שכבה IV. בעומק 2.5 מ' מתחת לפני השטח נחשפה שורת אבני בזלת בינוניות (W4; איור 2). ליד הקיר התגלו מעט שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 1, ובהם קערה ממורקת באפור (איור 3: 1), פערור (איור 3: 2) ושברי גוף מעוטרים במשח פסים בצבעים חום ושחור (איור 3: 3). שרידים מתקופה זו התגלו בעבר בחלק הצפוני-מזרחי של היישוב (חדשות ארכיאולוגיות 122).

 
שכבה III. בחתך הצפוני של תעלת הבדיקה נחשפה סוללה, המורכבת משבעה רבדים
(a–g; כ-0.35–0.65.מ' עובי כל אחד; טבלה 1; איור 1, חתך 5:5), המשופעים בזווית של כ-25 מעלות לדרום-מערב. רבדים a ו-b העליונים נתחמים ממערב בקיר (W3; איור 4). רובד b מורכב מגיר כתוש (איור 5), בדומה לליבת סוללה שהתגלתה בחפירות בשטח G בחלק הצפוני של התל (צ' גל. 2002, עמ' 82–89). השיפוע של רובד זה אינו אחיד, ובחלקו המזרחי הוא תלול יותר. רובד c אופקי, בשונה מיתר הרבדים המשופעים. קיר 3 נבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח משלושה נדבכים מדורגים של אבני גוויל גדולות. נראה שהוא היה חלק ממערכת הביצור ושימש כקיר תמך לסוללה שנבנתה במדרון. ראשו של קיר 3 מכוסה ברובד של אדמה חומה, הגולש מעליו למערב, ובו התגלה חומר לבנים חום אדום, כנראה פסולת מכבשן בשכבה II (להלן; L14). קיר 3 נחתך על ידי מבנה מהתקופה הביזנטית(שכבה I; להלן). בתעלת הבדיקה לוקטו מעט החרסים משלהי תקופת הברונזה התיכונה וראשית תקופת הברונזה המאוחרת, אך אין בהם כדי לתארך את הסוללה מכיוון שהתעלה נחפרה באמצעות כלי מכני והחרסים לוקטו באופן אקראי. הממצא הקרמי כולל קערות פתוחות (איור 3: 4, 5), קערה מזווה (איור 3: 6), קדרה (איור 3: 7), סיר בישול (איור 3: 8) ושברי גוף של קערה מטיפוס שוקולד על לבן (איור 3: 9), של כלי דו גוני (איור 3: 10) ושל כלי צבוע בחום (איור 3: 11).
 
טבלה 1. רובדי הסוללה
רובד
תיאור
a
אדמה חומה ובה מעורב רסק של אבני גיר
b
גיר כתוש (קירטון)
c
רובד אופקי של אבני גוויל גדולות ובינוניות
d
אדמה חומה עם אבני גוויל ורסק אבני גיר
e
אבני גוויל קטנות ואבני גיר קטנות
f
אדמה חומה
g
אדמה חומה עם אבניי גוויל קטנות ואבני גיר
 
שכבה II. בחתך הדרומי של תעלת הבדיקה, צמוד לקיר 3, התגלה כבשן שנבנה מאבנים
(L14). האבנים בחלקו הפנימי של הכבשן היו מפויחות. בתוך הכבשן ומסביבו התגלו לבנים רבות. יתכן שחומר הלבנים שהתגלה על ראש קיר 3 מקורו בכבשן זה. מאחר והכבשן נבנה צמוד לקיר 3, נראה כי הוא מאוחר לסוללה.
 
שכבה I. נחשף חלקו הצפוני של מבנה נרחב, ובו שני מרחבים, מזרחי ומערבי (L13 ,L12; איור 6). הקיר הצפוני של המבנה (W1; אורך חשיפה 5 מ', רוחב 1.4 מ', גובה השתמרות מרבי 2.1 מ') נבנה ברובו באבני גוויל בינוניות, ללא חלוקה לנדבכים. חלקו המערבי, העליון, של הקיר צר יותר (W1/a; רוחב 0.9 מ'), והוא נבנה משני נדבכים של אבנים בינוניות מהוקצעות וביניהן אבני גוויל קטנות. קיר 1 חותך את הסוללה ואת קיר 3 משכבה III. אל קיר 1 ניגש מדרום קיר נוסף (W2; אורך חשיפה 3 מ', רוחב 0.9 מ', גובה השתמרות 1.2 מ'), שנבנה באבנים בינוניות מהוקצעות וביניהן אבני גוויל קטנות, בדומה לבנייתו של קיר 1/a. בגבול הדרומי של הריבוע נחשף חלק קטן מקיר (W5), המקביל לקיר 1/a ותוחם את המרחב המערבי מדרום. במרחב המערבי נחשפה מפולת לבנים. החפירה במקום הופסקה טרם הסרת המפולת. במרחב המזרחי (איור 7) נחשפה רצפת פסיפס לבנה (L8; מידות 2.8×2.9 מ'). אבני הפסיפס גדולות והן סודרו בהקף החדר בשורות ישרות היוצרות מסגרת רחבה (0.4 מ' רוחב) ובמרכז החדר בשורות אלכסוניות. מתחת לרצפת הפסיפס נחשף המשכו של רובד c של הסוללה משכבה III, ונראה כי המבנה כולו נבנה בשטח שנחפר בתוך הסוללה. בקרבת קיר 1 מדרום התגלה קיר (W7; גובה 0.65 מ'; איור 8), שנבנה משורה אחת של אבנים ישירות על רצפת הפסיפס. מרכזו של הקיר נצמד אל קיר 1 כך שנוצרו שני תאים (L18 ,L17), ששימשו, כנראה, לאחסון. בתחתית תא 17 התגלה מטבע (ר"ע 115212), המתוארך למאה הה' לסה"נ. נראה שבנייה זו נוספה במהלך קיומו של המבנה. על רצפת הפסיפס במרחב המזרחי, בתאי האחסון וכן במרחב המערבי התגלה ממצא קרמי מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה, הכולל קדרת בישול (איור 9: 1), מכסה (איור 9: 2), סיר בישול (איור 9: 3) וקנקנים (איור 9: 4–6). נראה שהמבנה שנחשף נבנה במאה הה' לסה"נ והמשיך לשמש בתקופה האסלאמית הקדומה. אפשר שבמהלך התקופה האסלאמית שונה שימושו ונבנו בו תאי האחסון.