חורבות (אתרים 18, 22, 54). באתר 18 תועדו כבשן סיד, ניצבי בית בד עומדים באתרם, אבן ים, בור מים (?) ופסיפס צבעוני הכולל כתובת ביוונית ובה צלבים (איורים 2, 3). על סמך הכתובת והצלבים האתר מתוארך לתקופה הביזנטית. באתר 22 תועדו שלושה מבנים, שתי גתות חצובות ומחצבה, ואפשר שאתר זה שימש כחווה חקלאית. המבנה הצפוני מהשלושה מלבני (3 × 5 מ'), הוא נבנה באבנים גדולות ובינוניות והשתמר לגובה נדבך אחד. במרחק של כ-15 מ' מדרום למבנה תועדו שתי הגתות סמוכות זו לזו. הגת המזרחית כוללת משטח דריכה מלבני (3.0 × 3.5 מ'), שבמרכזו נחצב בור עגול

(1.5 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק עד למילוי האדמה) אולי לקיבוע בורג סחיטה, ממערב לו בור שיקוע רבוע (1 × 1 מ', 0.5 מ' עומק עד למילוי האדמה) וממערב לבור השיקוע בור איגום סגלגל (1.5 × 3.0 מ'; הוא מכוסה בצמחייה); שלושת המרכיבים מחוברים בתעלות רחבות (כ-0.2 מ' רוחב). הגת המערבית כוללת משטח דריכה סגלגל (כ-4 × 5 מ') ובור איגום (הוא מכוסה בצמחייה). במרחק של כ-20 מ' מדרום לשתי הגתות תועד מבנה נוסף, מלבני (6–7 × 12 מ' לערך), שנבנה באבנים מהוקצעות בינוניות וגדולות; הוא השתמר לגובה שני נדבכים. מסביב למבנה פזורות אבני בנייה רבות. במרחק של כ-4 מ' ממזרח למבנה תועדה המחצבה (3 × 5 מ'), שניצלה אולי גת קדומה. ממערב למבנה תועד המבנה השלישי, גם הוא מלבני (15 × 20 מ'), והוא נבנה באבנים מהוקצעות גדולות; הוא מכוסה ברובו באדמה וצמחייה. ליד המבנה תועדה גדר חקלאית, שנבנתה באבני בנייה בשימוש משני. על פני השטח באתר פזורים חרסים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה ואבני פסיפס (איור 4). באתר 54 תועד ריכוז של אבני בנייה (כ-30 × 30 מ'), ובמרחק של כ-6 מ' מצפון לו הובחנו שני פתחים חצובים, אולי של אותו חלל, המרוחקים 2 מ' זה מזה. במרחק של כ-40 מ' ממערב לריכוז האבנים תועדו מבנה או מתקן רבוע (3 × 3 מ'), שהשתמר לגובה שני נדבכים, ולידו פתח של חלל תת-קרקעי (הוא מכוסה בצמחייה). 

מבנים (אתרים 15, 19, 25, 37). באתר 15 תועד מבנה מלבני (3 × 5 מ'; איור 5), שקירותיו (0.6 מ' רוחב) נבנו משתי שורות של אבנים מהוקצעות בינוניות וביניהן מילוי של אדמה ואבנים קטנות; הקירות השתמרו לגובה מרבי של ארבעה נדבכים. בקיר המזרחי של המבנה הותקן פתח, ובקיר הצפוני הותקן חלון. באתר 19 תועד מבנה רבוע (5 × 5 מ'), שקירותיו נבנו משורה אחת של אבנים מהוקצעות גדולות ובינוניות. באתר 25 תועד מבנה עגול, כנראה שומרה (3.5 מ' קוטר; איור 6), שנבנה משורה אחת של אבנים מהוקצעות גדולות והשתמר לגובה מרבי של שלושה נדבכים. המבנה מלא בעפר ואבנים קטנות. באתר 37 תועד מבנה מלבני (3.0 × 4.5 מ'), שקירותיו נבנו משתי שורות של אבני גוויל גדולות ובינוניות והשתמרו לגובה נדבך אחד. בתוך המבנה יש מילוי של אדמה ואבנים קטנות.
 
