בשטח החפירה נערכו בעבר חתכים באמצעות כלי מכני, והתגלה שפע של ממצא קרמי, שבעקבותיו נערכה החפירה. ארבעת ריבועי החפירה הופרעו בעת התקנת תשתיות, כנראה למגורונים שניצבו במקום בעבר. בכל הריבועים התגלה מתחת לפני השטח רובד אדמה, ובו ממצא קרמי רב, שלושה מטבעות ברונזה, מעט עצמות בעלי חיים, בעיקר עצמות בהמה, מעט פריטי צור ומעט קונכיות. הממצא הקרמי מתוארך לתקופות רבות, ובהן הברונזה התיכונה (ממצא מועט), הברזל (ממצא רב), הפרסית, ההלניסטית, הרומית (ממצא מועט) והביזנטית (ממצא מועט). על חלק מהחרסים בממצא הקרמי, ובמיוחד בקדומים שבהם, יש צמידה של משקע גיר, המלמד כי הם היו חשופים בסביבה מוצפת במים. הקונכיות (melanopsis buccihoidea) שהתגלו נפוצות במעיינות ובנחלים שבהם יש זרימת מים איטית, ומלמדות גם הן על סביבה מוצפת במים. הממצא הקרמי התגלה מעורב ולא משוכב, ועל כן נראה כי הוא לא התגלה באתרו אלא הגיע למקום באופן טבעי או מלאכותי. שניים משלושת מטבעות הברונזה גדולים במיוחד, והם מתוארכים לימי תלמי הב' פילדלפוס (283–246 לפסה"נ; ר"ע 106771, 106772; איור 1); נראה כי הם נטבעו באלכסנדריה. על הפנים של שני המטבעות מופיע ראש זאוס. על הגב של אחד ממטבעות אלה מופיע עיט ואילו על גב המטבע השני מופיע זוג עיטים, העומדים על אגד ברקים. מטבע הברונזה השלישי מתוארך לימי יוסטינוס הב' (565–574 לסה"נ); הוא נטבע בקונסטנטינופול. על הפנים של המטבע מופיעים הקיסר ואשתו סופיה, ועל גב המטבע מצויין ערכו: 40 נומיות. מתחת לרובד האדמה והממצאים התגלתה שכבת קרקע דקיקה, והישר מתחתיה — סלע טרוורטין. אפשר שמקורו של הממצא הרב שהתגלה בחפירה בסחף מאתרים קדומים סמוכים, ובהם תל תאומים, חורבת נעתר ותל תרומות, שבהם נמצאו חרסים מאותן תקופות שהתגלו בחפירה.