שטח  A(איור 2)

נתגלתה מערכת מדרגות עיבוד חקלאיות (W12W10). נחפרו חתכי בדיקה כנגד קיר 10 (כ-5 מ' אורך, כ-0.55 מ' רוחב) וקיר 12 (כ-1.5 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב) וממערב לקיר11 (כ-3.5 מ' אורך, כ-0.55 מ' רוחב). הקירות מקבילים לקווי הגובה,בנויים על גבי סלע האם מאבני גוויל בינוניות וביניהן עפר ואבנים קטנות. קירות הטרסה השתמרו לגובה שניים או שלושה נדבכים, אך על קיר 10 נבנו שלושה נדבכים מאוחרים, כנראה בתקופה המודרנית (איורים 2: חתך 1–1, 3). בתוך מילוי עפר בין אבני הקירות נתגלו חרסים מעטים מהתקופה ההלניסטית.
 
שטח B (איור 4)
כ-25 מ' מדרום-מזרח לשטח A, מתחת לטרסה וגדר מאוחרות (W21 ,W20), נחשפו מתקנים חצובים רבים, בהם גת, בור מים ומתקנים קטנים אחרים. הגת התגלתה במרכז השטח ובה משטח דריכה, בור שיקוע ובור איסוף. משטח הדריכה רבוע (L207; מידות 5×5 מ'; איורים 4: חתך 1–1, 5, 6) ודופנותיו חצובות בסלע גיר קשה (0.8–1.3 מ' גובה). בפינה הצפונית-מערבית של משטח הדריכה חצובה גומת שיקוע קטנה (0.2 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק).
סמוך לפינה הצפונית-מערבית של משטח הדריכה נחשף בור שיקוע רבוע (L214; מידות 1.25×1.30 מ', 1.2 מ' עומק; איור 4: חתך 2–2). במרכזו חצובה גומת שיקוע (L229; קוטר 0.25 מ', עומק 0.1 מ'). בין משטח הדריכה לבור השיקוע חצובה תעלה לזרימת התירוש
(L223; כ-0.25 מ' אורך, כ-5 ס''מ קוטר).
מהדופן הצפונית-מזרחית של בור השיקוע חצובה תעלה רדודה (L208; כ-0.15 מ' אורך, כ-0.05 מ' רוחב, כ-0.25 מ' עומק) המתחברת עם בור האיסוף של הגת (L203; כ-2×2 מ'; כ-1.8 מ' עומק). ברצפת בור האיסוף חצוב עמוד קטן רבוע (L231; מידות 0.2×0.2 מ'; כ-1 מ' גובה) שטיבו ושימושו אינם ידועים.
מצפון לגת וסמוך לה נחשף פתח רבוע
(כ-1.5×1.5 מ'; ר' איור 6) של בור מים גדול (L211; כ-5.2 מ' קוטר, לפחות 5 מ' עומק; איור 4: חתך 3–3). מתאר הבור פעמוני, חלקו חצוב וחלקו מנצל חלל טבעי. בדופנותיו השתמרו כמה שכבות של טיח הידראולי בצבע אפור בהיר. חפירת מילוי הבור לא הושלמה ולא ידוע מה עומקו.
בין בור המים לבור האיסוף של הגת נחשף משטח רבוע חצוב בסלע (L210; מידות 0.9×1.0 מ', 0.45 מ' עומק; ר' איור 6), שהיה מחובר לבור המים בתעלה קצרה חצובה בסלע
(L209; כ-0.25 מ' אורך, 0.2 מ' רוחב, עד 0.25 מ' עומק). ככל הנראה זהו משטח דריכה נוסף של הגת, ואחרי שהגת יצאה מכלל שימוש המים שהתנקזו בו הופנו לבור (איור 4: חתכים 1–1, 4–4).
כ-0.8 מ' ממזרח לגת נחשף מתקן מרובע חצוב בסלע (L219; מידות 1.00×1.25 מ', 0.25 מ' עומק), ששימש כנראה להנחת קנקנים. כ-5 מ' ממזרח לגת נתגלה בור קרסטי טבעי, לא מטויח (L222 ,L213; כ-3.5 מ' אורך, כ-1.2 מ' עומק).
מדרום לגת נחשפו שני משטחים מרובעים חצובים (L212 ,L205; איורים 4: חתך 1–1, 7). מדרום-מערב להם התגלו הרבה שרידי מתקנים חצובים במגוון צורות
(L239–L230 ,L228–L223; איור 4: חתך 5–5).
במילוי העפר שמעל משטח הדריכה ובתוך המתקנים נחשפו מעט מאוד שברי כלי חרס מהתקופות ההלניסטית והביזנטית.
 
