נחשפה גת מורכבת (איור 2) ובה משטח דריכה (L17), שני בורות שיקוע (L15 ,L13) ושני בורות איגום (L14 ,L11). כל הבורות מרוצפים בפסיפס ומטויחים בטיח אפור (כ-2 ס"מ עובי). משטח הדריכה התגלה במזרח החפירה, מרוצף בפסיפס, ומעט מאוד שרד ממנו. הקשר בין משטח הדריכה לבורות השיקוע לא שרד. מצפון למשטח הדריכה שני בורות השיקוע. מהדופן הצפונית של בור שיקוע 13 (1.1×2.3 מ', 0.45 מ' עומק; איור 3) המערבי יוצא צינור חרס לעבר מגלש (L18; איור 4) שבדופן הדרומית של בור איגום 11

(2.30×2.35 מ', 1.22 מ' עומק; איור 5).

בור שיקוע 15 (0.6 מ' רוחב, 0.2 מ' עומק; איור 6) סמוך ממזרח לבור שיקוע 13, ויש בו שני שלבים. אורכו בשלב הראשון היה 1.5 מ', ובשלב השני הוא הוקטן ל-0.85 מ'. מהדופן הצפונית שלו יוצא צינור חרס לעבר מגלש (L19; איור 7) שבדופן הדרומית של בור איגום 14. בור איגום 14 (1.5×2.0 מ', 1.09 מ' עומק; איור 8) היה מקורה בקמרון ששרד בחלק המזרחי של הבור לעומק 0.6 מ' (איור 2: חתך 2–2). הקמרון היה מטויח כמו הדפנות.
בתוך בור איגום 11 נמצאה קרמיקה מהתקופה הביזנטית ובה קנקנים (איור 1:9–3) וסיר בישול (איור 4:9). כמו כן התגלה בו שבר של ספל מאבן גיר (איור 5:9) המתוארך לתקופה הרומית הקדומה.
נדיר למצוא בור איגום מקורה בגת. עם זאת, כ-80 מ' מצפון לחפירה התגלתה גת נוספת עם בור איגום מקורה (חדשות ארכיאולוגיות 123), וייתכן שבנאי אחד בנה את שתיהן. על פי הממצא מהמילוי בתוך הגת נראה כי הגת יצאה מכלל שימוש בתקופה הביזנטית. על סמך ההשוואה לגת שנמצאה סמוך ומתוארכת לתקופה הרומית נראה כי יש לתארך גם את הגת הזו לתקופה זו. גם כלי האבן שהתגלה במילוי הגת ומתוארך לתקופה הרומית מעיד כי הייתה פעילות באתר בתקופה זו ומחזק את ההצעה לתארך את הגת לתקופה הרומית. הגתות מעידות כי בתקופה הרומית, ואולי גם הביזנטית, גידלו בסביבה גפנים לתעשיית יין. גם כיום משמש האזור לגידול גפנים ולתעשיית יין ענפה (איור 10).