שטח A (איורים 2, 3). טרם החפירה הובחנו על פני השטח מפולות של אבני גיר וצור וקירות.בחפירה נחשפו שרידי מבנה ובו שניים או שלושה חדרים, שנבנו בשני שלבים. בשלב ראשון נבנה החדר הצפוני (1; 5×6 מ'). קירותיו (W4W1; כ-0.6 מ' רוחב) נבנו על קרקע חומה כהה קשה ובה מצבורי גיר (L116 ,L112) משתי שורות של אבני גיר וצור מסותתות חלקית ואבני גוויל במידות שונות וביניהן אבנים קטנות שלוכדו בטיט עשוי מלס. הקירות השתמרו לגובה של שניים עד חמישה נדבכים (0.4–0.6 מ'). רצפת החדר עשויה מלס מעורב באפר (L113 ,L110–L108). ליד הפינה המערבית של החדר, צמוד לקיר 1, נחשף מתקן (L118; מידות 0.6×0.8 מ'; איור 4), שנבנה משני טורי אבני גוויל מצור וגיר התוחמים ביניהם רצפה עשויה מלוחות אבן. ליד הפינה הדרומית של החדר התגלה מוקד ובו אבנים שרופות ונייר כסף של סיגריות (L128) — הפרעה בת זמננו. בשלב השני נבנה חדר נוסף (2; 4.2×6.0 מ') מדרום לחדר 1 וכן נראה שנבנה קיר (W7). ההנחה כי חדר 2 נבנה מאוחר לחדר 1 מתבססת על כך שקירו הצפוני-מזרחי (W9) נבנה משורה אחת של אבנים, הנסמכות אל קיר 2. קירות חדר 2 (W9 ,W8 ,W5) נבנו משתי שורות אבנים, חלקן מהוקצעות וחלקן אבני גוויל גדולות, וביניהן אבנים קטנות שלוכדו בטיט עשוי מלס. חלק מקירות החדר לא השתמרו. קירות 5 ו-8 השתמרו לגובה שניים–שלושה נדבכים, ואילו קיר 9 השתמר לגובה חמישה נדבכים (כ-0.5 מ'). רצפת החדר עשויה אדמת לס, ועליה התגלו כתמי אפר (L134 ,L131 ,L119). הקירות והרצפה הושתתו על אדמה בצבע חום כהה ובה מצבורי גיר (L142). אפשר שהמבנה כלל חדר נוסף (3; 9.6×14.0 מ' מידות משוערות), התחום בשני קירות (W8 ,W7). קיר 7 (0.6–1.2 מ' רוחב) נבנה כשאר קירות המבנה משתי שורות של אבנים וביניהן אבנים קטנות, והשתמר לגובה של שני נדבכים (כ-0.4 מ'). רצפת חדר 3 (L145 ,L135) דומה ליתר הרצפות במבנה. בחלק הדרומי-מערבי של השטח התגלה בור אפר (L157), שנמצא על התוואי המשוער של קיר 7. מדרום לבור התגלה מפלס של לס מעורב באפר

(L139 ,L132). מצפון-מערב לקיר 5 נחשפה ערמת אבנים גדולה (L137), כנראה מפולת מן הקירות. מתחת למפולת התגלה מפלס פעילות, ובו גושי פחם רבים (L144). אפשר שמפלס זה מלמד שהמבנה כלל חדרים נוספים כלפי צפון-מערב שלא השתמרו. הממצאים במבנה ובפני השטח מתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הו'–הח' לסה"נ), והם כוללים מעט שברי כלי חרס, ובהם קערות (איור 5: 1, 2), מכסה של כלי בישול (איור 5: 3), קנקנים (איור 5: 4–8), פך (איור 5: 9) וצפחת (איור 5: 10), כלי אבן, ובהם אבן שחיקה מבזלת (איור 5: 11), אבן גיר קטנה דמוית חרוט (איור 5: 12) ואבן שחורה חצי עגולה (משקולת? איור 5: 13) וכן שברי כלי זכוכית.

 
שטח B (איורים 6, 7).נחשף מבנה עגול (5.5 מ' קוטר פנימי), שנבנה על הסלע משתי שורות של אבנים מהוקצעות למחצה במידות שונות ואבני גוויל וביניהן מילוי של אבנים קטנות מלוכדות בטיט עשוי לס (W21; רוחב 0.8 מ'; איור 8); רוב האבנים הן אבני צור ומיעוטן אבני גיר. המבנה השתמר לגובה של שישה נדבכים (כ-0.81 מ'). במרכז המבנה נבנו שני קירות (W23 ,W22; רוחב 0.8–0.9 מ'), המחלקים את המבנה לשני חדרים
(L212 ,L207). בניית הקירות דומה לזו של קיר 21, והם השתמרו לגובה של שבעה עד תשעה נדבכים. רצפות החדרים עשויות מלס שפולס על סלע גיר (L218 ,L217). על הרצפות התגלו מפולות אבנים ולוחות אבן מתקרת המבנה. מעל רצפת החדר הדרומי התגלה ריכוז קטן של אפר. הממצא במבנה ומחוץ לו כולל מעט שברי צינורות חרס של שובך (איור 9) ושברי גוף של קנקני שק וקנקני עזה מהתקופה הביזנטית. על סמך צינורות החרס נראה כי המבנה שימש כקולומבריום. אפשר גם שהוא שימש כמגדל תצפית.
 
