הם שייכים לשלב קבורה קדום יותר.
 
שטח B (כ-500 מ"ר; איור 9)
החפירה בשטח הופסקה ולכן הוא לא נחפר בשלמותו.
 
שלב 1. בשלב המאוחר ביותר התגלו כ-30 קבורות משניות, ובהן גולגולות, עצמות גפיים ואגן וצלעות. הקבורות התגלו הישר מעל קברי הלוחות משלב 3, ונראה כי הן חדרו מהחלק העליון בשטח.
 
שלב 2. בחלק הצפוני-מזרחי של השטח התגלו קברים מלבניים, שנבנו בציר צפון-מזרח–דרום-מערב. הדופנות של חלק מהקברים נבנו מאבני גוויל ושל חלקם האחר מאבני גזית קטנות. רק בקבר אחד התגלה נקבר, ואילו יתר הקברים התגלו ריקים ונראה שהם תוכננו לקבורה עתידית בדומה לשלב 2 בשטחים A2 ו-A3.
 
שלב 3. עיקר הקברים שהתגלו בשטח שייכים לשלב זה. התגלו שלושה טיפוסי קברים (איור 10), כולם נבנו בציר צפון-מזרח–דרום-מערב: קברי לוחות, קברי שוחה וקברי ארגז. קברי הלוחות מורכבים משוחות כרויות באדמה (0.2 מ' עומק) ומלוחות אבן המכסים את הנקבר בשוחה. נחשפו כ-80 קברי לוחות מסודרים בשורות. קברי השוחה נכרו באדמה ואין עליהם כיסוי של לוחות אבן. התגלו כ-10 קברי שוחה. הנקברים בקרבי הלוחות ובקברי השוחה הונחו בתנוחה המוסלמית המסורתית. קברי הארגז הם קברים מלבניים, שדופנותיהם נבנו מאבני גוויל לגובה של שניים–שלושה נדבכים ומעליהן הונחו לוחות אבן לכיסוי. בקברים שולבו פריטים אדריכליים רבים בשימוש משני, לרבות מצבות קדומות שהוסבו לשמש לוחות כיסוי. על סמך סיתות האבנים ותווי סתתים נראה שזמנם של הקברים התקופה הצלבנית. נחשפו כ-20 קברי ארגז, אך רק מעטים מהם נחפרו בשלמותם. בין לוחות הכיסוי ומעליהם התגלו ריכוזי עצמות שנקברו כנראה בקבורה משנית. הקברים צרים מאוד ומאפשרים קבורה של נקבר אחד בלבד. שלושת הסוגים של הקברים מלמדים אולי על הבדלים אתניים, מעמדיים או מגדריים בין הנקברים.
 
שלב 4. בחלקו המערבי של השטח נחשפה אמת מים (16 מ' אורך חשיפה; איור 11), שנבנתה בכיוון כללי צפון–דרום; בקטע שנחשף יש פיתול קל. חלקה הצפוני של האמה נבנה משני קירות אבן וטויח מפנים, ואילו חלקה הדרומי נחצב בסלע וטויח. הובחנו שני שלבי שימוש באמת המים. בשלב הקדום היא טויחה בטיח שמעורבים בו חרסים קטנים רבים, ובשלב המאוחר הוגבה מפלסה ב-0.3 מ' באמצעות הוספה של מילוי של אבנים קטנות והיא טויחה בטיח אפור שמעורבים בו שרידי פחם רבים וצפופים. טיח דומה התגלה בקבר הגדול שבשלב 2 בשטח A1 ובקבר שנבנה מאבני גזית בשלב 2 בשטח A2. נראה כי האמה נבנתה בתקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית, בדומה לזמן בנייתה של בריכת ממילא, וכי נערכו בה שינויים בראשית התקופה האסלאמית הקדומה. ייתכן שהאמה היא חלק מאמת המים העליונה המגיעה מבריכות שלמה שליד הכפר אל-ח'דר. הקברים משלב 3 חותכים את האמה ועל כן נראה כי עם בניית בית הקברות יצאה אמת המים משימוש.
 
שטח C (כ-250 מ"ר; איור 12)
החפירה בשטח הופסקה ולכן הוא לא נחפר בשלמותו.
 
שלב 1. בשלב המאוחר ביותר התגלו כ-40 קבורות משניות, שחלקן נתחמו באבני גוויל קטנות. הקבורות כוללות עצמות של פרט אחד, ובהן כל חלקי השלד הגדולים. חלק מהקבורות חודרות לשלב 2 ואף לשלב 3 של הקבורה בשטח.
 
שלב 2. במרכז השטח ובדרומו התגלו קברים שנבנו מאבני גזית. הקברים נפגעו בעת בניית מגרש החניה ורק בסיסם שרד. בחלק הדרומי-מזרחי של השטח התגלה מבנה קבורה גדול, ובו שני שלבי בנייה. לא התגלו בו קבורות. במערב השטח התגלו קברים מלבניים וסגלגלים, שדופנותיהם נבנו מאבני גוויל. בקברים אלה לא התגלו נקברים ונראה שהם תוכננו לקבורה עתידית.
 
