נחפרו שני ריבועים (E2 ,E1; איורים 1, 2) במדרון המערבי של תל גת חפר, ונחשפו שרידי בנייה וחרסים רבים מתקופות הברונזה הקדומה, הברונזה התיכונה והברזל.

 
ריבוע E1. בעומק שלכ-0.5 מ' מתחת לפני השטח נחשפה הצטברות של שברי כלי חרס רבים, רובםמתקופת הברונזה הקדומה 3 ומקצתם מתקופות הברונזה התיכונה 2 והברונזה המאוחרת ומתקופת הברזל 2.מתחת להצטברות החרסים נחשפה רצפת גיר כתוש (L105; איור 3), שהשתרעה כנראה בכל שטח הריבוע. בבור בדיקה שנחפר בחלק הצפוני של רצפת הגיר (L110) התברר כי הרצפה (כ-0.1 מ' עובי) משופעת לכיוון צפון. בבור הבדיקה התגלו שברי כלי חרס מתקופות הברונזה הקדומה 3, הברונזה התיכונה 2 והברזל 2.
 
ריבוע E2. נחשף ראש קיר רחב החוצה את הריבוע (W109; כ-2.5 מ' רוחב; איור 4). ייתכן שהפן הצפוני של הקיר נמצא מעבר לגבול הצפוני של הריבוע. בבור בדיקה שנחפר צמוד לפן הדרומי של קיר 109 (L107 ,L104; איור 5) התגלתה הצטברות של קרקע, ובה שברי כלי חרס מתקופות הברונזה הקדומה 3, הברונזה התיכונה 2 ומתקופת הברזל 2. ממערב לבור הבדיקה נחשפו אבנים, אולי קצה של קיר.
 
ממצא כלי החרס מריבועים E1 ו-E2 רב, וייתכן שרובו נסחף לשטח החפירה. ממצא זה מתוארך, בדומה לחפירות הקודמות, לתקופת הברונזה הקדומה 3, ובו קערה (איור 6: 1), טס (איור 6: 2), פערור (איור 6: 3) ושלושה קנקנים (איור 6: 4–6), לתקופת הברונזה התיכונה 2, ובו שלושה קנקנים (איור 6: 7–9), ולתקופת הברזל 2, ובו קערה (איור 6: 10), סיר בישול (איור 6: 11) וקנקן (איור 6: 12).
 
אפשר שהקיר הרחב שנחשף בחפירה היה חלק ממערך הביצור של העיר בתקופת הברונזה הקדומה 3 בתל, ושרצפת הגיר הכתוש הייתה קשורה אליו.