התקופה הרומית המאוחרת

שטח E2. נחשפה גת מורכבת, הכוללת שני משטחי דריכה, שני בורות איגום ושני בורות שיקוע (איור 2). כל מרכיבי הגת טויחו. בגת לא התגלו ממצאים, אך על סמך הבנייה והטיח האפור אפשר לתארך אותה לתקופה הרומית המאוחרת.
 
שטח I. נחשף אזור פעילות שתחום בקירות ומרוצף באבני שדה קטנות.
 
שטח J. זוהו שני שלבי פעילות. לשלב הקדום שייך תנור (כ-2.8 מ' קוטר), שנחפר לתוך האדמה. בתנור לא התגלו ממצאים, אך נראה שזמנו התקופה הרומית המאוחרת. לשלב המאוחר שויכו שרידי היפוקאוסט של בית מרחץ (איור 3). ממערב לשרידי ההיפוקאוסט נחשפו שרידי מבנה, שקירותיו נבנו מיסוד אבן ועליו חלק עליון של לבני בוץ. רצפת המבנה עשויה מאדמה מהודקת; מעליה התגלו לבני בוץ שהתמוטטו מהקירות. זמנו של המבנה והקשר שלו לבית המרחץ אינם ברורים.
 
שטח J2. נחשפו שרידי בנייה וזוהו בהם שני שלבים (IIIa ,IIIb). לשלב IIIb הקדום שייך מתקן איגום גדול, שהיה חלק ממתקן גדול יותר הקשור בתעשיית יין באתר. דופנות המתקן נבנו מבטון אפור שנוצק על אבני שדה. ממערב למתקן התגלו שרידי מבנה ובו שני חדרים לפחות. השתמרות המבנה גרועה. קירות המבנה נבנו מפן חיצוני של אבנים גדולות ומסותתות ופן פנימי של אבני שדה קטנות. הרצפות לא השתמרו. הישר מעל קירות המבנה התגלו אפר ושברי כלי חרס מהתקופה הרומית המאוחרת.
לשלב IIIa המאוחר שייכים כמה קירות, שבהם שולבו גושים גדולים של בטון שפורקו ממתקן האיגום מהשלב הקדום. כן נתגלו בשטח כמה משטחים מרוצפי אבן (איור 4). בחלקים המזרחי והמערבי של שטח החפירה נבנה הריצוף מלוחות אבן, ואילו בחלק המרכזי של השטח נבנה הריצוף מאבנים קטנות וביניהן טיח או מלט. נראה כי משטחי אבן אלה הם אזורי פעילות, ואפשר שהשוני בריצוף מלמד על מגוון פעילויות שנערכו במשטחים אלה.
 
התקופה הביזנטית
שטח D. נחשפו שרידי בנייה וזוהו בהם שני שלבים. לשלב הקדום מיוחסות שתי בריכות לאגירת מים, מזרחית ומערבית, שנבנו כנראה באותו פרק זמן (איור 5). מן הבריכה המזרחית השתמרה רק הרצפה, שנבנתה באבני שדה קטנות וטויחה. רצפת הבריכה שופצה וחוזקה במהלך השימוש בה. קירות הבריכה פורקו בעת העתיקה. נראה כי הבריכה המזרחית נבנתה ויצאה משימוש בתקופה הביזנטית. בפינה הצפונית-מערבית של הבריכה התגלה מתקן (0.8 × 1.7 מ'), שנבנה משתי שורות של אבני כורכר; מתקן זה קדום לבריכה אך אי אפשר לתארכו. הבריכה המערבית רבועה. דופנותיה נבנו מדבש ורצפתה נבנתה מאבני שדה קטנות; הקירות והרצפה טויחו. בבריכה נבנו מדרגות אבן שהובילו לקרקעיתה. לא נמצאו בה שרידי קירוי, ואפשר כי היה קירוי קל שלא השתמר או שלא היה קירוי כלל. הבריכה נמצאה מלאה בשברי כלי חרס משלהי התקופה הביזנטית, עצמות בעלי חיים, שברי זכוכית וכמה מסמרי מתכת. הממצא הקרמי בבריכה מתארך את זמן נטישת השטח לשלהי התקופה הביזנטית.
לשלב המאוחר מיוחסים יסודות של שני מבנים משלהי התקופה הביזנטית. הם התגלו סנטימטרים אחדים מתחת לפני השטח והשתמרותם גרועה.
 
שטח E. נחשפו שרידי בנייה וזוהו בהם שני שלבים. לשלב הקדום שויכו שרידי מבנה וצמוד אליו מפלס פעילות חיצוני. במבנה התגלתה רצפה, שנבנתה משברי לבנים. צמוד למבנה ממזרח התגלה חלק תחתון של אובניים. כן התגלו ברחבי השטח גושי אדמה שהותכו מחום, המלמדים כנראה שבקרבת מקום שכן כבשן של בית יוצר.
לשלב המאוחר מיוחסים שרידים של מבנה מוארך (20 מ' אורך ויותר), שנבנה בציר מזרח–מערב. במבנה הייתה שורה של חדרים, שלא השתמרו. ממערב למבנה נמצא בדל קיר ומפלס מרוצף באבנים ובו שולבו פריטים בשימוש משני. במפלסים הקשורים למבנה התגלו חרסים ומטבעות משלהי התקופה הביזנטית.
 
