ערמת סיקול על משטח סלע אם, מתארה סגלגל (F1; כ-5.5 מ' קוטר, 0.7 מ' גובה; איור 3) נתחמה בקיר בנוי מאבני שדה (0.8×0.8 מ' גודל ממוצע) שמנע גלישת אבנים לחלקות סמוכות. האבנים נאספו מהחלקות הסמוכות שנועדו לחקלאות במטרה לנקות את השטח ולהקל על עיבודן.

 
מדרגות עיבוד חקלאי שקירותיהן (F3 ,F2; כ-55 מ' אורך, כ-26 מ' אורך בהתאמה; איורים 4, 5) בנויים מאבני גוויל שסותתו חלקית (0.6×0.6 מ' גודל ממוצע) והונחו בקו ישר יחסית עם רווחים קטנים על מילוי אדמה חומה. קיר 2 שרד לגובה נדבך אחד וקיר 3 עד שני נדבכים.
 
בורות מים חצובים בסלע, מתארם דמוי פעמון ופתחם עגול (F10 ,F9 ,F5; כ-1.05 מ' קוטר; איורים 6, 7). דופנות הבורות מחופות בטיח לבן (כ-0.02 מ' עובי). בתוך הבורות הצטברו אדמת סחף חומה כהה ואבנים בינוניות וגדולות. לא נמצאו שרידים אדריכליים בקרבת הבורות, לפיכך נראה שנחצבו בשטח חקלאי פתוח.
 
מחצבות אבן על גבי סלע (F7 ,F6 ,F4; איורים 8–11) בהן סימנים של חציבה וניתוק של אבנים (0.2×0.3 מ' גודל משוער). נוסף על כך נמצאו סימנים של אבנים גדולות מאוד (1.3–1.7 מ' אורך). ממערב למחצבה F6 נחשף בור חצוב בסלע, פתחו עגול (L152; קוטר 1.5 מ', עומק 1.3 מ'; איורים 12, 13), כנראה תחילת חציבת בור מים שלא הושלמה.
 
חציבה על מדרון סלע קירטון רך (F8) ובה סימנים של ניתוק וחציבה של שתי אבנים. כנראה שלאחר חציבתן ננטשה. 
 
במהלך החפירה וסביב המתקנים נמצאו חרסים אחדים, בהם שברי גוף מצולעים כנראה מהתקופה הביזנטית. ממצאי החפירה מצטרפים לממצאים מחפירות ומסקרים באזור המעידים על פעילות חקלאית שכללה גידול ענבים לייצור יין. המחצבות היו כנראה חלק ממערך בנייה בח' אל-בירה.