בחפירה נפתח ריבוע אחד (5 × 4 מ') בשוליו הצפוניים-מזרחיים של האתר, כ-15 מ' ממזרח לטרסה שבמורדות הצפוניים של האתר, שם נערכה חפירתו של הרטל (Hartal, Hudson and Berlin 2008). הובחנו שתי שכבות ברורות (איור 3). בשכבה התחתונה (שכבה 2), שהצטברה ישירות על גבי סלע אם גירני מבוקע, נמצאה אדמה (L102) אשר נסחפה מהגבעה וכללה ממצא קרמי אשר תוארך כולו לתקופה הרומית המאוחרת. במכלול הקרמי מגוון כלים, כגון קערות (איור 1:4), קדרות (איור 2:4, 3), קנקנים וקנקניות (איור 4:4–6). כן נמצא שבר של טריז של בית יוצר (איור 7:4), ששימש להפרדת כלים אלה מאלה בעודם נצרפים בתנור. שבר הטריז תואם את הידוע לנו על בית יוצר לכלי חרס שהתקיים בקרבת מקום.
השכבה העליונה (שכבה 1) כוללת גוש של אבני בנייה שנלקחו מהמצודה הממלוכית שבראש הגבעה ושימשו תשתית לדרך העפר המודרנית העולה לראש השלוחה. אלה כוללות אבן גזית מלבנית (0.4 × 0.4 × 1.2 מ') ואבנים מסותתות, קטנות יותר (איור 5). גוש האבנים הונח ישירות על שכבה 2 (איור 6), ובין האבנים נמצאו שברי כלי חרס מהתקופות הרומית המאוחרת, הביזנטית, הממלוכית (קערה; איור 8:4) והעות'מאנית (קדרה; איור 9:4). מכלול קרמי זה תואם את ממצאי הסקרים על נוכחות ממלוכית בראש הגבעה.