החפירה במרכז המבקרים של בית המעיין. בחפירות בעבר נחשפה מערכת ביצורים מתקופת הברונזה התיכונה (שכבה 10; שוקרון ורייך 2009), שהוקמה סביב מעיין הגיחון. המערכת כוללת מגדל איתן (כ-7 מ' גובה), שנבנה סביב המעיין, ופרוזדור מוגן (המעבר המבוצר), שהוביל מהעיר עד למקורות המים. בעונה זו נמשכה חפירת המגדל לעומק ונחפרו השכבות שמעל המעבר המבוצר ולצדיו עד לחשיפת ראשי הקירות של המעבר. התברר כי מערכת הביצורים מכוסה בשכבה עבה של שפכים המתוארכים למאה הז' לפסה"נ (שכבה 7). כן נחשפו בעונה זו המשכם של שני מבנים (מבנה 2482 משכבה 9 ומבנה 2473 משכבה 8) המתוארכים לתקופת הברזל 2 (המאות הט'–הח' לפסה"נ). מבנה 2482 משכבה 9 נבנה צמוד לקיר הצפוני של המעבר המבוצר (איור 1). קירות המבנה השתמרו במדורג ממערב למזרח (כ-2 מ' גובה מרבי). הקירות טויחו בטיח לבן, והרצפות עשויות מטיח; בפינות שבין הקירות לרצפות הטיח מתעגל. מעל רצפת הטיח במבנה נחשפה רצפת עפר, השייכת כנראה לשלב מאוחר יותר במבנה. פתח המבנה התגלה בעבר בצד מזרח (שוקרון ורייך 2009). סף הפתח (0.8 × 1.2 מ') נבנה באבני גוויל בבנייה יבשה. הקיר המזרחי של המבנה נבנה משתי שורות אבנים (0.9 מ' רוחב), ואילו הקיר הדרומי נבנה רק משורת אבנים אחת (0.4 מ' רוחב). נראה כי הקיר הדרומי צר יותר בשל מיקומו צמוד למעבר המבוצר התומך בו. לכאורה בנייתו מיותרת מפני שהוא צמוד לקיר האיתן של המעבר המבוצר, אך נראה כי הוא נבנה במטרה לאפשר בניית קומה שנייה או לתמיכה בתקרת המבנה. חלקו המערבי של מבנה 2482 טרם נחפר, אך נראה כי קיים קשר בינו לבין פתח המערה הצפונית שמעל פיר וורן. בשטחים נוספים בעיר דוד נחשפו בעבר מבנים מתקופת הברזל 2 שבנייתם דומה לזו של מבנה 2482, למשל בקצה המזרחי של חתך A במדרגת סלע הסמוכה לחומת NB (קיר W3 בדוח הסופי; Steiner 2001:10–12), בשטח G (ר' Shiloh 1984:17–20) ומדרום לבריכה החצובה שליד מעיין הגיחון (שוקרון ורייך 59:2009). על סמך הקרמיקה שנמצאה במבנה בשלביו השונים יש לתארכו לסוף המאה הט' וראשית המאה הח' לפסה"נ (Uziel and Szanton, in press), בדומה לתיארוך הממצא הקרמי שנחשף בבריכה החצובה (Reich, De Groot and Fadidah 2011; Shukron and Lernau 2007). מבנה 2473 משכבה 8 נבנה גם הוא צמוד למעבר המבוצר. הקיר הדרומי של המבנה ניגש בבירור למעבר המבוצר. על פי הממצא הקרמי משכבה 8 המבנה מתוארך לסוף המאה הח' וראשית המאה הז' לפסה"נ. נראה כי מדרום ומצפון למעבר המבוצר ולבריכה החצובה מתקופת הברונזה התיכונה הוקמו בתקופת הברזל 2 מבנים שבנייתם דומה. בוני מבנים אלה הכירו את המבנים הקדומים והשתמשו בהם לצרכיהם. מבנים 2482 ו-2473 נבנו צמוד לקיר הצפוני, האיתן, של המעבר המבוצר, ועל כן נראה כי קיר זה עמד לגובה רב עד סוף תקופת הברזל 2 (עוזיאל, שוקרון וזנטון 2013; Uziel and Szanton, in press). על סמך המילוי שמעל מערכת הביצורים ועל סמך שני המבנים משכבות 9 ו-8 נראה כי מערכת הביצורים המשיכה לשמש את תושבי העיר עד לסוף תקופת הברזל.

