נפתח שטח (5×10 מ') והוסרה ממנו שכבה עליונה (1.4–1.6 מ' עובי) שהייתה סחף נקי מאבנים ומחלוקי נחל. מתחת לשכבה זו נמצאה שכבת חלוקי נחל מהודקת וקשה לחפירה, שהכילה מפולת של אבני בנייה. מתחת לשתי השכבות נחשף קיר (W13; איור 2) בן שני נדבכים (0.6 מ' גובה), בנוי לאורך המדרון, מאבני גיר שחלקן מהוקצעות והוא מושתת על מילוי של קרקע טבעית. אל שני צדי הקיר ניגשה שכבת חלוקי נחל וסחף מהודק (כ-0.7 מ' עובי) שהכילה כמות גדולה של חרסים המתוארכים לתקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית הקדומה והרומית התיכונה. מהתקופה הפרסית (המאות הה'–הד' לפסה"נ) נמצאו קערות (איור 3:3, 4), סיר בישול (איור 5:3) וקנקנים (איור 11:3, 18, 20); מהתקופה ההלניסטית (המאה הב' לפסה"נ) נמצאו מורטריה (איור 1:3), קנקנים (איור 14:3, 17, 19, 21, 22) ופך (איור 25:3); מהתקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לפסה"נ) נמצאו קנקנים (16:3, 23, 24) ומהתקופה הרומית התיכונה (המאה הב' לסה"נ) נמצאו קערה (איור 2:3), סירי בישול (איור 6:3–10) וקנקנים (איור 12:3, 13, 15).

בשכבת חלוקי הנחל נמצא מגוון רחב של גרעיני כלי אבן העשויים קירטון (איור 4) אשר נשטפו בנחל. מתחת לשכבת חלוקי הנחל נחשפה שכבת סחף פריכה, נקייה מאבני בנייה ומחרסים, ללא ממצא ארכיאולוגי. הקיר שנחשף נבנה כנראה להסדרת זרימת הנחל או לצורכי גידולים חקלאיים או מתקנים חקלאייםשהיו על גדת הנחל (איור 5).
 
בחפירה נחשף קיר מגן על גדת יובל מיובלי נחל ציפורי. הקיר כוסה בסחף שהכיל חרסים שטופים המתוארכים לתקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית הקדומה והרומית התיכונה וכן גרעיני כלי אבן.