מחצבות (אתרים 14, 51). באתר 14 הובחנו מדרגות חציבה ותעלות ניתוק של אבנים בכמה מחשופי סלע בשטח של כדונם אחד (איור 7). באתר 51 תועדה מחצבה (3 × 3 מ', 0.15 מ' עומק), שבמרכזה נותר גוש סלע שחציבתו לא הושלמה; אפשר שזוהי גת שחציבתה לא הושלמה.
 
מערות מגורים (אתרים 39, 44). באתר 39 תועדה מערה (2 × 3 מ'), שבפתחה (0.8 × 0.8 מ'; איור 8) נבנה קיר משורה אחת של אבנים מהוקצעות בינוניות. אפשר שזוהי מערה טבעית שהורחבה בחציבה גסה. בדופן הצפונית של המערה הובחנה התחלת חציבה של כוך. בחזית המערה יש חצר (3 × 4 מ'), התחומה בקיר מדרגה. באתר 44 תועדה מערה חצובה (2.5 × 7.0 מ'), שבתקרתה פתח מעוגל (כ-1 מ' קוטר; איור 9). המערה מלאה בסחף עד לגובה של כ-1.5 מ' מתחת לתקרה. פני השטח מסביב לפתח מוגבהים, אולי כתוצאה משפיכת מילוי שהוצא מהמערה בעת חציבתה
 
ערמות של אבנים מסוקלות (אתרים 3, 5, 7, 40, 45, 47, 48, 50). הערמות מורכבות מאבני גוויל ואבנים מהוקצעות בינוניות וקטנות. חלק מהערמות מלבניות (1.5–3.0 × 2.0–8.0 מ'; באתרים 3, 5, 7, 40, 50) וחלקן מעוגלות (3–5 מ' קוטר; באתרים 45, 47, 48).
 
מתקנים חצובים (אתרים 8, 9, 17, 27, 36, 42, 53). באתר 8 תועד מתקן, הכולל שני אגנים סגלגלים (0.30 × 0.35 מ', 0.3 × 0.6 מ'; איור 10), המחוברים בתעלה קצרה. במרחק של כ-10 מ' מצפון למתקן תועד ספלול, אולי טבעי, ובמרחק של כ-10 מ' מצפון-מזרח לספלול תועד אגן נוסף (0.35 × 0.50 מ'). באתר 9 תועדו דופן סלע חצובה (1.5 מ' אורך, 0.3 מ' גובה), אולי של גת, וממזרח לה משטח חצוב (1.5 × 2.0 מ'; הוא מכוסה באדמה). באתר 17 תועדו שני פירים חצובים המרוחקים כ-2 מ' זה מזה (פתחים של בורות מים? המערבי — 0.9 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק עד למילוי; המזרחי — 0.55 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק עד המילוי; איור 11). בקרבת הפיר המזרחי הובחנו שני אגנים (0.3 מ' קוטר; 0.4 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק עד למילוי), המרוחקים כמטר זה מזה. באתר 27 תועדה פינה חצובה (0.7 × 1.0 מ'). באתר 36 תועדו שני משטחים רבועים רדודים (1 × 1 מ', 2 × 2 מ'), אולי של גתות. סביב המשטחים הובחנו ספלולים רבים במגוון מידות, חצובים במשטחי סלע. מדרום-מזרח למשטחים תועדה גת, הכוללת משטח דריכה רבוע (1.5 × 1.5 מ', כ-0.1 מ' עומק) ובור איגום (הוא מכוסה בצמחייה). באתר 42 תועד משטח רדוד דמוי טרפז (0.8–1.0 × 1.3 מ', 0.1 מ' עומק; איור 12), המשופע למערב; אפשר שליד דופנו המערבית, במקום בו גדל שיח, יש בור איגום. באתר 53 תועד מתקן חצוב או מחצבה (2 × 3 מ').
 
מתקנים בנויים (אתרים 12, 21, 29, 30, 33–35, 43, 46). תועדו מתקנים (1.0–2.0 × 2.5–4.0 מ') מלבניים (אתרים 12, 21, 29, 30, 34), רבועים (אתרים 43, 46) וסגלגלים (אתר 35), שנבנו משורה אחת של אבני גוויל או אבנים מהוקצעות. הם מלאים כיום באדמה ואבנים קטנות (איור 13).
 
