שטח A (איורים 3, 4)

נחשף בית חווה גדול (כ-30 × 63 מ'), שנבנה בציר צפון-מערב–דרום-מזרח ומורכב משלוש יחידות: צפונית, מרכזית ודרומית. נחפרו באופן חלקי לפחות 25 חדרים וחצרות. קירות בית החווה הושתתו על אדמת לס, ובה תצבירי גיר. הקירות (0.50–0.65 מ' רוחב) נבנו באופן אחיד מיסודות של אבני גיר גדולות (0.20 × 0.33 × 0.70 מ') ובינוניות (0.15 × 0.20 × 0.30 מ'), חלקן מהוקצעות היטב, שעליהם הונחו נדבכים עליונים: שתי שורות של אבנים במגוון מידות (0.12 × 0.37 × 0.38 מ'; 0.20 × 0.40 × 0.65 מ') וביניהן אבנים קטנות שלוכדו בעפר חום. הקירות טויחו בעפר חום ושולבו זה בזה בפינות. חלק מפתחי החדרים נסתמו באבנים, כנראה במכוון. הקיר המערבי של בית החווה ארוך ונמשך לאורך כל שלוש היחידות. רוב רצפות החדרים עשויות מאדמת לס, ובה תצבירי גיר, או מחומר לבנים מהודק, ורק מקצת הרצפות עשויות מלוחות אבן או מגיר כתוש. רק בחדר אחד זוהו שני מפלסי פעילות. על חלק מהרצפות נמצאו תנורים מחרס או מאבנים. בבית החווה התגלה ממצא כלי חרס משלהי התקופה האומיית והתקופה העבאסית (המאות הח'–הט' לסה"נ), הכולל כלי הגשה, ובהם הרבה ספלים וקערות ומעט פכים ופכיות, כלי בישול, ובהם רק סירי בישול פתוחים ומעט מכסים, כלי אחסון, ובהם קנקנים, רובם מאותו טיפוס, ומעט נרות. כן התגלו ממצא כלי זכוכית דל, המתוארך ברובו למעבר מהתקופה הביזנטית לתקופה האומיית, חפצי מתכת אחדים ושני כלי צור.
 
היחידה הצפונית (כ-21.5 × 27.5 מ'). נחשפו חלקים משמונה חדרים (1–5, 7, 11, 25) התוחמים חצר מרכזית (6). חדרים 7 ו-11 חורגים מן המסגרת הרבועה של היחידה. מעל רצפות חדרים 1 ו-2 התגלה מפלס אפר (L137 ,L127) ומעליו — מפולות אבנים (L129 ,L109). בחדר 2 התגלה פתח, המחבר בין החדר לחצר המרכזית. בחדרים 1 ו-2 התגלה ממצא קרמי, הכולל מגוון קערות, ובהן קערות שטוחות שלהן שפת מדף מחופה בשחור (איור 5:5) וקערות פשוטות ששפתן נוטה פנימה (איור 8:5), מגוון קדרות (איור 18:5, 19), שבדופן של אחת מהן (18) יש נקב עגול, אולי לתיקון הכלי, סירי בישול פתוחים (איור 7:6, 8), פכית (איור 22:6), פך עשוי מטין צלהב עם עיטור עשוי בדפוס (איור 26:6) וזרבובית של פך (איור 36:6). בחדר 1 התגלתה אבן שחיקה מבזלת (איור 6:7), ומצפון לחדר (L138) נמצאה משקולת נול (איור 5:7). בחדר 25, שמדרום-מערב לחדר 2, נחשפו שברי לבנים, אולי המשכו של הקיר הדרומי של חדר 2 (W10), טבון (L139) ומפלס אפר (L131). באפר נמצאו מעט שברי קערות ששפתן פשוטה ונוטה פנימה (איור 11:5), שברי קנקנים שצווארם גבוה (איור 16:6), שבר לוח שיש בשימוש משני (איור 1:7) ושבר פריט מאבן קירטון, אולי סורג (איור 2:7). על רצפת חדר 3 (L123; מידות 1.2 × 4.0 מ') נחשפו כתמי אפר, חומר לבנים ומעט שברי כלי חרס וכלי אבן (לא צוירו). בתשתית של רצפת החדר (L128) נמצאו שפת צפחת (איור 38:6) ומכתש מאבן גיר (איור 8:7). במפולות הקיר המערבי של החדר (W3) התגלתה טבעת נחושת (איור 1:8). בחדר 4 הנרחב התגלו רק מעט שברי גוף של כלי חרס. חדר 5 (2.25 × 5.00 מ') היה מלא במפולות אבנים (L182). בחדר 7 (כ-4.75 × 5.00 מ') נחשפו צמד מתקנים (L174 ,L169), שנבנו מאבנים קטנות. במתקן 169 נמצא מטבע שבור שלא זוהה. במילויים בחדר (L183) ועל רצפתו (L201) נמצאו מעט שברי כלי חרס, ובהם קערה (איור 14:5) וקנקן שלו צוואר זקוף, גבוה ומעובה (13:6). בחדר 11 (כ-2.25 × 4.75 מ') נחשפו מפולות אבנים (L229), ובהן נמצאו מעט שברי כלי חרס, הכוללים קערה מזווה שלה שפת מדף עשויה טין האופייני לספלים מטיפוס FBW ו-Fine Islamic Ware (איור 7:5) וקנקן (איור 14:6).
 
