החפירה נערכה בשטח טרשי של בזלת דלווה מקילוח אודם, המשתפל ממזרח למערב עד למרגלות תל אנפה. נחפר דולמן אחד שבמרכזו תא קבורה מלבני מכוסה באבן בזלת גדולה (איור 1).

לאחר הסרת אבן הכיסוי (1.7×1.8 מ'; איור 2) נחפר תא קבורה (0.80×1.62 מ') שהיה בנוי אבני בזלת גדולות בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב. רצפת התא נבנתה מאבנים קטנות לפילוס פני הסלע (איור 3). לאחר ניקוי הרצפה, היא הוסרה והחפירה העמיקה עד הסלע (איור 4).
בתא הקבורה נמצאו שבר קערה (איור 1:5) ותחתית פכית חרס (איור 2:5) שתוארכו לתקופה הרומית.
סביב התא נמצאו שרידי שני מעגלי אבן שתוכניתם לא ברורה, וניכר שנפגעו בעבודת הטרקטור.
 
ניכר כי תא הקבורה נשדד בעבר, ייתכן בתקופה הרומית. מממצאי החפירה לא ניתן להסיק מתי נבנה הדולמן.