תקופת הברונזה המאוחרת

השלב הקדום ביותר מתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת והוא כולל מפולת לבנים בפינה הצפונית-מערבית של השטח וכן ראש קיר מונומנטלי השייך כנראה לארמון המִנהלי (איור 2).
 
תקופת הברזל 1
מעל שלב זה זוהו שני אלמנטים שאפשר לתארכם לתקופת הברזל 1 לפי הקשרם הסטרטיגרפי. אחד הוא פינת מבנה בקצה הצפוני-מערבי של השטח, שהיה מוכר כבר בעונת 2014 (בן-תור, צוקרמן ובכר 2015). הקיר הדרומי של המבנה חתום בחומת הסוגרים, המתוארכת למאה הי' לפסה"נ והקיר המזרחי נחתך מתעלת היסוד של החומה המלאה, המתוארכת למאה הט' לפסה"נ. בין הקירות התגלה מתקן בנוי (איור 3). האלמנט השני הוא מתקן מעוגל שהתגלה בפינה הדרומית-מערבית של השטח, ובו זוג אבני רחיים מבזלת – אבן רכב ואבן שכב. תיארוך המתקן לתקופת הברזל 1 נעשה על סמך בנייתו מתחת לגובה יסודותיה של חומת הסוגרים (איור 4).
 
המאה הי' לפסה"נ – מתחם המצבות
בעונת 2015 נחשפה ככל הנראה הפינה הצפונית-מערבית של מתחם המצבות וכן מצבה נוספת, עשויה בזלת (איור 5; בכר 2012).
 
המאה הט' לפסה"נ – מבנה המחסנים
מעל מתחם המצבות נחשפה הפינה הצפונית-מערבית של מבנה המחסנים הצפוני (בן-תור וצוקרמן 2010). בעונת 2015 נחשפו שני השלבים של מבנה זה. בשלב הקדום הייתה הרצפה באולם הצפוני עשויה טיח ובאולם המרכזי – עפר מהודק (איור 6). בשלב המאוחר הייתה הרצפה באולם הצפוני מרוצפת אבן ובה מתקנים אחדים. באולם המרכזי התגלה מתקן מעוגל עשוי אבן (איור 7).
מצפון וממערב למבנה המחסנים נחשפו מילויים שהיו ככל הנראה חלק מהאשפה של העיר בכללה ושל מבנה המחסנים בפרט; התגלו בהם עצמות רבות, בהן ראויות לציון עצמות דגים, חזירים, סוסים, חמורים וכן עצמות שעליהן סימני חיתוך ושחיטה.
 
המאה הח' לפסה"נ – מבני מגורים
שני השלבים המאוחרים ביותר שנחשפו בשטח מתוארכים למאה הח' לפסה"נ ואפשר לייחס להם שני מבני מגורים. בעונת 2014 נחשף חלקית מבנה המגורים הקדום (בן-תור, צוקרמן ובכר 2015) ובעונת 2015 הושלמה חשיפתו; רצפתו עפר מהודק וקירותיו החיצוניים נבנו הישר על גבי קירות מבנה המחסנים. מבנה המגורים המאוחר נחשף ברובו כבר בעונת 2014 ובעונת 2015 נחשפה רצפת עפר מהודק של חדרו הדרומי-מזרחי.