ממצא צור

חמודי חלאילה
 
בחפירה נאספו 567 פריטי צור, מהם 33 כלים ו-9 גרעינים. כן נמצאו חמש מקבות עשויות על חלוקי בזלת. פסולת התעשייה היא המרכיב העיקרי של האוסף – מעל 90%. הפטינה הבהירה על חלק מהפריטים מעידה כנראה על חשיפה ממושכת והרבדה אִטית. הכלים לעומתם טריים, ללא פטינה. העדר מרכיבי תעשייה והרכב הכלים מעידים שתעשיית הצור לא הייתה בשטח שנחפר, ונראה שמקור הצור על אף היותו טרי, במקום אחר.
חומר הגלם המשמש את תעשיית הצור באיכות טובה והוא דומה לחומר הגלם של אתר הגושרים שמעבר לכביש. כמחצית מפריטי הצור – הגרעינים והכלים – בצבע אפור, והמחצית השנייה בצבע חום. בפריטים שנבדקו, אחוז קטן של נתזים וגושים הנושאים פטינה עבה ולפעמים כפולה. קצות הפריטים שבורים, עדות לכך שהוסעו ממרחק, ייתכן בהסעה נחלית. הפריטים אופייניים לתעשייה מן התקופה הפליאוליתית התיכונה.
תעשיית הצור היא תעשייה נתזית. אחוז הנתזים בפסולת הוא כ-80% ורוב הגרעינים הם גרעיני נתזים. הקבוצה השנייה בשכיחותה היא להבונים – 11%. הלהבים לעומת זאת, שכיחים פחות – 3%. הרוב המכריע של הכלים הוא כלי נתזים המוגדרים כלי אד-הוק. הכלים עוצבו כאמור ברובם על נתזים ובהם 17 נתזים משובררים, תשעה משוננים, שני מקדחים, שני להבים משובררים, שני שברי גרזנים ולהב מגל אחד. למעט שני הגרזנים ולהב המגל האופייניים למכלולים ניאוליתיים, נעדרים מהאוסף כלים מתארכים, כגון ראשי חץ.
אופי המאסף ומיעוט הכלים המתארכים בו מקשה על שיוכו. סביר להניח שמקורו בכמה אתרים הסמוכים לשטח החפירה. אחד מהם הוא האתר הניאוליתי של הגושרים. שברי כלי החרס שנמצאו בחפירה מחזקים טענה זו.
 
בחפירה נאסף צור מהתקופות הפליאוליתית והניאוליתית, כנראה לא באתרו, המעיד שהאתר בתקופות אלו התרכז רק בצד הדרומי של הנחל. החרסים מתקופת הברונזה הקדומה 2 מוסיפים רובד חדש שלא היה מוכר עד כה בהיסטוריית האתר.