סארי כ' 2010. עתלית. חדשות ארכיאולוגיות 122.
 
קירזנר ד' 2011. עתלית. חדשות ארכיאולוגיות 123.