שלב 3. במערב השטח התגלו קברים צמודים זה לזה, שדופנותיהם נבנו מאבנים המונחות על צדן הצר. בין דופנות הקברים ומעליהן התגלה מילוי מהודק של אבנים קטנות המונחות אף הן על צדן הצר, אולי תקרת קמרון שקרסה. ייתכן שקברים אלה דומים לקבר הגדול שהתגלה בשלב 2 בשטח A1.
בדרום-מזרח השטח התגלה ריכוז של 14 קברי ארגז (איור 13), שנבנו בציר צפון-מזרח–דרום-מערב. דופנות הקברים נבנו לגובה של שניים-שלושה נדבכים מאבני גווויל שלוכדו בחומר מליטה על בסיס סיד ואפר; חלק מהקברים טויחו מפנים. הקברים קורו בלוחות קירוי, שרבים מהם בשימוש משני ממצבות של קברים קדומים. כל קבר רחב בחלקו הצפוני וצר בחלקו הדרומי על מנת להתאימו לתנוחת קבורה של שכיבה על הגב. בקברים התגלה נקבר יחיד, פרט לקבר אחד שבו התגלו ארבעה פרטים, ובהם גבר, אישה, ילד ותינוק.
במערב השטח התגלו קברי לוחות בציר צפון-מזרח–דרום-מערב, הכוללים שוחה שנכרתה באדמה ולוחות אבן המכסים את הנקבר. הנקברים הונחו בקברים בתנוחה המוסלמית המסורתית. מעל קברים אלה התגלו קברי ילדים משלושה טיפוסים: שוחה חפורה באדמה ללא כיסוי, קבורה צמודה מדרום לקיר אבן וקבורה שמעליה לוחות כיסוי מאבן. קברי הילדים אינם פוגעים בקברים שתחתיהם.
 
שלב 4. שכבה זו נחפרה רק בחלק המערבי של השטח, ובו התגלו שלושה קברים, הכוללים לוחות אבן גדולים ללא דפנות, שנבנו באדמה קשה ומהודקת.
 
שטח D (כ-375 מ"ר)
החפירה בשטח הופסקה ולכן השכבות לא נחפרו במלואן. התגלו ארבעה שלבי קבורה, ובהם קברים שנבנו מאבני גזית, קברים מלבניים וסגלגלים שנבנו מאבני גוויל והתגלו ריקים, קבורות משניות וקברי לוחות.
 
ייסוד בית הקברות הביא לביטול המבנה מסוף תקופת הברזל ואמת המים מהתקופות הרומית–הביזנטית. בבית הקברות התגלו חמישה שלבי קבורה עיקריים ודרך. בשלב 1, המאוחר ביותר, התגלו קבורות משניות של חלקי השלד הגדולים בבורות קטנים ורדודים. בשלב 2 התגלו בעיקר קברים בנויים ריקים מנקברים, שתוכננו אולי לקבורה עתידית. בשלב 3 התגלו קברים בנויים המכוסים בלוחות אבן, ובהם ניכר שימוש משני בפריטים אדריכליים ובמצבות קדומים. כן התגלו בשלב זה מגוון קברים מטיפוסים שונים. בשלב 4 התגלו קברי לוחות, הכוללים שוחה רדודה ואבני כיסוי מעל הנקבר. מעל קברים אלה התגלו לעתים קברי ילדים. בשלב 5, המוקדם ביותר, התגלו קברים הדומים לאלה שהתגלו בשלב 4 אך לוחות האבן לכיסוי עבים יותר מאלה שבשלב הקודם. בקברים התגלו מעט מנחות קבורה, ובהן בעיקר שברי צמידי זכוכית. בחלק מהקברים התגלו ליד ראשי הנקברים מטבעות, המלמדים על אימוץ מנהגי קבורה פגניים.
נערכו כ-20 בדיקות של פחמן 14 לנקברים מכמה שלבי קבורה. תוצאות הבדיקות מלמדות שהפעילות בבית הקברות החלה במאה הי"א לסה"נ ושיאה במאות הי"ב–הט"ו לסה"נ. התאריכים המופיעים על המצבות הם למן המאה הי"ג ועד למאה הי"ח לסה"נ. מהתקופה העות'מאנית השתמרו קבורות מעטות בלבד מכיוון שהקברים מתקופה זו הוסרו בעת בניית מגרש החניה.
בית הקברות שימש לאורך זמן וניכר בו תכנון מרכזי. שורות הקברים שבו מסודרות וצפופות והקברים אינם פוגעים אלה באלה. התכנון ניכר גם בבניית קברים לקבורה עתידית. הנקברים הונחו בתנוחה המוסלמית המסורתית, מלבד נקברת אחת. מגוון טיפוסי הקברים מלמדים על רב-גוניות החברה. התכנון והסדר שנשמרו בבית הקברות מעידים על חשיבותו ועל חשיבות הקבורה בחברה המוסלמית לדורותיה.