גתות (אתרים 16, 20, 23, 24, 26, 49, 55). באתר 16 תועדה גת, שמרכיביה הם משטח דריכה (2 × 3 מ') ובור איגום מלבני (0.7 × 1.5 מ', 0.6 מ' עומק עד למילוי). בדופן המזרחית של משטח הדריכה נחצב נקב, המקשר בין המשטח לבור. באתר 20 תועדה גת (איור 14), שמרכיביה הם משטח דריכה מלבני (2.5  ×3.0 מ'), שבו חצוב בור שיקוע (0.55 × 0.60 מ', 0.2 מ' עומק עד למילוי), וצמוד למשטח בור איגום מלבני (1.1 × 1.3 מ', 1.6 מ' עומק עד למילוי). בור האיגום מתעגל בחלקו התחתון, ואפשר כי לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש נחצב בקרקעיתו פיר כניסה לחלל תת-קרקעי. באתר 23 תועדו שלוש גתות ומחצבה. בצפונו של האתר תועדו שתיים מהגתות, המרוחקות כ-1.5 מ' זו מזו. הגת הצפונית מהשתיים כוללת משטח דריכה רבוע (2.5 × 2.5 מ'), שבמרכזו בור רבוע, כנראה לקיבוע בורג סחיטה, ומצפון-מזרח לו בור איגום (הוא מכוסה בצמחייה). הגת הדרומית מהשתיים נחצבה על משטח סלע משופע למזרח, והיא כוללת משטח דריכה סגלגל (1.3 × 6.0 מ'), המוקף בשתי תעלות המתנקזות אל בור סגלגל (0.4 × 0.6 מ'; הוא מכוסה בצמחייה; איור 15). המחצבה תועדה במרחק של כ-10 מ' ממערב לגת הדרומית (3 × 3 מ', 0.4 מ' עומק מרבי). הגת השלישית תועדה במרחק של כ-15 מ' מדרום למחצבה, והיא כוללת משטח דריכה מלבני (1.2 × 2.0 מ') וממזרח לו בור שיקוע מלבני (0.4×  0.7 מ', כ-0.3 מ' עומק עד למילוי); הדופן המזרחית של בור השיקוע וכן בור האיגום שהיה ממזרח לבור השיקוע נהרסו במהלך עבודות חציבה מאוחרות. באתר 24 תועדה גת, שמרכיביה הם משטח דריכה רבוע (2.5 × 2.5 מ') ובור איגום סגלגל (1.2 × 1.5 מ'; הוא מכוסה בצמחייה). באתר 26 תועדה גת, שמרכיביה הם משטח דריכה מלבני (1.0 × 1.3 מ', כ-0.1 מ' עומק; איור 16), שבמרכזו חצוב בור עגול (כ-0.3 מ' קוטר) לקיבוע בורג סחיטה, ומדרום לו בור איגום מלבני (0.45 × 0.60 מ', כ-0.4 מ' עומק). במרחק של כ-20 מ' מדרום לגת תועדה גת נוספת (?), המכוסה כמעט לחלוטין באדמה. באתר 49 תועדה גת, הכוללת משטח דריכה מלבני רדוד שפינותיו מעוגלות (2.0 × 2.4 מ', 0.1 מ' עומק) ובור איגום (0.8 × 0.8 מ'; הוא מכוסה בצמחייה). באתר 55 נסקרו שתי גתות. הגת הצפונית כוללת משטח דריכה רבוע (3 × 3 מ'), שבדופנו המזרחית נחצבה מגרעת חצי עגולה, ומדרום לו בור איגום מלבני (1.0 × 1.5 מ'), המחוברים בתעלה חצובה (0.1 מ' רוחב, 0.1 מ' עומק). הגת הדרומית כוללת משטח דריכה סגלגל (0.8–1.0 מ' קוטר) ובור איגום מעוגל (0.5 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק עד למילוי). 
 
מדרגות עיבוד (אתרים 4, 13). באתר 4 תועד קיר של מדרגת עיבוד (כ-30 מ' אורך), שנבנה בכיוון צפון–דרום באבנים מהוקצעות בינוניות וגדולות. הקיר תוחם שטח חקלאי רחב בפתחו של ערוץ נחל. באתר 13 תועד קיר של מדרגת עיבוד (כ-40 מ' אורך), שנבנה בכיוון צפון–דרום משתי שורות של אבני גוויל גדולות ובינוניות ובתווך מילוי של אדמה ואבנים קטנות.
 
