שטח A (איור 2). נחפרה מחצבה (L101) שדופנה הדרומית מעוגלת (כ-2 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק) ומרמזת לחציבת אבן גולל למערת קבורה או מתקן כגון בית בד. במילוי שנמצא בתוך המחצבה נמצאו חרסים לא אינדיקטיביים.
שטח B (איור 3). כ-0.2 ק"מ ממזרח לשטח A, בשטח המשתפל במתינות מערבה, נחשפה מדרגת עיבוד חקלאית (L102; כ-27 מ' אורך חשיפה), בנויה בכיוון צפון–דרום מאבני גוויל גדולות (0.2–0.6 מ') ואבני גוויל קטנות, שהשתמרה לגובה שלושה נדבכים. צמוד למדרגת העיבוד נפתחו שני ריבועים, שהראו שהיא הושתתה על אדמה חרסיתית חומה כהה.

סמוך למדרגה ובין האבנים נחשפו חרסים שחוקים המתוארכים לתקופה הביזנטית. אף שאין בכוחו של ממצא זה כדי להעיד על זמן בניית המדרגה, היא מצטרפת למדרגות עיבוד נוספות בסביבתה הקרובה וקשורות ככל הנראה ליישוב ביזנטי.
שטח C. כ-0.3 ק"מ מדרום לשטח B נחשפו אבני גוויל גדולות (0.2–0.6 מ') אחדות לא מסודרות שביניהן חרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית.
 
התגלה ממצא קטן דל במצב השתמרות גרוע (לא צויר).
 

בחפירה נחשף קטע  מן העורף החקלאי של שוהם, שאולי ניתן לתארכו לתקופה הביזנטית על סמך חפירות העבר והחרסים הספורים שהתגלו. מדרגות העיבוד מלמדות כי באזור הייתה פעילות חקלאית אינטנסיבית. המחצבה שנחפרה היא חלק ממערך מחצבות שנחשפו באזור, והן מעידות על איכות הסלע באזור.