היחידה המרכזית (10.00 × 11.25 מ'). בראש הגבעה נחשפו חמישה חדרים (12, 14–17) וחצר (13), התחומים בקירות מצפון (W56), ממזרח (W37) וממערב (W6 ,W2) וחלקית מדרום (W7). גבולות היחידה בצד דרום-מזרח אינם ידועים, וכן לא ברור אם היה קיר שתחם ממזרח את חדרים 16 ו-17. בין הקיר המזרחי של היחידה לקיר מקביל של היחידה הצפונית (W47) יש רווח (L215), ואפשר שזהו פתח המחבר בין היחידה הצפונית ליחידה הדרומית. בחדר 15 (3 × 4 מ') נחשף קיר מחיצה המחלק את החדר לשני חלקים (איורים 4, חתך 1-1; 9). החלק המערבי צר (0.8 מ' רוחב) ובשטחו התגלו ריצוף של לוחות אבן (L146) וכן רצפה של עפר חום (L133). מעל רצפות 133 ו-146 התגלה רובד של אדמת לס (L132). החלק המזרחי של חדר 15 תחום מצפון בקיר (W46), שנבנה מאבנים גדולות מהוקצעות בשימוש משני. בפינה הדרומית של חלק זה, צמוד לקיר המחיצה, התגלה תנור חרס (L143). מעל רצפת החלק המזרחי התגלתה שכבה עבה של אפר ואבנים (L136) ומעליה מפולות אבנים (L126). על הרצפות נמצאו שברי כלי חרס רבים, ובהם קערות מטיפוס FBW ו-Fine Islamic Ware (איור 1:5, 4), קערות מטין צלהב שלהן רכס בולט בדופן החיצונית של השפה (איור 13:5), קערה שחורה מבריקה ששפתה זקופה, בסיסה שטוח והיא עוטרה בעיטורים צמחיים וגיאומטריים (איור 16:5; Black Ceramic Ware; ר' Magness 1994), קדרה (איור 23:5), ספלים מטיפוס FBW (איור 29:5, 30), סירי בישול פתוחים (איור 2:6, 4), קנקנים (איור 18:6, 19, 21), פכים עשויים בדפוס (איור 23:6, 24, 29, 33, 35) ונר (איור 39:6); כן התגלו על הרצפות שברים של אבן שחיקה (איור 7:7). ייתכן שחדר 14 הוא המשך למזרח של חדר 15. מחדר 14 נחשפה רק הפינה הצפונית (2 × 2 מ'). רצפת החדר (L237) כוסתה בשכבה דקה של אפר שמעורבים בו מעט שברי כלי חרס (לא צוירו). בחדר 12 (3 × 4 מ'; איור 10) התגלה פתח, המחבר בין החדר לחצר 13 (איור 11). צמוד לקיר הצפוני של החדר (W56) נחשפו אבנים מהוקצעות, אולי בסיסי אומנות. במפולות שהתגלו בחדר (L223 ,L202) ועל רצפת החדר (L208) נמצאו שברי כלי חרס רבים, ובהם קערות (לא צוירו), קדרה (איור 24:5), ספלים מטיפוס FBW (איור 28:5), קנקן (איור 15:6), פך (איור 32:6) ושבר אוסטרקון, ובו נחרת בערבית "אלוהים אחד" (איור 41:6), וכן כפית תמרוקים ממתכת (איור 3:8). בחצר 13 התגלו מפולות אבנים (L218). במפולות ועל רצפת החצר (L220) נמצאו שברי כלי חרס רבים, ובהם קערות, סירי בישול, קנקנים ופכים (לא צוירו) מאותם טיפוסים שנמצאו בחדרים האחרים. חדר 16 הוא חדר צר שרק חלק ממנו נחשף (2 × 3 מ'). ייתכן שהחדר מחולק בקיר (W57) לשתי יחידות צרות וארוכות. על רצפת החדר נחשפה שכבת אפר (L150), ובה מעט שברי כלי חרס. בחדר 17 (10× 12 מ' שטח משוער; איור 12) נחשפה רצפה עשויה מעפר חום (חומר לבנים? L153 ,L144), ועליה מפולות אבנים (L142 ,L125). במפולות ומעל הרצפה נמצאו בסיס קערה שחורה מבריקה שעוטרה בעיטור קווי (לא צוירה), קדרה (איור 21:5), סירי בישול (לא צוירו), נר (איור 40:6), פקק מחרס (איור 42:6) וכן שברי תנור חרס. הנר שהתגלה במפולות האבנים מלמד אולי שבחלק העליון של אחד הקירות הייתה גומחה לנרות.
 
