גת חצובה. נחשפה גת פשוטה (איורים 2, 3), ובה משטח דריכה מלבני (L100; מידות 2.2 × 3.0 מ'), המשופע לדרום-מערב, ובור איגום מלבני (L101; מידות 0.8× 1.8 מ'). משטח הדריכה ובור האיגום מחוברים בשתי תעלות קצרות (0.20–0.25 מ' אורך, 0.1 מ' רוחב, 0.1 מ' עומק). קרקעית בור האיגום אינה ישרה, ויש הפרש של כ-0.2 מ' גובה בין חלקה הנמוך לחלקה הגבוה, אולי מפני שחציבת הבור לא הושלמה. בין שני מפלסי קרקעית הבור יש גומה קטנה, שנועדה אולי לשיקוע ואולי היא נוצרה כתוצאה מהפרשי הגבהים בקרקעית. הגת שהתגלתה פשוטה וקטנה, ועל כן נראה כי היא נועדה לשימוש משפחתי ולא תעשייתי.

 

ספלול. התגלה ספלול עגול (0.4 מ' קוטר, 0.35 מ' עומק; איור 2) חצוב במשטח סלע.

 

קיר מדרגה. התגלה קיר תמך של מדרגת עיבוד (W107; אורך חשיפה 1.9 מ', רוחב 0.45 מ'; איורים 2, 4). הקיר נבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח מאבני שדה גדולות ובינוניות והשתמר לגובה של נדבך אחד.

 

שומרות. התגלו שתי שומרות, המרוחקות 7 מ' זו מזו, שנבנו על סלע האם במדרון הדרומי-מערבי של שלוחה; רק בסיסן השתמר (איור 5). השומרה המזרחית מבין השתיים נבנתה בעיקר באבני גוויל גדולות-בינוניות (איור 6); נמצאו בה גם מעט אבני גזית ואבנים מסותתות גדולות, ששימשו בשימוש משני, ומקורן כנראה בח' אום א-דיאב. השומרה השתמרה לגובה מרבי של 2 מ'. בחפירה צמוד לשומרה ממזרח נחשף בסיס קיר תמך של מדרגת עיבוד. בסיום החפירה פורקה השומרה באמצעות כלי מכני במטרה לגלות ממצא מתארך, אולם זה לא התגלה.

השומרה המערבית נבנתה מאבני גוויל בינוניות וביניהן אבנים קטנות; היא השתמרה לגובה מרבי של 0.6 מ'. לאחר שהשומרה יצאה משימוש נערמה מעליה ערמה של אבנים מסוקלות (איור 7). בסיום החפירה פורקה השומרה באמצעות כלי מכני במטרה לגלות ממצא מתארך, אולם זה לא התגלה.

 

בחפירה התגלו מתקנים, קירות של מדרגות עיבוד ושומרות, שהיו קשורים לפעילות חקלאית שהתקיימה באזור. נראה שאזור זה היה חלק מהעורף החקלאי של היישוב ששכן בח' אום א-דיאב. ברמת בית שמש התגלו ממצאים רבים הקשורים בפעילות חקלאית, שנערכה בדרך כלל בזיקה לאתרי היישוב הגדולים.

 


 

Dagan Y. 2010. The Ramat Bet Shemesh Regional Project: The Gazetteer (IAA Reports 46). Jerusalem.