קירות שדה (אתרים 6, 11). באתר 6 תועד קיר שדה (3 מ' אורך), שנבנה בכיוון צפון–דרום משורה אחת של אבני גוויל בינוניות. באתר 11 תועד קיר שדה (כ-20 מ' אורך), שנבנה בכיוון צפון–דרום משורה אחת של אבני גוויל גדולות בחלקו הצפוני ומשתי שורות של אבני גוויל בינוניות בחלקו הדרומי.
 
שרידי דרך (אתר 31). תועדה דרך קדומה בכיוון צפון–דרום (30 מ' אורך), שנתחמה בשני קירות מקבילים, המרוחקים כ-3 מ' זה מזה. הקירות נבנו משורה אחת של אבני גוויל גדולות שהונחו בין גושי סלע שבולטים בשטח.
 
פריטים אדריכליים (אתרים 1, 2, 41, 52). באתר 1 הובחנה אבן שצורתה אינה סדורה (0.4 × 0.6 מ'; איור 17) מעוטרת בדגם כף תמר בתוך קשת. האבן שולבה בשימוש משני במדרגת עיבוד בת זמננו. באתר 2 נסקרה מפרכה של בית בד (ים; 1.7 מ' קוטר, 0.8–1.3 מ' גובה; איור 18), שחציבתה לא הושלמה, כנראה בשל סדק בסלע שגרם לשבירתה. באתר 41 תועד עמוד אבן (0.7 מ' קוטר, 0.9 מ' אורך; איור 19), ששולב בשימוש משני בקיר שדה. באתר 52 תועד עמוד אבן שנשבר לשני חלקים (0.43–0.48 מ' קוטר, 1.6 מ' אורך כולל; איור 20).
 
ספלולים (אתרים 10, 28, 32, 38). באתר 10 תועדו ארבעה ספלולים, המרוחקים 5–7 מ' זה מזה. הספלול הצפוני עגול (0.4 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). מדרום תועד ספלול סגלגל (0.3–0.4 מ' קוטר, 5 ס"מ עומק), ועוד דרומה תועד ספלול סגלגל נוסף (0.45–0.60 מ' קוטר, 7 ס"מ עומק). מדרום תועד ספלול סגלגל גדול (אגן? 0.5 × 0.6 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק). באתר 28 תועד ספלול יחיד (0.35 מ' קוטר). באתר 32 תועד ספלול גדול (אגן? 0.5 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק עד למילוי), שנחצב בגוש סלע שבו הובחנו קווי חציבה. במרחק של כ-4 מ' מצפון-מערב לספלול תועדו שלושה ספלולים קטנים ורדודים. באתר 38 תועד ספלול יחיד (0.5 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק עד למילוי).
 
מרבית האתרים שנסקרו אופייניים לאזורים חקלאיים. שני טיפוסי אתרים ראויים לדיון, ובהם המתקנים הבנויים והגתות. המתקנים הבנויים שימשו כנראה מעין אדניות לנטיעת עצים. מתקנים דומים נפוצים מאוד באזור בית שמש, ורבים מהם נסקרו בשטחי השכונות החדשות של רמת בית שמש (ר' למשל, רישיון מס' 173/2010-S). לגבי הגתות, הכמות הגדולה שתועדה בשטח מצומצם יחסית מלמדת שענף היין היה מרכיב חשוב בכלכלת האזור. יתכן כי התושבים של היישוב בחורבת גנים ושל בתי חווה באזור (למשל, אתר 22) עסקו בגידול גפנים ובהפקת יין. אתר 18 הוא היחיד באתרי הסקר שתוארך בוודאות לתקופה הביזנטית, הודות לכתובת ביוונית שהתגלתה כחלק מרצפת פסיפס. יתכן שרצפה זו הייתה חלק מכנסייה קטנה שלידה בור מים ובית בד. מיקומו של מבנה דת נוצרי על גבעה זו אינו מקרי, שכן באזור שכנו כנסיות ומנזרים רבים, למשל באתרים כפר זכריה, ח' נבי בולוס, ח' פטיר, דיר אספור, תל בית שמש ודיר ראפת. בנוסף גבעה זו צופה אל שטחי מנזר בית ג'מל, שבו על פי המסורת קבור הקדוש סטיפאנוס.