היחידה הדרומית (26.25 מ' אורך). נחשפו חלקים מתשעה חדרים (8–10, 18–21, 23, 24) התוחמים חצר מרכזית (22). בחדר 10 נחשף מתקן מלבני, שנבנה מאבנים מהוקצעות היטב (L194; מידות 1.0 × 1.2 מ').על רצפת המתקן התגלה רובד של אפר (L188) ומעליו מפולות אבנים (L187). ייתכן שהמתקן נועד לבישול. מעל הרצפה ביתר שטח החדר (L206) התגלה מפלס של אדמה חומה כהה. בחדר 10 התגלו שברי כלי חרס, ובהם קערה פשוטה מטין צהבהב זהה לזו שבאיור 9:5, קערה מזווה (איור 10:5), ספלים (איור 27:5, 31), סיר בישול (איור 9:6) ובסיס פך (איור 34:6). על פני השטח בחדר (L159) נמצאו כלי מברזל (מגל? איור 4:8, 5) ומכתש מאבן גיר (איור 9:7). החלק המערבי של היחידה תחום לכל אורכו בחדרים 18–21. בחדר 18 (4.50 × 5.75 מ') התגלה פתח, המחבר בין חדר 18 לחדר 19. מתחת למפולות של אבנים (L149) ומפלס אפר (L130) התגלתה בחדר רצפה עשויה מאדמת לס (L151), שהונחה על תשתית של גיר כתוש (L214). הרצפה בחדר 18 גבוהה מהרצפה בחדר 17 הצמוד אליו, ועל כן ייתכן כי הרצפה בחדר 18 הורמה. מתחת לתשתית 214 נמצאה אבן שחיקה עגולה (איור 13). בפינה הדרומית-המערבית של החדר התגלה מתקן (L181) שנבנה באבנים, ובו אפר. בפינה הצפונית-מערבית של החדר נמצאו קערה (איור 12:5), קנקנים (איור 12:6, 17) וסיר בישול פתוח (איור 3:6). על סמך גובה הרצפה ואבן השחיקה שהתגלתה מתחת לתשתית הרצפה נראה כי בחדר היו שני שלבי פעילות. חדר 19 נחשף רק בצפונו, ולא ברור האם זהו מרחב אחד ארוך (17.5 מ') או כמה מרחבים קטנים. בחדר נמצאו שברי כלי בישול, ובהם מכסה (איור 11:6), ומקבת אבן (איור 4:7). מעל הקיר המפריד בין חדר 19 לחדר 18 (W21) נמצא מסמר מנחושת (איור 2:8). בחדר 20 (כ-3.75 × 4.00 מ'; איור 14) התגלה פתח (0.5 מ' רוחב), ובו אבן סף עם פותה; היא הוזזה ממקומה. הפתח מחבר בין חדר 20 לחדר 21 (1.75 × 4.00 מ'; איור 15). אפשר שבחדר 20 נבנה קיר מחיצה (W48), שחילק את החדר לשני מרחבים קטנים. בחדרים 20 ו-21 התגלו רצפות עשויות מאדמת לס מהודקת (L170 ,L152) וכן מאבנים (L162), ומעליהן — מפולות של אבנים (L164 ,L141 ,L122). במפולות ועל רצפות החדרים נמצאו שברי כלי חרס, ובהם קערות מטיפוס FBW (איור 6:5, 15), קערה מזוגגת בזיגוג ירוק, שחור וצהוב (איור 2:5), קערה עשויה מחומר של סיר בישול (איור 1:6), קדרה (איור 22:5), ספל מטיפוס FBW (איור 32:5) ופכים (28:6, 30, 31, 37), וכן כלי מאבן סטאטיט שחורה, שלו ידית מדף על הדופן (איור 10:7). בחדרים 23 (1.25 × 2.75 מ') ו-24 (2.50 × 2.75 מ') התגלו פתחים, המחברים בין החדרים לחצר. הפתח בחדר 23 נסתם באבנים. על רצפת החדר (L226) נמצאו קערה (איור 9:5) וקדרה (איור 20:5). בחדר 24 התגלה תנור (L228; איור 16), השקוע ברצפה (L224). בחדר 24 התגלו שברי כלי חרס, ובהם קערה שחורה מבריקה עם עיטור קווי (איור 17:5), קדרה (איור 25:5), ספל מטיפוס FBW (איור 26:5), סירי בישול פתוחים (איור 5:6, 6, 10) ופכים מעוטרים עשויים בדפוס (איור 25:6, 27), וכן שברי כלי זכוכית (לא צוירו).
 