שטח E2. נחשפו שרידי בנייה, וזוהו בהם שלושה שלבים (IIc–IIa). לשלב IIc הקדום יוחסו שני קירות שנבנו על מפלס חרסים. לשלב IIb האמצעי יוחסו שרידי מבנה גדול, ובו לפחות עשרה חדרים. נראה בבירור כי המבנה נמשך לצפון ולדרום אל מחוץ לשטח החפירה. לשלב IIa המאוחר יוחסו שני בורות איגום של גת שיתר מרכיבה לא השתמרו. שני בורות האיגום נבנו בשני שלבי משנה במבנה הגדול משלב IIb.
כן התגלו בשטח שלוש בריכות שנבנו בציר צפון–דרום ותעלה שהזינה אותן (איור 6). רק הבריכה הצפונית טויחה בטיח הידראולי. התעלה עוברת על פני השטח ממערב לבריכה הצפונית, וייתכן שהיא ממשיכה למזרח ועוברת בין הבריכה הצפונית לבריכה המרכזית. לא התגלו צינורות או פתחים המחברים בין שלוש הבריכות. אפשר שהבריכות שימשו לפילום טין וכי הן קשורות לתעשיית בית יוצר. שלוש הבריכות נמצאו מלאות באדמת סחף וחרסים. לא ברור עדיין אם יש ליחס את הבריכות לשלב IIa או לשלב IIb.
 
שטח F. התגלו כמה בורות פסולת, ובהם בעיקר חרסים מהתקופה הביזנטית.
 
שטח J. מעל שרידי ההיפוקאוסט של בית המרחץ מהתקופה הרומית המאוחרת התגלו שרידי קירות; הם קרובים לפני שהשטח ועל כן השתמרותם גרועה. כן התגלו שני בורות פסולת. הבור האחד התגלה מלא באפר, בגושי אדמה שהותכו מחום, בכלים מעוותים ובפסולת בית יוצר. הבור השני מלבני והוא התגלה מלא בחרסים ובלבנים צרופות. נראה כי שרידים אלה מתוארכים לשלב המאוחר ביותר בשטח (IIa).
 
שטח J2. התגלו שרידי מבנה ואזור פעילות פתוח, המקבילים לשלב IIb משטח E2. בשלב מאוחר יותר (IIa) נבנו במבנה קירות הפרדה ומתקנים (ר' איור 4). המבנה נמשך לדרום ולמזרח אל מחוץ לשטח החפירה.
 
התקופה העות'מאנית
שטח B. נחשף מתקן מלבני מטויח (1 מ' רוחב; איור 7), כנראה בור ספיגה שהיה קשור למערכת הביוב של הכפר אל-סואפיר אל-ע'רביה, המרוחק כ-400 מ' מצפון לחפירה. בדופן הצפונית של המתקן התגלה פתח קטן, שהוליך כנראה שפכים אל הבור. נראה כי בשלב מאוחר יותר, בשלהי התקופה העות'מאנית, נחסם הפתח במכוון. בתוך המתקן התגלו כלים וחרסים מהתקופה הביזנטית, חרסים ורימון מהתקופה העות'מאנית, טבעת בטון (0.4 מ' קוטר פנימי) הקשורה כנראה למערכת הביוב, ברזלים וחלקי מכוניות. על סמך ממצאים אלה ברור כי המתקן היה נקי ונגיש בשלהי התקופה העות'מאנית.
 
שטח C. על פני השטח ועד לעומק של כ-0.25 מ' מתחת לפני השטח התגלו מתקנים ושרידי מבנה השייכים לשני שלבים משלהי התקופה העות'מאנית. לשלב הקדום יוחסו מתקנים רבים, ובהם מתקני ייבוש ואחסון וסילו (איור 8). המתקנים קשורים בעיבוד ואחסון תוצרת חקלאית, ונראה כי הם רוכזו בשטח פתוח. בסילו התגלו חרסים, שהקדומים בהם מתוארכים לתקופה הממלוכית והמאוחרים לשלהי התקופה העות'מאנית. לשלב המאוחר יוחסו שרידי מבנה רחב ידיים (10 × 18 מ' לפחות), המחולק לשני אגפים, דרומי וצפוני. בחפירה נחשפו חדרים מהאגף הדרומי בלבד. הממצאים במבנה כוללים חרסים, שברי זכוכית ועצמות בעלי חיים. ממצאים אלה מתארכים את זמנו של המבנה לשלהי התקופה העות'מאנית.
 
שטח G. נחשפו שרידי יישוב מהתקופה העות'מאנית, הכוללים מתקנים ומפלסי פעילות מאדמה מהודקת.
 
בחפירה התגלו שרידים משלוש תקופות עיקריות. השרידים מהתקופה הרומית המאוחרת נפגעו מפירוק בעת העתיקה; הם כוללים מתקנים ושרידי בנייה. נראה כי הפעילות באתר בתקופה זו השתרעה באזור שמדרום לכביש 3. השרידים מהתקופה הביזנטית נפגעו מעבודות סלילת כביש 3. עיקר השרידים קשורים בתעשייה, ונראה כי בקרבת מקום שכן בית יוצר. במהלך התקופה נערכו באתר שינויים, ובהם מתקנים יצאו מפעולה וחדשים נבנו במקומם. נראה כי בשטחי החפירה השתרע אזור תעשייה, ששכן בשוליו של יישוב מהתקופה הביזנטית. השרידים מן התקופה העות'מאנית כוללים בעיקר מתקנים, ששכנו בשולי היישובים אל-סואפיר אל-ע'רבייה ואל-סואפיר א-שרקייה. בחפירה התגלו גם מעט חרסים מהתקופה הממלוכית, המלמדים על פעילות כלשהי באתר בתקופה זו.