נפתח שטח חפירה מלבני בציר צפון-מזרח–דרום-מערב (איור 2).

ריבועים B2 ,B1. בריבוע B2 נחשפו שרידי מפולת של קיר (W10; אורך חשיפה 2 מ') שכיוונו מזרח-מערב. הקיר נבנה מאבני גיר מהוקצעות (0.4 × 0.3 × 0.5 מ'), והושתת על אדמה חרסיתית. סמוך לקיר נחשף מפלס חיים (L103) מהתקופה הפרסית. החפירה הורחבה לצפון-מזרח, לריבוע B1, ונחשפה שכבת סחף (L107). הממצא הקרמי מריבוע B2 כלל קערה מחופה מהתקופה ההלניסטית (איור 2:3) וקנקנים מהתקופה הפרסית (המאות הו'–הד' לפסה"נ; איור 3:3, 4).
ריבועים B4
,B3. בריבוע 3B נחשפו שרידי מפולת של קיר (W11; אורך חשיפה 1.8 מ'; איור 4), שכיוונו מזרח–מערב. הקיר נבנה מאבני גיר מהוקצעות (0.1× 0.2 × 0.3 מ') והושתת על אדמה חרסיתית. הריבוע הורחב לדרום-מערב, לריבוע B4. הממצא הקרמי שנתגלה סמוך לקיר (L106) כלל קערת מורטריום (איור 1:3) וקנקנים (איור 3: 5, 6) מהתקופה הפרסית (המאות הו'–הד' לפסה"נ).
כ-5 מ' ממערב לשטח החפירה תועדו שרידים של מתקן עגול (L109
; קוטר 2.5 מ'; איור 5) חצוב בסלע, שנפגע קשות בעבר, כנראה בעת הנחת תשתיות של חברת החשמל. היעדר ממצא מתארך והפגיעה הקשה במתקן הִקשו על תיארוכו, ואי אפשר לדעת למה שימש.