בבית החווה התגלו גם ממצאים חשובים בהקשר לא ברור, הכוללים שברי כלי חרס, ובהם קערה מעוטרת בקווים ובדגמים צמחיים בשחור ומחופה בלבן (איור 3:5), קנקן או צינור (איור 20:6) ופקקים (איור 43:6, 44). כן התגלו שני פריטי צור שהשתמרותם טובה על רצפות חדרים 16 ו-23. פריט הצור האחד (B1264) הוא שבר דיסטאלי של פריט מאורך, כנראה להב. פריט הצור השני (B1112; איור 17) הוא להב מגל שעוצב על נתז עבה. להבי מגל על נתזים דוגמת זה אופייניים לתקופות קדומות, ובמיוחד לתקופות הברונזה התיכונה, הברונזה המאוחרת והברזל (Rosen 1997:55–56, 142, Figs. 3.15, 3.16, 6.10). פריטים אלה מלמדים אולי שבקרבת מקום יש אתר קדום.
 
שטח B (איור 18)
נחשף מבנה רוחב (7 × 8 מ'), שנבנה בציר צפון–דרום בשיטת בנייה הדומה לזו של בית החווה. המבנה כולל כנראה שני חדרים. בקיר הדרומי (W22; איור 19) התגלו שתי אבנים גדולות שהונחו לרוחב הקיר, היוצרות פתח או מגרעת (1 מ' אורך). במבנה התגלתה רצפה (L193) עשויה מאדמת לס חומה מהודקת. במבנה התגלו ממצאים מעטים, ובהם בעיקר שברי גוף מצולעים של קנקנים ושברי גוף של כלי זכוכית. צמוד למבנה מדרום נחשפה שורת אבנים מתעגלת. ייתכן שהמבנה שימש לאחסון או שהיה זה מסגד פתוח.
 
שטח C (איורים 20, 21)
נחשפו יסודותיו של מגדל עגול (כ-5.8 מ' קוטר), כנראה קולומבריום, שנבנו בעיקר מאבני קירטון במגוון מידות, חלקן מהוקצעות, והשתמרו לגובה מרבי של 0.5 מ'. שיטת הבנייה דומה לזו של המבנים בשטחים A ו-B. חלק ניכר מאבני הקירות התמוטט לתוך המבנה. במבנה נחשפה רצפה עשויה מאדמת לס חומה מהודקת (L241 ,L213 ,L210 ,L209). מעל הרצפה התגלה חומר גירי כתוש (L210), שנפל אולי מקירות המבנה. בין מפולות הקירות התגלו שפה של קנקן אחד (לא צויר), מטיפוס הנפוץ בבית החווה, שברי כלי זכוכית מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה ושבר של סורג או חלון מאבן גיר (איור 3:7).
 
