שכבה V (התקופה האומיית). נחשפו שני קירות (W16 ,W15), שנבנו באבני גזית גדולות מגיר והשתמרו לגובה נדבך אחד. קיר 16 נבנה בציר מזרח–מערב; במערב הוא נמשך אל מחוץ לתחום החפירה. קיר 15 נבנה בציר צפון–דרום והוא ניצב לקיר 16. הקירות הושתתו על שכבת ריבוד דקה, ובה חרסים מהתקופות הביזנטית והאומיית מעל סלע אם. ממערב לקיר 16 נחשפה רצפת גיר כתוש (L126). הרצפה הושתתה על שכבת ריבוד דקה ובה, חרסים מהתקופות הרומית, הביזנטית והאומיית מעל סלע אם. מעל הרצפה הצטברו שכבות הרס, ובהן אדמה, אבנים קטנות וחרסים מהתקופות האומיית והעבאסית. על שכבות הרס אלה הושתתה שכבה IV. נראה שקיר 15 היה הקיר הצפוני החיצוני של מבנה וקיר 16 היה מחיצה בין שני חדרים שנחשפו חלקית.

 
שכבה IV (התקופה העבאסית). נחשפו חלקים משני חדרים של מבנה מגורים (B ,A). המבנה הושתת על שרידי שכבות ההרס מהתקופה האומיית. מחדר A נחפרו שני קירות
(W14 ,W10) הניצבים זה לזה. חדר B מלבני (3 מ' רוחב), ונחשפו ממנו שלושה קירות
(W18 ,W17 ,W10). קיר 10 הוא מחיצה בין שני החדרים. קירות שני החדרים נבנו באבני גזית גדולות מגיר. רצפות שני החדרים (L117 ,L107) נבנו מגיר כתוש, אבנים קטנות וחרסים מהתקופה העבאסית. על הרצפות הצטברו שכבות הרס, ובהן מפולות אבנים וחרסים מהתקופות העבאסית והצלבנית.
 
שכבה III (התקופה הצלבנית). מבנה המגורים משכבה IV שופץ, נוספו לו קירות מחיצה והוגבהו רצפותיו. המבנה נחשף באופן חלקי, ובו שלושה חדרים (F ,E ,C) ושתי חצרות
(G ,D). חדר A משכבה IV חולק לחדר C ולחצר D. חדר C מלבני (2.5×3.0 מ') וקירותיו
(W13 ,W10) נבנו באבני גזית מגיר. רצפת החדר (L106) נבנתה מאבני גיר כתושות, אבנים קטנות וחרסים מהודקים מהתקופה הצלבנית. בקירותיו של חדר E (חדר B משכבה IV) לא נערכו שינויים. רצפת החדר (L111) נבנתה מאבני גיר כתושות ואבנים קטנות, והיא הושתתה על שכבת מילוי שכיסתה את רצפה 107 משכבה IV. על הרצפה הצטברה אדמה בצבע חום בהיר, ובה אבנים קטנות וחרסים מהתקופות העבאסית והצלבנית. חדר F רבוע (כ-1.5×1.5 מ'), וקירותיו (W19 ,W17) נבנו באבני גזית מגיר. חצר D מלבנית (כ-1.5×3.0 מ') ורצפתה (L104) נבנתה מאבני גיר כתושות, אבנים קטנות וחרסים מהודקים מהתקופה הצלבנית. בפינתה המזרחית נחשף טבון עגול (0.6 מ' קוטר; איור 3). חצר G רבועה (2×2 מ') ובפינתה נבנה טבון עגול (0.6 מ' קוטר; איור 4).
 
שכבה II (התקופה הממלוכית). המבנה מהתקופה הצלבנית נסתם בשכבות פסולת ואפר (איור 5) ועל חלקו המערבי נבנו שני קירות (W12 ,W11). נראה ששני הקירות היו שייכים לאותה יחידה אדריכלית (H). הקירות נבנו באבני גזית מגיר והושתתו על רצפה 106 בחדר C משכבה III; הם השתמרו לגובה נדבך אחד. הרצפה (L105) של יחידה H נבנתה מאדמה שמעורב בה מעט גיר כתוש, והיא הושתתה על שכבת ריבוד של אדמה. על הרצפה הצטברה שכבה של אדמה בצבע אפור, ובה אבנים קטנות וחרסים מהתקופות הצלבנית והממלוכית.
 
שכבה I (התקופה העות'מאנית). יחידה H משכבה II כוסתה בשכבות פסולת ואפר. במקום נחפר בור ספיגה עגול, שחתך את השכבות הקדומות עד למפלס הרצפה מהתקופה העבאסית (איור 6). נחשף רק צדו החיצוני, הצפוני, של הבור. הוא דופן באבני גוויל ופתחו רבוע (0.45×0.45 מ'). מסביב לפתח הבור נחשפה רצפה, שנבנתה מאבני גיר והושתתה על שכבת פסולת שהכילה חרסים מהתקופה הממלוכית. השרידים מהתקופה העות'מאנית גבוהים כדי 1.5 מ' משרידי הבנייה מהתקופה הצלבנית.