שטח F (איור 8)
כ-50 מ' מדרום-מזרח לשטח B נחשפה חלקית מחצבה קדומה (כ-6.0×9.5 מ'). על פי תעלות הניתוק האבנים שנחצבו היו מלבניות במגוון גדלים (0.5–1.8 מ' אורך, 0.10–0.15 מ' רוחב, 0.08–0.10 מ' עומק; איור 9).
על גבי המחצבה נבנתה טרסה (W23; כ-2.5 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב).
 
שטח C (איור 10)
מצפון לשטח F נראים על פני השטח שרידי טרסה. אחת מהן נמשכת לאורך כ-120 מ' לכיוון דרום-מזרח, וסמוך לקצה המזרחי שלה נפתח שטח C לאורך כ-7.5 מ'. נחשף קיר
(W30; כ-1 מ' רוחב, 0.9 מ' גובה; איור 11), מקביל לקווי הגובה, בנוי מאבני גוויל בינוניות על גבי מילוי עפר (כ-0.5 מ' עובי). לקיר שני פנים וביניהם מילוי עפר ואבנים קטנות, והשתמרו ממנו שלושה נדבכים.
מצפון לחלקו המערבי של קיר 30 וצמוד אליו נחשפה לאורך כ-4 מ' שורת אבנים (W31; כ-0.5 מ' רוחב), כנראה נדבך יסוד של קיר 30. כמטר אחד מדרום לקיר 30 נחשף קיר נוסף (W33; אורך 4.5 מ', רוחב כ-0.4 מ', גובה 0.45 מ') בנוי על גבי סלע האם במפלס הנמוך ב-0.5 מ' מגובה הבסיס של קיר 30. הקיר בנוי אבני גוויל גדולות ובינוניות.
רוב הקרמיקה שנתגלתה בשטח C מתוארכת לתקופה הביזנטית, אך במילוי העפר הצמוד לקיר 33 נתגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופה ההלניסטית, והם מייצגים ככל הנראה את השלב הקדום של האתר.
 
שטח D (איורים 12, 13)
כ-20 מ' מדרום-מזרח לשטח C נחשף משטח סלע (כ-12×15 מ') ובו חצובים עשרות מתקנים שאינם זהים זה לזה בצורתם ובגודלם. במרכז המשטח נתגלה מתקן סגלגל חצוב בסלע (L401; קוטר 1.0–1.5 מ', עומק 0.4 מ') ומצפון לו מתקן מלבני (L400; מידות 0.6×1.1 מ', 1.5 מ' עומק). כן נחשפו מתקנים קטנים, גם הם חצובים בסלע (0.4–0.5 מ' אורך, 0.2–0.4 מ' רוחב, 0.2–0.3 מ' עומק). בתוך המתקנים ולצדם לא נתגלה ממצא כלשהו. טיבם ושימוש של מתקנים אלו אינו ידוע.
 
שטח E (איור 14)
כ-25 מ' מדרום-מערב לשטח D נחשף מתקן דומה לגת חצוב בסלע גיר קשה. במתקן משטח דריכה ובור איסוף. משטח הדריכה רבוע וקרקעיתו אינה שטוחה (L504, כ-3×3 מ'). הדפנות המזרחית, הדרומית והמערבית גבוהות (עד 0.5 מ' גובה), והדופן הצפונית נמוכה (0.05 מ' גובה). על דופנותיו ועל רצפתו נותרו קטעים של שתי שכבות טיח בגוון לבן-אפרפר. במפלס העפר שמעל המשטח נתגלו שברי פסיפס תעשייתי לבן.
בפינה הדרומית-מערבית של משטח הדריכה נחשף בור איסוף חצוב שהחתך שלו פעמוני
(L502; כ-1 מ' קוטר, לפחות 1 מ' עומק). במילוי הבור אפר ואבנים גדולות. חפירת הבור לא הושלמה כיוון שבעומק 1 מ' התגלו עצמות אדם. ממצא העצמות מעיד שבשלב מאוחר שימש הבור לקבורה.
סמוך לפינה הדרומית-מזרחית של משטח הדריכה נתגלה משטח רבוע חצוב בסלע
(L506; מידות 0.55×0.55 מ', 0.12 מ' עומק).
בממצא מעט מאוד חרסים ושלושה נרות זהים המתוארכים לתקופה ההלניסטית (איור 16).
 
המתקנים והטרסות שנחשפו בחפירה קשורים בעיקרם לפעילות חקלאית מהתקופות ההלניסטית והביזנטית.