בסקר נמצא אתר אחד בלבד: שומרה (נ"צ 198242/553758; איור 1:1) על ראש גבעה (נ"ג 563) מעל נחל עצם. המבנה (כ-3×3 מ') בנוי אבני גוויל והשתמר לגובה של שני נדבכים (0.5 מ'). במבנה ובסביבתו לא נמצא כל ממצא מתארך.