שטח C. מדרום לערוץ נחל נחפר חתך ליד קיר (W50; רוחב 1.0–1.4 מ'; איור 10). הקיר נבנה משתי שורות של אבני גיר וצור שלוכדו בלס, חלק מהאבנים בינוניות ומהוקצעות, בעיקר בבסיס הקיר, וחלקן אבני גוויל קטנות, ובתווך (L302) מילוי של אדמת לס וחלוקי נחל קטנים. הקיר השתמר לגובה של ארבעה נדבכים (כ-0.44 מ'). מדרום ומצפון לקיר התגלו מילויי אדמה (L307–L305), ובהם מעט שברי גוף של קנקנים מהתקופה הביזנטית. בערוץ הנחל ניכרות מדרגות עיבוד, ובחפירה נחשפו שני קטעים של קירות מדרגה (W52 ,W51; אורך חשיפה 4 מ'). שני הקירות נבנו בדירוג היורד לכיוון מערב, באבני צור וגיר, חלקן מהוקצעות וחלקן גוויל, שלוכדו בטיט מלס ואבנים קטנות. קיר 51 (איורים 11, 12) מורכב משני חלקים. החלק התחתון רחב וכולל שלושה נדבכים מדורגים (כ-1 מ' רוחב, 0.56 מ' גובה), ואילו החלק העליון כולל שבעה נדבכים מדורגים (כ-1.2 מ' רוחב, 2.17 מ' גובה). החלק העליון לא נבנה הישר מעל החלק התחתון אלא במרחק של כמטר ממזרח לו. קיר 52 (איורים 13, 14) השתמר לגובה של 14 נדבכים (כ-2 מ'). ממזרח וממערב לקירות התגלה סחף של אדמת לס ומעט אבנים ללא ממצא מתארך.
 
שטח D (איורים 15, 16). נחשפו קירות של מדרגות עיבוד (W80 ,W78–W76) וקטע מקיר מעוגל (W81). קיר מדרגה 76 נחשף בדרומו של השטח (8.6 מ' אורך, 0.3–1.0 מ' רוחב). הוא נבנה בדירוג היורד לכיוון מזרח באבני גוויל בעיקר מצור במידות שונות שלוכדו בטיט עשוי לס, והשתמר לגובה שישה נדבכים (כ-0.83 מ'). בחפירה בקרבת הקיר (L422 ,L415 ,L410 ,L408 ,L403) התגלו אדמת לס סחופה ומעט שברי גוף של כלי חרס. במקום אחד ליד בסיס הקיר (L412) התגלו מעט שברי גוף של קנקנים, גלעיני זיתים ופס אפר צר. קירות 77, 78, 80 שבצפונו של השטח הם חלק ממערכת של קירות מדרגה. הם נבנו בדירוג מתון היורד לכיוון מערב. קיר 80 (כ-3 מ' אורך, כ-0.4 מ' רוחב) נבנה באבני גוויל קטנות מצור וגיר שלוכדו בטיט מלס; הוא השתמר לגובה של נדבך אחד. בקצהו הדרומי של הקיר שולב מתקן מלבני (L405; מידות 1.6×2.0 מ', 0.48 מ' גובה), שנבנה משני נדבכים של אבני גוויל גדולות ובינוניות מצור וגיר. המתקן שימש אולי לניתוב מים. ממזרח לקיר 80 התגלה מפלס לס מהודק ללא ממצא (L409). ממערב לקיר 80 ועד לקיר 77 התגלה מפלס אבנים ללא ממצא (L406). קירות 77 ו-78 הם קטעים מאותו קיר, שמתעגל מעט (8.6 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) ונבנה משורה אחת של אבני גוויל, בעיקר מצור, במידות שונות, שלוכדו בטיט מלס, והשתמר לגובה שבעה נדבכים (0.63 מ'). במפולות של אבנים ועפר (L420), שהוסרו מעל קיר 77, התגלתה שפה של קערה או ספל (איור 17: 1) וכן שברי פכים משלהי התקופה הביזנטית ומהתקופה האסלאמית הקדומה (איור 17: 2, 3), שבר גוף קטן של כלי מתכת ועצם קטנה של מכרסם. ממזרח לקיר 78 נחשף מפלס של אבנים קטנות (L407). מפלס אבנים דומה נחשף ממערב לקיר 76. קיר 81 שבצפון-מערב השטח (2.2 מ' אורך חשיפה, 0.6 מ' רוחב מרבי) נבנה במעוגל באבני גוויל מצור במידות שונות, שלוכדו בטיט מלס, והשתמר לגובה שלושה נדבכים (0.56 מ').
 
החפירה נערכה בשטחים החקלאיים של ח' בליעס, המתוארכת לשלהי התקופה הביזנטית ולתקופה האסלאמית הקדומה. במבנה בשטח A הובחנו שני שלבי בנייה, ואפשר שתחילה הוא שימש כשומרה ומאוחר יותר הוא התרחב לבית חווה. נראה שמדרגות העיבוד שהתגלו בשטח C היו קשורות לפעילות במבנה. קיר 50 שמדרום לנחל שימש כנראה לתיחום שטח חקלאי או להטייה של מים מן החורבה והגבעה שממזרח לה לעבר החלקות שבנחל. המבנה בשטח B שימש כנראה כקולומבריום וכמגדל תצפית. בשטח D נחשפו קירות מדורגים של מדרגות עיבוד, שכיוון הדירוג מלמד על כיוון הזרימה בנחל. קירות 77, 78 ו-80 נבנו בערוץ הזורם ממזרח למערב, ואילו קיר 76 נבנה בערוץ הזורם ממערב למזרח. נראה כי כלכלת תושבי המקום התבססה על גידולים חקלאיים וכן גידול יונים, בדומה לתושבי שבטה (Hirschfeld Y. and Tepper Y. 2006. Columbarium Towers and Others Structures in the Environs of Shivta .TelAviv 33:83116) וחורבת סעדון (י' טפר, מידע בעל-פה), שם נחפרו ותועדו מבנים לגידול יונים.