לגת (L1; איורים 1, 2) משטח דריכה רבוע (2.3×2.5 מ', 0.3 מ' עומק). בחלקה הדרומי-מזרחי בור איגום רבוע (L2; מידות 1.05×1.15 מ'; 1.1 מ' עומק; איור 3), שברצפתו פסיפס (2×2 ס"מ גודל ממוצע). בפינתו הדרומית-מערבית גומחה קטנה לניקוז המשקעים (L3). דופנות הבור מטויחות בטיח לבנבנן-אפרפר (2 ס"מ עובי) על בסיס סיד וגריסי אבן קטנים רבים.

סדק קרסטי (L4; רוחב 0.05 מ', עומק 0.05 מ') שקדם לגת חוצה את משטח הדריכה מפינתו הצפונית-מזרחית אל מרכז דופנו הדרומית ונמשך למערב. משטח הדריכה נחצב סביבו והוא הועמק והפך לתעלת ניקוז התירוש אל בור האיגום. הסדק חוצה גם את הדופן הצפונית של בור האיגום ונפער חלל קטן בדופן הבור (L5). החלל נסתם באבני שדה ואדמה והחלק הפונה לבור טויח. מחוץ לבור, בפינות הדרומית-מערבית והדרומית-מזרחית שלו נחצבו שתי גומחות קטנות (L6), אולי לייצוב קורות עץ שתמכו בקירוי.
סמוך לפינתו הדרומית-מערבית של משטח הדריכה נמצא ספלול (L7; קוטר 0.37 מ', עומק 0.15 מ').
לא נמצאו ממצאים בגת ואי אפשר לתארכה.   
 
הגת מצטרפת לעשרות גתות שנחפרו ונסקרו סביב ח' אום אל-עומדאן (חדשות ארכיאולוגיות 119; חדשות ארכיאולוגיות 120; חדשות ארכיאולוגיות 121). קשה לתארך את הגתות בהיעדר ממצא או הקשר ארכיאולוגי ברור, אך נראה שיש לקושרן עם שיא פריחתו של היישוב באום אל-עומדאן שהיה יישוב יהודי חקלאי בתקופות ההלניסטית והרומית (המאות הג' לפסה"נ–הב' לסה"נ) או עם בניית הכנסייה באתר בתקופה הביזנטית (המאות הד'–הו' לסה"נ).