אשד טחנות ואמות מים – במורד הערוץ לאורך מאות מטרים נמצאים שרידי שמונה טחנות. בשתיים מהן, שפעלו עד לאמצע המאה הכ', הוכפלה הארובה ונבנה חדר נוסף לגלגל הכפות ואבני הרחיים. טחנת קמח נוספת בכבש העלייה לגשר מעל נחל קיני פעלה אף היא במאה שעברה. אמות מים נמצאו לפני טחנת א-ראס, לפני טחנת הגשר ולפני טחנת חדאד (להלן). בחלק מהאמות נמצאו פריטים ארכיטקטוניים בשימוש משני ואף אבני אמה בעלות חתך U שנראה כי הן קדומות למאה הכ' לסה"נ. הטחנות מתוארות על פי סדרן במורד הערוץ ממערב למזרח.

1) טחנת א-ראס, על הגדה הדרומית של הנחל (איורים 1: 1–4; 2). מבנה גדול ובו שתי ארובות ומערך כפול של גלגל כפות ואבני רחיים. צמוד למבנה אמת מים, שרידי ברכות (איור 3), מערות ומבנים. על אחד מקירות המבנה פריטים ארכיטקטוניים בשימוש משני מן התקופה הממלוכית. 2) מבנה הרוס על הגדה הדרומית (איור 1: 6), שרדו רק קירות ומבנים צמודים, ככל הנראה ממבני השירות של הטחנה. אין שרידי ארובה או מתקן ממתקני הטחנה.
3) טחנת אל-קיראט (איור 1: 10, 11), מבנה על הגדה הצפונית של נחל קיני. צמוד לו מבנים רבים וראשי קירות. ניתן להבחין בפריטים בשימוש משני כולל אבן עם סיתות שוליים.
4) טחנה הרוסה בגדה הצפונית של נחל קיני. בשטח הריסות מבנים וקיר של אמת מים (איור 1: 13).
5) טחנת הגשר (איור 1: 17) בחלקו הצפוני של כבש העלייה לגשר, האמה והארובה בחלקו המערבי. בסקר נמצאו קטעי אמות מצפון-מערב לגשר (איור 1: 12, 14).
6) טחנת חדאד (איור 1: 18, 19), מבנה בן חדרים אחדים, ארובה כפולה ואמת מים. ביסודותיה ראשי קירות קדומים (איור 4). לאורך האמה פריטים ארכיטקטוניים, בהם שברי עמודים ובסיסים. בערוץ ממזרח לטחנה נחשפו שרידי קירות ואמת מים קדומה (איור 1: 20).
7) מבנה ובו שני חדרים בגדה הצפונית של הערוץ (איור 1: 21, 22). בקירות הטחנה אבנים עם סיתות שוליים.
8) טחנה ממזרח לצומת מגידו (איור 1: 23, 24). שרדה אמת המים של הטחנה ושברים מהארובה נמצאו בקרבת מקום.
 
בנחל קיני עשרות מטרים של אמות בנויות וחפורות. בחלקן נמצאו פריטים ארכיטקטוניים בשימוש משני ואף אבני אמה בעלות חתך U שנראה כי תיארוכן קדום למאה הכ' לסה"נ. אמות בנויות נמצאו לפני טחנת א-ראס, לפני טחנת הגשר ולפני טחנת חדאד. אמת מים ששיטת בנייתה שונה ונראה כי היא חלק ממערך קדום יותר תועדה למרגלות טחנת חדאד. אמת מים חצובה נמצאה בערוץ הנחל למרגלות בית המעיין.
 
סכר הטיה למפעל הטחנות – קיר בנוי לרוחב ערוץ הנחל מצפון-מערב לטחנת הקמח השנייה (לפחות 2 מ' רוחב יסודות, לפחות 2 מ' גובה; איור 1: 5, 7, 8), מטויח בחלקו המערבי. הקיר נבנה לרוחב הערוץ לאורך כ-60 מ' והוא נמשך ממחשוף סלע בגדה הדרומית אל הגדה הצפונית, שם נמצאת פרצה שדרכה זורם הנחל.
 
גשר – בערוץ הנחל למרגלות חאן לג'ון נמצא מבנה בין שתי קשתות מחודדות (איורים 1: 15, 16; 5). יסודות הגשר בנויים נאה ומדויק. נראה כי היו לו שלוש קשתות, בצפונית טחנת הקמח וידוע כי שימש על ציר תחבורה ראשי עוד בשנת 1947. בערוץ הנחל ליד הגשר נמצא שבר בסיס של עמוד (איור 6).
 
בית מעין ונקבה – בגדה הצפונית של נחל קיני בשולי מבנים וחורבות הכפר לג'ון ניתן להבחין בקווי קירות ופינות של מבנה גדול ממדים. בעבר זוהה המקום כבית מעיין הכפר. המקום נזכר בספרות גיאוגרפים מוסלמים. בקומת הקרקע של המבנה קמרון בנוי שדרכו כניסה לנקבה תת-קרקעית (כ-20 מ' אורך; איורים 1: 5, 9; 7). הנקבה חצובה וחלקה העליון בנוי, בחלקה התחתון אמה חצובה ומטויחת היטב. למרגלות המבנה בערוץ אמת מים חצובה לאורך מטרים אחדים. בקרבת המעיין תועדו פריטים ארכיטקטוניים ומתקן מעוגל שנבנה מאבנים קטנות ושברי רעפים, חלקו התחתון מטויח בטיח עבה.
 
בערוץ נחל קיני זורמים מים כל השנה ואירועי שיטפון פוקדים לעתים את הערוץ בשנים גשומות. בחלקו העליון של הערוץ לא תועדו שרידי מבנים וחלקו התחתון הוסדר כתעלה מודרנית במאה הכ'. בחלקו המרכזי למרגלות קיבוץ מגידו ועד מזרחה לצומת מגידו זורם הנחל בשטח אתרי העתיקות של לגיו-לג'ון. שם תועדו שרידים ארכיאולוגיים וחרסים המתוארכים למן התקופה הרומית ועד העת המודרנית, עדות ליישובים ששכנו כאן ליד מקור המים. אומנם עיקר השרידים הארכיטקטוניים שתועדו בסקר הם מהתקופות העות'מאנית והמנדטורית אך נראה כי חלקם מושתתים על גבי מבנים קדומים שנחשפים על ידי המים מעת לעת בערוץ הנחל.