בית הקברות

התגלו 13 קברים: סרקופג אחד, שני קברים בנויים, ארבעה קברי ארגז ללא כיסוי ושישה קברי ארגז עם כיסוי. הכיוון הכללי של הקברים הוא צפון-מערב–דרום-מזרח, כיוונו של קבר אחד מזרח–מערב. לא כל הקברים נחפרו עקב מגבלות משרד הדתות. ארבעה קברים שנחשפו הועתקו בשלמותם לקבורה משנית.
סרקופג T113. הסרקופג נמצא חתום (1.00×0.75×2.05 מ'). המכסה הונח עליו ונסגר בטיח לבן. בפינות המכסה גולפו בסכמטיות מעוגלת ארבעה זיזים. האקרוטריה בדרום-מזרח לא השתמרה. בתוך הסרקופג נמצאו עצמות של חמישה אנשים לפחות: שניים בקבורה ראשונית ובארטיקולציה אנטומית ואחרים, כנראה בקבורה ראשונית שהופרעה. זוהו שלושה בוגרים ושני ילדים. לא נמצאו מנחות.
קבר בנוי T142, בדרום שטח החפירה, מחולק לחלל דרומי ששימש לקבורה ראשונית, ולחלל צפוני ששימש לקבורה משנית בגלוסקמות, והתגלו בו שברי גלוסקמות וגלוסקמה אחת באתרה שלא נחפרה. הממצא הקרמי שנאסף מתוארך לתקופות הרומית הקדומה–הביזנטית. נראה כי המאוזולאום נהרס ונשדד בתקופה הביזנטית. 
קבר בנוי T196. מכלול בנוי (3×3 מ') במרכז שטח החפירה שעל פי צורתו ייתכן שהיה מאוזולאום. המכלול בנוי מאבני כורכר גדולות, מסותתות היטב, ללא חומר מלכד ביניהן, שהונחו בשיטת ראשים ופתינים, ומרוצף ברצפת טיח אפרפר. בדרום המבנה פתח. בתוך המבנה התגלה מכלול (L197; כ-1.6 מ' אורך) בנוי מארבע אבני כורכר גדולות מאוד המסודרות בקפידה. לא נמצאו עצמות אדם, כלי חרס או ממצא אחר וייתכן כי הממצא נשדד.
קברי ארגז ללא כיסוי. התגלו ארבעה קברים (T201 ,T193 ,T190 ,T179), ייתכן שהיה להם כיסוי שלא שרד. דופנות קברי הארגז בנויות מאבני כורכר בינוניות ללא חומר מלכד. בשניים מהקברים (T201 ,T179)הונחו הנקברים זה על גבי זה.
קברי ארגז עם כיסוי. התגלו שבעה קברים (T209 ,T198 ,T195 ,T185 ,T178 ,T162 T210), חלקם תועדו ולא נחפרו. לשני קברים לוחות כיסוי בצורת גמלון (T162 ,T209). לקברים T198 ו-T210 כיסוי מאבן גיר גדולה, מגולפת במרכזה בצורת גמלון. קבר T178 כוסה חלקית בלוחות כורכר קטנים. לקבר T185 כיסוי אבני גזית מסיביות ולקבר T195 כיסוי לוחות רחבים מאבן כורכר. 
 
בבור האשפה (L137) התגלו שברי גוף של נרות מטיפוס דיסקוס ושברי כלי אבן יהודיים, כגון ספלי מידה. בור האשפה קשור כנראה לפעילות של טקסי הקבורה שהתנהלו באתר.
 
ממצאי החפירה משקפים את הפעילות שמצפון-מזרח לתל יפו במרוצת שתי תקופות עיקריות: ההלניסטית והרומית הקדומה.
ייתכן שהשרידים האדריכליים שנתגלו שייכים לחווה חקלאית שפעלה בקרבת התל בתקופה ההלניסטית.
בית הקברות מהתקופה הרומית הוא הראשון שהתגלה עד כה מצפון-מזרח לתל יפו. יש בו מגוון טיפוסי קברים, רובם ריקים ממנחות. רוב הקברים נחפרו בכיוון זהה: צפון-מערב–דרום-מזרח. הקבורה בגלוסקמות וספלי המידה שנמצאו מעידים על קבורה יהודית. קברים נוספים המתוארכים לתקופה הרומית שהתגלו ברחוב יהודה מרגוזה ובמתחם גנור, מעידים כי השטחים סביב התל שימשו שדות קבורה וכי בתקופה הרומית ההתיישבות בתל הייתה מצומצמת. הממצא הארכיאולוגי מתאים לתמונה ההיסטורית על מעמדה הירוד של העיר בתקופה זו.