בקטע הצפוני של הסקר חוצה כביש 38 את תל בית שמש – אתר גדול וחשוב שנחפר על ידי משלחות אחדות, האחרונה מאוניברסיטת תל אביב, שחשפה קטע מחומת העיר העתיקה (איור 1: 1). הסקר סביב האתר היה מוגבל למדרונות הצפוני, הדרומי והמערבי. תועדו קירות שדה וטרסה רבים (איור 1: 3, 4) בנויים מאבני גוויל גדולות ובינוניות. על המדרון המערבי של האתר נצפו מחצבות ופעילות חציבה (איור 1: 6, 7). תועדו קברים רבים חצובים בסלע (איור 1: 2) ונראה שהאזור הדרומי-מערבי של האתר שימש אקרופוליס (איורים 5:1, 2). למערות הקבורה תוכנית פשוטה של מעברים מלבניים וכניסות קשותות. נוסף על המערות תועדו מתקנים חקלאיים רבים חצובים בסלע ומחצבות.

 
דרומה יותר חותך התוואי המתוכנן את האתר של עינות דקלים (איור 1: 11; חדשות ארכיאולוגיות קח: 149–150) המקיף מעיין טבעי (יבש בעת הסקר).  באתר תועדו שרידי מבנים רבים, קירות טרסה, בריכה ובאר וכן תפזורות של חרסים ופריטי צור מהתקופה הכלקוליתית. הבאר שנבנתה מאבנים מסותתות היטב נמצאה בתוך מבנה שלו כניסה קשתית. באר דומה (איור 1: 10) שנמצאה גם היא בתוך מבנה והוקמה כנראה בתקופת המנדט הבריטי מעידה שמפלס מי התהום היה גבוה באזור זה (איור 3).
 
מדרום לעינות דקלים וסמוך לכניסה למנזר בית ג'מאל נצפה מבנה גדול (איור 1: 13), כנראה בית ערבי על המדרון המערבי של גבעה מתונה (איור 4). ריבוי קווים חצובים בסלע מעיד על מתקנים שהיו קשורים למבנה. קיר בנוי אבני גזית גדולות (איור 1: 14) נמצא בחתך של בור קטן שכנראה נחפר על ידי שודדי עתיקות. ממערב לבית ג'מאל נמצאו שני אגני ריסוק (ים; איור 1: 12, 15). באתר 12 נמצא אגן מעוגל (1.5 מ' קוטר) שבור בחלקו; סמוך לו בודדה שלה משטח ריסוק מלבני ורדוד (1.0×1.7 מ') ובור איסוף קטן ומעוגל (0.5 מ' קוטר). באתר 15 נמצא אגן הריסוק השני (2 מ' קוטר) מתחת לקיר שדה הבנוי מאבני גוויל בינוניות.
ממזרח למושב זכריה תועדה תפזורת גדולה של אבני בנייה (איור 1: 33), ללא סדר. ייתכן שהן שריד של מבנה עתיק או תוצאה של פינוי מודרני.
תועדו שני מבנים גדולים (איור 1: 25, 32). בפסולת ומפולת האבנים באתר 25 נמצא כרכוב אבן גדול. סביב המבנה נראו ראשי קירות נוספים. באתר 32 ניגשים למבנה שרידי כבש בנוי מאבנים (15 מ' אורך, 5 מ' רוחב); תפקידו אינו ברור.
תועדו מערות רבות (איור 1: 16, 19, 27, 30), כולל מערת קבורה (איור 1: 28). פיר עגול החותך את תקרת מערה 19 עשוי להעיד שהמערה שימשה במקור בור מים (איור 5). נראה שהמערות האחרות שימשו לאחסון.
שתי שומרות תועדו בסקר (איור 1: 17, 31). אתר 17 הוא שומרה עגולה (2 מ' קוטר), בנויה לתוך קיר שדה, שהשתמרה לגובה 1 מ' (איור 6). שומרה 31 ריבועית (4×4 מ') והשתמרה לגובה 2.5 מ'.
על מדרון מזרחי של גבעה מתונה תועד כבשן סיד חצוב בחלקו (איור 1: 9). מבנה העל של הכבשן (4 מ' קוטר פנימי) היה בנוי מאבני גוויל בינוניות. קיר מעוגל שנמצא מצפון לכבשן הוא אולי שריד של כבשן נוסף. על פני השטח נמצאו חרסים מהתקופה העות'מאנית.
על פני השטח זוהה חלקו העליון של קיר שדה (איור 1: 23), בנוי משורה יחידה של אבני גזית (20 מ' אורך).
תועדו מתקנים חקלאיים חצובים אחדים, בהם ספלולים עגולים רבים (0.3–0.4 מ' קוטר; איור 1: 20, 22, 29) שנחצבו גם בסלע הטבעי וגם בגושי סלע נפרדים. קו חצוב בסלע (איור 1: 24; 4 מ' אורך) עשוי להעיד על מחצבה או על מתקן. פיר עגול (0.7 מ' קוטר) מעיד על בור מים חצוב בסלע (איור 1: 18) שהיה לו כנראה מתאר פעמוני. מתקן אחר (איור 1: 26) נמצא פגוע מאוד ותפקידו אינו ברור. תועדו שתי גתות חצובות דומות (איור 1: 8, 21) שלהן משטח דריכה מלבני ובור איגום הקשור למשטח בתעלה צרה. 
כמו בקטע הצפוני של הסקר, גם בתוואי הסקר הנוכחי נראו קירות טרסה רבים (לא תועדו) השולטים בטופוגרפיה האזורית. מרבית הקירות בנויים אבני גוויל ומצביעים על שימוש אינטנסיבי של השטח לחקלאות. בשטח שבין מושב זכריה לעמק האלה תועדו קירות טרסה אחדים. היעדר אתרים בשטח קשור כנראה לתוואי המצומצם של הסקר ולשימוש השטח לצורכי חקלאות מודרנית. הגתות שתועדו אופייניות לאזור ולרוב נחצבו במחשופי סלע. תיארוך מתקנים אלה אינו פשוט ללא חפירה מסודרת אבל הם מעידים על חשיבות ייצור היין באזור. שטחן הקטן של הגתות קשור כנראה לייצור יין בהיקף קטן. בסקר תועדו רק אתרים שנראים על פני השטח אולם אין ספק שאתרים נוספים נמצאים מתחת לאדמה. המגוון הגדול של אתרים שתועדו בסקר מעיד על ההיסטוריה העתיקה של אזור זה בהקשר ביתי וחקלאי.