שכבה II. נחשפו שרידי מבנה איתן. קירות המבנה (W107 ,W105–W102) נבנו מאבני גזית ואבני גוויל קטנות. אל קירות 102, 104 ו-105 ניגשת רצפה (L106), שנבנתה מאבני גוויל גדולות ובינוניות. נראה שקירות 102, 104 ו-105 תחמו חדר במבנה. אל קירות 104 ו-107 ניגשת תשתית רצפה מגיר כתוש (L108). בצדה הדרומי של תשתית הרצפה נחשף טבון (L110; איור 4), ועל כן נראה שחלק זה של המבנה הוא חצר. בחפירת השכבה התגלו שברי כלי חרס, ובהם קנקן משלהי המאה הד' לסה"נ (איור 1:5).

 
שכבה I. בפינה המזרחית של הריבוע נחשף קטע מרצפת פסיפס עשויה מאבנים לבנות (L101; איור 6). הרצפה ניגשת אל קיר (W111), שנבנה מאבני גוויל בינוניות וקטנות, שלוכדו בטיט אפור. בדרום-מערב הריבוע נחשף קיר שמהלכו מתעגל (W112), שנבנה מאבני גוויל בינוניות; כנראה שרידי מתקן תעשייתי המשתרע ברובו מחוץ לתחום החפירה. בחפירת השכבה התגלו שברי כלי חרס, ובהם קערה מהמאות הה'–הו' לסה"נ (איור 2:5) וכן קנקן (איור 3:5) וקנקן עזה (איור 4:5) המתוארכים למאות הו'–הז' לסה"נ.
 
נראה כי השרידים שנחשפו בחפירה הם המשכם של שרידי הבנייה מהתקופות הרומית והביזנטית שנחשפו בעבר במרחק כ-200 מצפון-מערב לכאן.