1. נ"צ 185603/551252. קיר של מדרגת עיבוד (22 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב), הכולל שני נדבכי אבן (איור 2).

2. נ"צ 185600/551266. קיר של מדרגת עיבוד (20 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב), הכולל שני נדבכי אבן.
3. נ"צ 185602/551289. קיר של מדרגת עיבוד (17 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב), הכולל שני נדבכי אבן.
4. נ"צ 185605/551311. קיר של מדרגת עיבוד (13 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב), הכולל שני נדבכי אבן.
5. נ"צ 185195/550990. קיר של מדרגת עיבוד (15 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב), הכולל שני נדבכי אבן.
6. נ"צ 185197/550965. קיר של מדרגת עיבוד (20 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב), הכולל שני נדבכי אבן.
7. נ"צ 185121/550974. קיר של מדרגת עיבוד (20 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב), הכולל שני נדבכי אבן.
8. נ"צ 185101/550970. קיר של מדרגת עיבוד (20 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב), הכולל ארבעה נדבכי אבן (איור 3).
9. נ"צ 185110/550950. קיר של מדרגת עיבוד (13.5 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב), הכולל שני נדבכי אבן.
10. נ"צ 185039/550945. קיר של מדרגת עיבוד (35.5 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב), הכולל ארבעה נדבכי אבן (איור 4).
11. נ"צ 185339/550929. בור סיד (4 מ' קוטר, 2 מ' עומק) ובראשו פתח (1 מ' קוטר; איור 5).
12. נ"צ 185536/550962. בור מים שנחצב בסלע, שפתחו (1×1 מ'; איור 6) נבנה באבנים. בור המים פעיל גם בימינו.
13. נ"צ 185122/551010. בור מים שנחצב בסלע גיר והתמוטט (8 מ' קוטר; איור 7).
14. נ"צ 185842/551571. שרידי מבנה מלבני (14×19 מ'; איור 8), שנבנה מאבני גוויל והשתמר לגובה שני נדבכים.
15. נ"צ 185723/551407. רוגם (13.0×17.5 מ'; איור 9).
16. נ"צ 184883/551191. שרידי מבנה (14×22 מ'), שנבנה מאבני צור והשתמר לגובה נדבך אחד (איור 10).
17. נ"צ 184000/551133. שרידי מבנה (4×8 מ'), שנבנה מאבני צור והשתמר לגובה נדבך אחד. בקרבת המבנה לוקטו נתזי צור רבים.
18. נ"צ 184783/551102. שרידי מבנה (2.5×3.0 מ'; איור 11), שנבנה באבני צור והשתמר לגובה נדבך אחד.
19. נ"צ 184742/551072. שרידי מבנה (13.0×22.5 מ'; איור 12), שנבנה מאבני צור והשתמר לגובה נדבך אחד.
 
נראה שרוב האתרים שתועדו בסקר הם חלק מחווה חקלאית ששכנה בח' בליעס בתקופה האסלאמית הקדומה. בראש גבעה בחלקו הדרומי-מערבי של שטח הסקר תועדו שרידים של ארבעה מבנים, השייכים כנראה לשרידי היישוב מתקופת הברונזה הקדומה. סמוך למבנים אלה תועדו בסקר שנערך במקום בשנת 2004 רגמים.