התקופה הכלקוליתית ותקופת הברזל 2
כשלושה מטרים מתחת לפני השטח, מעל הצטברות טבעית של חלוקים, נמצאה שכבת לס (L115 ,L111 ,L108; עובי 1.00–1.15 מ') ובתוכה שברי כלי חרס: קערות (איור 1:4–4) וקנקנים (איור 5:4, 6) האופייניים לאתרי תרבות באר שבע בתקופה הכלקוליתית (שלהי האלף הה' לפסה"נ); וקערות (איור 7:4–15), קדרות (איור 16:4–20), קנקנים (איור 21:4), פכים (איור 24:4, 25), ופערורים (איור 22:4, 23) המתוארכים לתקופת הברזל 2ב (המאה הח' לפסה"נ).

כן נמצאו תשעה פריטי צור, מהם חמישה פריטי פסולת תעשייה וארבעה כלים. פריטי הפסולת כוללים שלושה להבים, שניים מהם שלמים (איור 3:5–5), ושתי פסולות גרעין: להב בעל התזת יתר (איור 2:5) וטבלת גרעין (איור 1:5). מכלול הכלים מונה מגרד עגול (איור 1:6), שני משוננים (איור 2:6) ומקרצף (איור 3:6). אף שמאסף פריטי הצור קטן, על סמך הכלים ופסולות התעשייה אפשר לשייכו לתקופה הכלקוליתית. נוסף על כך, פסולות הגרעין והלהבים מעידים שמקור הפריטים באתר הסיתות הכלקוליתי שתועד באזור וששימש להפקת להבים להכנת להבי מגל (Davidzon A. and Gilead I. 2009. The Chalcolithic Workshop at Beit Eshel: Preliminary Refitting Studies and Possible Socio-Economic Implication. Pp. 25–41 in: Rosen S.A. and Roux V. [eds.], Techniques and People – Anthropological Perspectives on Technology in the Archaeology of the Proto-historic and Early Historic Periods in the Southern Levant [Mémoires et Travaux du Centre de Recherche Français à Jérusalem 9]. Paris; Gilead I., Marder O., Khalaily H., Fabian P., Abadi Y. and Yisrael Y. 2004. The Beit Eshel Chalcolithic Flint Workshop in Beer Sheva: A Preliminary Report. Mitkufat Haeven – Journal of the Israel Prehistoric Society 34:245–265.).
 
מבנה מהתקופה הביזנטית
מעל שכבת המילוי נחשף מבנה שתוארך לתקופה הביזנטית. במבנה הובחנו שני שלבי בנייה, קדום (2) ומאוחר (1).
שלב 2. נחשפו בחלקם שלושה חדרים (1–3; איור 7). קירות החדרים (0.6–0.8 מ' רוחב; 2.0–2.4 מ' גובה) נבנו מאבני גוויל במגוון גדלים. יסודות הקירות נחפרו לתוך שכבת לס חום והשתמרו ברובם עד לגובה 20 נדבכים (איור 8). חדרים 1 ו-2 נמצאו תחומים משלושה כיוונים (W17 ,W15 ,W12 ;W17 ,W16 ,W12). חדר 3 (W17 ,W15) נמצא מטויח בשתי שכבות טיח (כ-0.12 מ' עובי): טיח אפור הידראולי, שעליו הונחה שכבת טיח לבן. שלושת החדרים נמצאו מלאים במפולות אבנים ולבני בוץ. בכל החדרים נחשפו רצפות אדמת לס מהודקת (L110 ,L107 ,L112/L109). על רצפות החדרים 1 ו-3 נמצא מפלס אפר דק. רצפת חדר 2 נמצאה מכוסה בשכבה דקה של חומר לבנים. בחדר 1 נמצא צמד בורות אפר החפורים אל תוך הרצפה (L117 ,L116; עומק 0.20, 0.21 מ'). בתוך בור 116 נחשף בור רדוד נוסף (5 ס"מ עומק) שדופנותיו נמצאו שרופות ונראה ששימש מוקד.
שלב 1. במבנה נערכו שינויים קלים שכללו הוספת חדרים, הרחבת קירות והרמת רצפות. לנדבכים העליונים של הקירות משלב 2 נוספו אבני שדה, אבני גזית ואף פריטים אדריכליים כגון חוליות עמודים בשימוש משני שמקורם כנראה בכנסייה הביזנטית שברחוב סמוך, שלא נחפרה (איור 9). שלב זה בולט בקיר 12, שלצדו הדרומי נוספה שורת אבנים (1 מ' רוחב כולל). הקירות החדשים (W14 ,W13 ,W11; כ-0.6 מ' רוחב, 0.3–0.5 מ' גובה) יצרו חדרים (4–7). אדמת לס מהודקת ששימשה רצפה לחדרים
(L106 ,L102 ,L101) כוסתה במפולות אבני גיר וקרטון. על רצפת חדר 5 (לוקוס 106) נמצאו חוליית עמוד, אבן שחיקה וכותרת עמוד בשימוש משני. בחלקה העליון של הכותרת נחצב שקע שבו הונח בסיס קנקן; נראה שהכותרת שימשה מעמד לכלים. בשל שטח החפירה המצומצם וההשתמרות הגרועה של הקירות לא אותרו פתחי החדרים.
 
הממצאים
שברי כלי החרס שנמצאו על רצפות המבנה משני השלבים תוארכו למאה הו'–תחילת המאה הז' לסה"נ, ובהם קערות (איורים 3:10–5; 1:12, 3), קערות ממשפחת Late Roman C (איור 1:10, 2), קערות מטיפוס African Red Slip (איור 2:12), קדרה (איור 6:10), קעריות בישול (איורים 7:10, 8; 4:12), קדרות בישול (איור 9:10, 10), מכסים (איורים 11:10–14; 5:12), כלי בישול סגורים (איורים 15:10, 16; 6:12, 7), פכים (איור 1:11–3), צפחת (איור 4:11), קנקני שק (איורים 5:;;–8; 8:12), קנקני עזה (איורים 9:11; 9:12), קנקן מטיפוס יאסי אדה (איור 10:11) ונר (איור 10:12). כן נמצא מסרק עשוי עצם (איור 11:10).
ממצא הזכוכית דל מאוד. נמצאו ארבעה שברי כלי זכוכית ובהם שבר קטן מבסיס גביע יין טבעתי חלול, שבר רגל נר כלילה חלול, ושפת בקבוק עם חוטים דקים על השפה, המתוארכים לתקופה הביזנטית.
על רצפות המבנה משני שלביו (לוקוסים 102 ו-107) נמצאו חמישה מטבעות: אחד של קונסטנטינוס הב' (330–335 לסה"נ; ר"ע 141641), אחד מהשנים 341–346 לסה"נ (ר"ע 141644), אחד של תיאודוסיוס הא' (383 לסה"נ; ר"ע 141642), אחד משנת 383 לסה"נ (ר"ע 141643), ואחד כנראה חצי פוליס מהמאה הו' לסה"נ (ר"ע 141645).
 
נראה שבתקופה הביזנטית עמד במקום מבנה מגורים. אחד החדרים, שבו נמצאו שרידי אש ובורות אפר, שימש חדר בישול. שכבת הלס מתחת לרצפות המבנה מכילה כלי חרס מתקופת הברזל 2 ומהתקופה הכלקוליתית. נראה ששכבה זו הופרעה על ידי יסודות של המבנה הביזנטי. כנראה שאזור החפירה נמצא בשוליים הצפוניים-מערביים של האתר מתקופת הברזל, ובמרכז האתר הכלקוליתי של העיר באר שבע.