בסוף תקופת הברזל נהרס וננטש אזור זה של העיר ואף כוסה בהריסות שהידרדרו במורד המדרון (שכבה 7). ההריסות בשכבה 7 כיסו את השרידים בשכבות 9 ו-8 וכן את הביצורים האיתנים של המעיין. הממצאים משכבה 7 כוללים שברים רבים של כלי חרס, ובהם נרות וצלמיות (איור 2) וכן שבר של קערת חרס ועליה כתובת חרותה בעברית קדומה ובה השם "...יהו בן בנה" (איור 3; Uziel, Eshel and Szanton in press).
באזור המעיין לא חודש היישוב עד לתקופה הרומית הקדומה (שכבה 5), אז נבנו במקום קירות תמך לאורך נחל קדרון, ששימשו כנראה לניתוב המים בנחל ולתמיכת המפולות ומילויי האדמה.במפולות ומילויים אלה נתגלו מתקנים, למשל, בור סיד מהתקופה הרומית הקדומה, שנבנה מעל המפולות של מגדל המעיין (עוזיאל,שוקרון וזנטון 2013; שוקרון, עוזיאל וזנטון 2013).
 
החפירה במעלה המדרון. התגלתה שכבת פסולת מהתקופה הרומית הקדומה (0.4 מ' עובי; שכבה 4). בשטח D, המרוחק כ-200 מ' מדרום לחפירה, נחשפה שכבת פסולת דומה, אך עבה הרבה יותר (7 מ' עובי מרבי) מהשכבה שנחשפה בחפירה (Gadot 2014: Fig. 7a).
מעל שכבת הפסולת מהתקופה הרומית הקדומה נחשפו שרידי בנייה מן התקופה הממלוכית (שכבה 2), הכוללים שני קירות תמך של מדרגות עיבוד, מתקן בנוי וחלק ממבנה (13043). עיקר השרידים של שכבה 2 התגלו בחלק המערבי של השטח, סמוך לכניסת התיירים למערכת פיר וורן, והם מלמדים כי בתקופה הממלוכית התקיימה פעילות באזור זה. קיר התמך האחד (13037) נבנה ברשלנות בכיוון צפון–דרום משורה אחת של אבני שדה בינוניות וקטנות (0.3 מ' רוחב); הוא השתמר לגובה חמישה נדבכים (1.3 מ' גובה). הקיר נבנה על שכבת הפסולת מהתקופה הרומית הקדומה, ובכמה מקומות חותך אותה. קיר התמך השני (13039) נחשף בחלקו הדרומי-מערבי של החפירה. הוא נבנה בציר מזרח–מערב משתי שורות של אבני שדה בינוניות (0.5 מ' רוחב; איור 4); עד כה נחשפו 6 נדבכים מהקיר. גם קיר זה חותך חלק משכבת הפסולת. צמוד לקיר מדרום נחשף מתקן עגול (1.2 מ' קוטר; איור 5), שנבנה ממשטח ישר של אבני שדה קטנות התחומות בקיר עגול שנבנה משורה אחת של אבני שדה; השתמר רק חלקו הצפוני-מערבי של המתקן. צמוד למתקן מדרוםנחשף חלק מחדר של מבנה (13043; 0.8 × 2.2 מ'). המבנה נפגע בעת שנבנתה מעליו הכניסה למרכז המבקרים אל מערכת פיר וורן, ועל כן תכניתו אינה ברורה. נחשפו יסודות של שלושה מקירות החדר. רצפת החדר לא נחשפה, ונראה כי היא הייתה גבוהה יותר מגובה יסודות הקירות שהשתמרו וכי היא נהרסה במהלך הבנייה במקום. נראה כי רצפת המבנה הייתה במפלס אחד עם רצפת המתקן העגול. בתוך החדר נחשף מילוי של אדמה חומה-צהבהבה, שמעורבות בה אבני שדה רבות, אולי מילוי מכוון של יסודות החדר. נראה כי המתקן היה חלק מהמבנה, וכי קיר תמך 13039 תחם את המבנה מצפון.
 
בחפירות במדרון המזרחי של עיר דוד נחשפו אחת-עשרה שכבות. בתקופות הקדומות — הברונזה התיכונה והברזל — היה המעיין מבוצר לשם הגנה על מקור המים העיקרי של העיר ופיתוח מפעלי מים לצדו. בתקופת הברזל 2 התרחבה העיר והוקמו מבנים בכל מקום אפשרי, אפילו בחלקים הנמוכים של המדרון. נראה כי בתקופה הרומית הקדומה שימש המדרון לחקלאות ונבנו בו מדרגות עיבוד ומתקנים חקלאיים וכי בסוף התקופה שימש האזור אתר פסולת. בתקופה הממלוכית חודש היישוב בראש המדרון ונעשה שימוש במבנה שמעל מעיין הגיחון.