שכבה 3 (ריבוע L100 ,A1; ריבוע L101 ,A2). בשני הריבועים הייתה שכבה זו מורכבת מחומר הדוק ואפור כהה שהכיל כמות גדולה של חרסים, בהם שפת סיר בישול (איור 3: 1), פערורים (איור 3: 2–4) וקנקן (איור 3: 5) מתקופת הברונזה הקדומה וכן שברים קטנים של כלים ממורקים אפור (איור 3: 6, 7) מתקופת הברונזה הקדומה 1א'. תקופת הברונזה הביניימית מיוצגת בידיות מדף דמויות מעטפה (איור 3: 8, 9) וסיר בישול (איור 3: 10).

 
שכבה 2 (ריבוע 1, L104 ,L102; ריבוע 2, L103). בריבוע 1 נחשפה שכבת הפרעה (L102), ככל הנראה תוצאה של פעילות מכנית מודרנית. מתחתיה נחשפה שכבת אדמה מהודקת חומה כהה-אדמדמה ובה אבני חלוקים וכמות גדולה של חרסים. שכבה זהה נמצאה בריבוע 2 (L103). בחרסים מתקופת הברונזה הקדומה שבר שפת קערה עם חריצים (איור 3: 11) וידית מדף (איור 3: 12); החרסים מתקופת הברונזה הביניימית בשכבה זו מדגישים את אופייה המעורב ובהם ידית מדף מקופלת (איור 3: 13) וקנקן (איור 3: 14).
 
שכבה 1 מיוצגת בשני בורות (L106 ,L105; איורים 4, 5) שחפורים בתוך האדמה החומה כהה-אדמדמה של שכבה 2. בבורות נמצאה אדמה מהודקת אפורה כהה שנעשתה בוצית בשל המפלס הגבוה של מי התהום בשטח זה. הבורות נחפרו עד לשכבת קרקע סטרילית ומפלס מי התהום. נמצאו שברי עצמות אחדות וחרסים, בהם שבר ממורק אפור (איור 3: 15), שלוש קערות (איור 3: 16–18) ופערור (איור 3: 19). חרסים מהתקופה הרומית נאספו מחלקם התחתון של הבורות, בהם סיר בישול (איור 3: 20) וקנקן (איור 3: 21).
 
בחפירה לא נחשפו שרידי בנייה או מתקנים חקלאיים. הממצא מהחפירה משקף את היקף היישוב בתל בתקופות הקדומות ונראה שהוא גדול יותר מגבולות היישוב בתקופות הברונזה הקדומה והביניימית. במהלך התקופה הרומית נחפרו בורות באתר, כפי שמעידים כלי החרס. מטרת הבורות איננה ברורה ואפשר ששימשו בורות אשפה או ביוב.

 

 

  


 

Dothan M. 1955. Excavations at ‘Afula. ‘Atiqot (ES) 1:19–70.
Sukenik E.L. 1948. Archaeological Investigations at ‘Affūla. JPOS 21:1–78.