נפתח שטח מלבני (5.0×7.5 מ'). ונחשפו שרידי קיר של מדרגת עיבוד חקלאי (W1; אורך 30 מ'; איורים 2–4) הניכרים על פני השטח גם מחוץ לתחום החפירה. הקיר בנוי משורה אחת של אבני שדה גדולות והשתמר ממנו נדבך אחד המונח הישר על סלע האם. הכיוון הכללי של הקיר מזרח–מערב, אך בחלקו המזרחי יש סטייה קלה לצפון-מזרח, ובחלקו המערבי יש סטייה קלה לצפון-מערב, בהתאמה לקווי המדרון.
סמוך לקיר מצפון נחשפו שתי שכבות מילוי. בעליונה אדמה חומה ובתחתונה מילוי חום עם אבני שדה קטנות ובינוניות (L103 ,L102). שכבות דומות התגלו מדרום לקיר

(L104 ,L101), ובהן גם אבני שדה גדולות שנפלו כנראה מקיר 1 לאחר שיצא משימוש. בשכבת מפולת זו וכן במילוי השכבה העליונה הצמודה אליו מצפון, נתגלה ממצא קרמי המתוארך לתקופות הברונזה התיכונה 2, הברזל 2, ההלניסטית, הרומית והביזנטית. בפינה הצפונית-מזרחית של ריבוע החפירה נחשפה שורת אבני שדה (W2) ומשני צדיה שכבת אבני שדה קטנות המונחות על הסלע (L107 ,L106). המשך השורה דרומה לא שרד. ייתכן ששורת האבנים היא שריד של מדרגת עיבוד חקלאי נוספת, או של קיר ששימש למטרה אחרת.

 

השרידים שנחשפו בחפירה מצטרפים לשרידים שנחשפו בחפירות קודמות, וכן לשרידים שהתגלו למרגלות ח' עדאסה, ויחד הם מצביעים על מערכת חקלאית מפותחת שהייתה במדרון הדרומי של החורבה. מלבד מדרגות עיבוד חקלאי התגלו במדרון גם חציבות, מערות קבורה וחללים תת-קרקעיים רבים הקשורים כנראה ליישוב שהתקיים בפסגת הגבעה. הממצאים מעידים כי בח' עדאסה היה יישוב בתקופות הברונזה התיכונה 2, הברזל 2, ההלניסטית, הרומית והביזנטית.