F1 (איורים 2, 3). גת חצובה קטנה, שמרכיביה משטח דריכה רבוע (1.5×1.8 מ') ובור איגום סגלגל (0.7× 1.5 מ', 0.4 מ' עומק).

 
F2 (איורים 4, 5). גת חצובה קטנה, שמרכיביה משטח דריכה (1.7×2.3 מ') ובור איגום סגלגל (0.7×1.3 מ', 0.7 מ' עומק).
 
F3 (איורים 6, 7). ערמה של אבנים בינוניות מסוקלות. בתחתיתו של חתך בדיקה שנערך בצדה הצפוני-מערבי של הערמה, בגובה של כחצי מטר מעל הסלע, התגלו חרסים מהתקופה הכלקוליתית או מתקופת הברונזה הקדומה 1.
 
F4 (איורים 8, 9). ספלול בינוני חצוב בסלע (0.45 מ' קוטר, כ-0.3 מ' עומק). מסביב לספלול התגלו פריטי צור, לרבות מגרד, המתוארכים לתקופה הנאוליתית הקדם-קרמית א'.
 
F5 (איורים 10, 11). קטע מקיר שדה (כ-4 מ' אורך חשיפה), שהושתת על הסלע. הקיר נבנה בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב מאבני שדה בינוניות והשתמר לגובה נדבך אחד.
 
ממצא כלי צור
פולינה ספיבק
על פני השטח לוקטו 41 פריטי צור, ובהם 18 גושים, 12 נתזים, 4 נתזים ראשוניים, 4 להבים, גרעין אחד, גרזן דו-פני קטן ופריט אחד של פסולת של כלי דו-פני. כל הפריטים עשויים מצור שמקורו בתצורת מישש. פריטים מחומר גלם זה נפוצים באתרים מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' במודיעין (חדשות ארכיאולוגיות 122). ראויים לציון הגרזן הדו-פני ופריט הפסולת של הכלי הדו-פני, שניהם נפוצים באתרי התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' (Barkai R. 2005. Flint and Stone Axes as Cultural Markers: Socio-Economic Changes as Reflected in Holocene Flint Tool Industries of the Southern Levant [Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Environment. Volume 11]. Berlin.). האתרים מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' שנחפרו באזור מודיעין מתאפיינים באחוזים גבוהים של כלים דו-פניים, בפסולת של כלים דו-פניים ובתעשיית נתזים מובהקת. ייתכן שמקורם של פריטי הצור בשטח החפירה באתר שטרם תועד.