שטח D (איורים 22, 23)
טרם החפירה הובחנו בשטח ערמות של אבנים וגושי מלט מסביב לשקע עמוק באדמה. נחפר שטח מצומצם (3.0 × 5.5 מ') בסיוע מחפרון, והתגלו שרידי מתקן בנוי (2.8 × 5.5 מ', כ-1.14 מ' עומק לפחות), המתוארך כנראה לימינו. נחשפו שלושה קירות (W92–W90; כ-0.18 מ' רוחב), היוצרים ח, שנבנו מיציקות מלט אפור וטויחו. רק הקיר הדרומי השתמר לכל אורכו. רצפת המתקן לא נחשפה. בחפירת בור בדיקה בתוך המתקן ליד קיר 90 (L901) נחשפה הצטברות של אדמת לס, שמעורבים בה אבני קירטון וגיר. באדמת הלס התגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופות הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית ומימי המנדט הבריטי.
 
שטח E (איורים 24, 25)
נחשפו בור מים חצוב בסלע קירטון ולידו משטח בטון. פתח בור המים (0.9 מ' קוטר) מוקף בקיר עגול (W500), שנבנה משורה אחת של אבני קירטון בינוניות (0.20 × 0.25 מ'). אל פתח הבור מוליכה מדרום-מזרח תעלת הזנה (0.7 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב מרבי, 0.2 מ' עומק), שנבנתה ממלט אפור בהיר שהונח על אדמת לס. מתחת לשכבת פני השטח נחשף יסוד של קיר (W501; אורך 2.25 מ', רוחב 0.2 מ'), שנבנה מאבני קירטון. קיר 501 תוחם משטח של בטון אפור (L603A), שנבנה מצפון וממזרח לו. נראה כי משטח זה הוא חלק מבריכת שיקוע או בסיס של מתקן שאיבה. מדרום-מזרח למשטח הבטון נחשפה תשתיתו (L603B), העשויה מחלוקי נחל קטנים, מעט שברי כלי זכוכית ושברים של כלי עזה שחורים מהתקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי. נראה שבור המים שימש את יושבי בית החווה כבר בתקופה האסלאמית הקדומה ולאחר מכן את הבדווים בתקופה העות'מאנית ועבר שיפוץ בימי המנדט הבריטי או לאחר מכן.
 
באתר התגלה מכלול מורכב של בית חווה גדול, אולי ראשיתו של כפר קטן משלהי התקופה האומיית ומהתקופה העבאסית (המאות הח'–הט' לסה"נ). בראשית התקופה העבאסית הגיע האתר לשיא וכלל, בנוסף לבית החווה, גם מגדל, ששימש כנראה קולומבריום לגידול יונים, ומבנה ששימש אולי מסגד. נראה שגם תחילת השימוש בבור המים היה בימי בית החווה. על סמך הממצאים והסתימה המכוונת של הפתחים בבית החווה נראה שהוא ננטש בצורה מסודרת. הממצא החומרי במבנה כולל בעיקר שברי כלי החרס ומאפיין אתרים מהנגב ומהערבה בתקופה זו (נול תשס"ט: 83–84). בתקופה העות'מאנית או בימי המנדט הבריטי נבנו בשטח D בריכה ובשטח E בריכת שיקוע או מתקן שאיבה ליד פתח בור המים, ובאזור החווה אולי עסקו בזריעה ובמרעה.
אתר זה מצטרף לאתרים דומים מהתקופה האסלאמית הקדומה שנחפרו בצפון הנגב. בשכונת רמות בבאר שבע התגלה בית חווה גדול, הדומה לזה שנחשף בחפירה ומתוארך לתקופה האומיית (גלעד ופביאן תשס"ח: 327). בית חווה זה משתרע על יותר מדונם וכולל עשרות חדרי מגורים, חצרות ומחסנים, ובהם מוקדי אפר ותנורים. הוא ננטש בתחילת התקופה העבאסית (המאה הט' לסה"נ). בחורבת מולדה נחשף בית חווה שהתפתח לכפר קטןבמהלך המאות הז'–הח' לסה"נ (הרשאה מס' 6304-A; מידע בעל פה מאלכסנדר פרייברג). לצד חוות גדולות אלו או כפרירים נחשפו אתרים אחרים. בגבעת מחת שבחורה, מצפון-מערב לחורבת מולדה, נחשפה חווה או וילה כפרית מבוצרת שזמנה המאה הז' עד סוף המאה הח' לסה"נ (פרץ 2012). בחורבת רוש נחשף בית חווה מראשית התקופה האסלאמית הקדומה (הרשאה מס' 6055-A; מידע בעל פה מולדה כרמל).