אתר 1 (נ"צ 216118/757498). פיזור של אבני צור ונתזים.

אתר 2 (נ"צ 216154/757505). מתקן מלבני (כ-0.5×1.5 מ') שכיוונו צפון–דרום המכוסה במילויי אדמה.
אתר 3 (נ"צ 216314/757492). גת עם משטח דריכה רבוע (כ-3×3 מ'; איור 2) המנצל משטח סלע. ממזרח למשטח הדריכה נמצא בור מים (2.5 מ' עומק לפחות) חצוב יפה שחלקו התחתון מכוסה באדמת סחף ובחלקו העליון פתח עגול (1.4 מ' קוטר). במקור היה זה בור איגום קטן והוא הורחב אחרי שהגת יצאה משימוש.
אתר 4 (נ"צ 216323/757530). גת שממנה נראה בור איגום גדול מאוד (כ-2×2 מ', כ-2 מ' עומק) שבדופנו המערבית חצוב גרם מדרגות (איור 3).
אתר 5 (נ"צ 216328/757530). מערה שחלקה הצפוני הרוס.
אתר 6 (נ"צ 216345/757523). פתח עליון של בור או מערה (1.2 מ' קוטר; איור 4); הדופן הצפונית הרוסה.
אתר 7 (נ"צ 216396/757516). פתח מערה הפונה לצפון שרובו טמון בקרקע.
אתר 8 (נ"צ 216551/757520). גת המנצלת משטח סלע, שממנה נראה משטח דריכה רבוע (כ-2.5×2.5 מ') המשופע למערב לכיוון בור איגום הטמון מתחת לאדמה ולשיחים.
אתר 9 (נ"צ 216569/757480). במדרון מתון נמצא כבשן סיד (כ-4 מ' קוטר, 2 מ' עומק לפחות; איור 5) שחלקו התחתון חצוב בסלע וחלקו העליון בנוי מאבני גוויל קטנות ובינוניות. בצד המערבי של הכבשן נמצאה אבן גזית גדולה (כ-0.3×0.4×0.8 מ') ששימשה כנראה משקוף לפתח הטמון בצד זה.
אתר 10 (נ"צ 216570/757459). פינה מחצבה (0.50×0.75 מ', עד 0.2 מ' עומק) של אבני גזית.
אתר 11 (נ"צ 216615/757463). מחצבה גדולה (כ-7×10 מ'; איור 6) של אבני גזית עם קווי חציבה ישרים המוסתרים ברובם מתחת לשיחים.
אתר 12 (נ"צ 216628/757460). מתקן חצוב בסלע. נראית תעלה שכיוונה צפון–דרום (כ-2 מ' אורך, כ-0.1 מ' רוחב, כ-0.1 מ' עומק) שממזרח לה חציבה יפה (0.3×1.2 מ', 0.1 מ' עומק; איור 7).
אתר 13 (נ"צ 216630/757474). נקיק טבעי בסלע (כ-0.5 מ' קוטר, כ-1.2 מ' עומק) המוביל כנראה לחלל מערה.
אתר 14 (נ"צ 216643/757475). מערה עם פתח עליון בצדה המזרחי (כ-1 מ' קוטר). חלל המערה (1.2 מ' עומק לפחות) מתרחב לצפון ולמערב ומלא ברובו בסחף.
אתר 15 (נ"צ 216684/757542). גת חצובה יפה בסלע עם משטח דריכה רבוע (כ-2.5×2.5 מ', עד 0.5 מ' עומק) שמצפון לו בור איגום שעבר בליה (כ-0.5×1.5 מ', 0.5 מ' עומק; איור 8). סביב משטח הדריכה חצובים ספלולים (כ-0.1 מ' קוטר, כ-0.15 מ' עומק), אחד לכל פינה, המעידים על עמודים שתמכו בקירוי מעל למשטח.
אתר 16 (נ"צ 216682/757578). מערה הרוסה חלקית עם פתח הפונה לצפון-מזרח.
אתר 17 (נ"צ 216702/757558). פתח החצוב בדופן מעוגל, כנראה כבשן סיד שרובו טמון בקרקע.
אתרים 18, 19 (נ"צ 216717-25/757478-80). מחצבה גדולה (כ-10×12 מ') של אבני גזית עם קווי חציבה ישרים המוסתרים ברובם מתחת לשיחים.
אתר 20 (נ"צ 216754/757576). מערה הרוסה חלקית עם פתח הפונה לצפון-מזרח.
אתר 21 (נ"צ 216773/757606). גת חצובה בסלע נארי; בצדה הדרומי משטח דריכה מלבני (כ-2.5×3.0 מ', 0.3 מ' עומק) ובצדה הצפוני בור איגום המוסתר ברובו מתחת לשיחים.
אתר 22 (נ"צ 217313/757600). גת חצובה בסלע; בצדה הדרומי משטח דריכה רבוע (כ-3×3 מ') ובצדה הצפוני בור איגום מלבני (כ-0.8×1.2 מ') המלא בסחף.
אתר 23 (נ"צ 217749/757850). מערה טבעית קטנה, הרוסה.
אתר 24 (נ"צ 217815/757819). למרגלות מבנה מתקופת המנדט נמצא בור מים מטויח מבפנים עם פתח עגול (כ-1 מ' קוטר).
 
תוצאות הסקר מעידות על פעילות חקלאית ותעשייתית הקשורה בשני אתרים מוכרים: תל אל-בירווה הגובל בשטח מדרום-מזרח, וחורבת אחיהוד (צפון) הגובלת בשטח מדרום-מערב.