קירות ומדרגות עיבוד (אתרים 1, 3, 7, 9, 16). על הגבעה ניכרות מדרגות עיבוד רבות

(4–7 מ' רוחב), הנתמכות בקירות (0.5–1.5 מ' גובה), שנבנו באבני גוויל בגדלים שונים ובאבני בנייה מסותתות; חלק מהמדרגות מכסות שרידים קדומים יותר. באתר 1 תועד קיר מדרגה, שבו שולבה בשימוש משני אבן חוליית פתח של בור מים. באתר 3 תועד קטע של קיר (1.5 מ' גובה השתמרות; איור 2), שנבנה באבנים מסותתות, בעיקר בנדבכים התחתונים. הקיר תוחם ממזרח מתחם נרחב בראש הגבעה. באתרים 7 ו-16 תועדו קירות של מדרגות עיבוד (איור 3). באתר 9 תועד ראש קיר קדום, התוחם אולי חצר של מבנה מדרום לו (להלן, אתר 8).

 
מתקנים חקלאיים (אתרים 2, 11–13). באתר 2 תועדה גת פשוטה חצובה, הכוללת משטח דריכה ושני בורות איגום (1.0×1.2 מ', 1.8×2.0 מ'). באתר 11 תועדה גת פשוטה חצובה, הכוללת משטח דריכה ובור איגום. באתר 12 תועד אגן מלבני חצוב בסלע (0.9×1.2 מ', 0.4 מ' עומק נראה). באתר 13 תועדה גורן, הכוללת משטח סלע מפולס דמוי חצי עיגול (14 מ' קוטר; איורים 4, 5), התחום ממזרח בקיר (0.4–1.0 מ' גובה), שנבנה באבני גוויל. רצפת הגורן מנצלת ברובה את הסלע, פרט לחלקה המערבי שרוצף בלוחות אבן. במרכז רצפת הגורן נחצבה תעלה רדודה.
 
דרכים (אתרים 5, 6, 17). באתרים 5 ו-6 תועד מפלס של אבנים קטנות התחום ממערב בשורת אבנים מסותתות גדולות (0.5×0.7 מ') בכיוון צפון–דרום (6 מ' אורך). מדרום לשורת האבנים הובחנו אבנים נוספות פזורות במדרון. בשורת האבנים שולבה אבן משקוף ואולי שולבו גם אבני מיל מן התקופה האסלאמית הקדומה. באתר 17 תועד קטע מדרך עתיקה (3 מ' רוחב) בכיוון מזרח–מערב, המוליכה למרכז הגבעה אל לב האתר. הדרך כוללת מפלס של אבנים קטנות, בדומה לזה באתרים 5 ו-6, התחום משני צדיו בקירות שנבנו משורה אחת של אבנים מסותתות. לאורך הדרך הובחנו מדרגות, שנבנו מאבנים מסותתות, ומטרתן למתן את שיפוע הדרך.
 
מערות קבורה (אתרים 18–20). בראש המדרון המערבי של הגבעה, בשולי החורבה, תועדו שלוש מערות קבורה חצובות מהתקופה הביזנטית. המערות באתרים 18 ו-19 השתמרו היטב; אל פתחיהן מוליכות מדרגות בנויות (איור 6). בשתי המערות השתמרה אבן גולל עגולה. בכל אחת מהמערות נחצבו שלושה כוכי קבורה. בדופנות המערות הובחנו שרידי טיח ובושברי גוף של קנקנים מצולעים. מערכת מדרגות העיבוד במדרון אינה פוגעת במערות.
 
בורות מים חצובים (אתרים 10, 14). אל כל אחד מהבורות מוליך פיר חצוב, שחלקו העליון דופן באבנים מסותתות. אפשר שאבן חוליית הפתח של אחד משני הבורות שולבה בשימוש משני בקיר המדרגה באתר 1.
 
מבנה (אתר 8). תועדו שרידי מבנה, שנבנה באבני גזית. מן המבנה השתמרו כמה קירות, לרבות הפינה הצפונית-מערבית שהשתמרה לגובה של שני נדבכים. מדרום למבנה הובחן חדר נוסף, שנבנה באבני גזית, וקירו הצפוני השתמר לגובה של ארבעה נדבכים (איור 7); אפשר שחדר זה הוא המשכו של המבנה או מבנה אחר. חדר זה מכוסה בחלקו המזרחי בקיר מאוחר של מדרגת עיבוד.
 
חורבה (אתר 15). בראש הגבעה תועדו חרסים רבים מתקופות שונות פזורים על הקרקע. נראה כי זהו לב ח' דיר א-שיח'. אפשר ששרידי הקירות והמבנים שתועדו סמוך לראש הגבעה (אתרים 3, 8, 9) הם חלק ממבנים ומתחמים ששכנו במקום וברובם לא השתמרו מעל לפני השטח
 
פזורת פריטי צור (אתר 4), ובה גרעין וכלי צור מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (התרבות המוסטרית).