בעקבות חפירת תעלות בדיקה וגילוי ריכוז של שברי כלי חרס נערכה בחודש ינואר 2002 חפירה במקום המיועד לבנייה בצפון העיר רמלה (הרשאה מס' 3581-A*; נ"צ רי"ח 18936/64938; רי"י 13936/14938). נפתח ריבוע (4 X 4 מ') שנחפר עד שכבת החול המאפיינת את האזור (1.5 מ' עומק). נתגלו שני חלקי קנקנים מתקופת הברונזה תיכונה 2ב', שנפגעו מאוד בזמן חפירת תעלות הבדיקה. ייתכן שאלה שרידי קבר. כ-100 מ' מדרום לשטח החפירה נחפרו בעבר שרידי יישוב פרוז מתקופת הברונזה התיכונה (ר' חדשות ארכיאולוגיות מ': 11-10).