שטח A (איורים 1, 2). נחפר ריבוע (2.5×2.5 מ') צמוד לקיר של מדרגת עיבוד (5.7 מ' אורך חשיפה, 0.8 מ' רוחב, 1.1 מ' גובה מרבי). הקיר נבנה בציר צפון-מזרח–דרום-מערב מאבני שדה והושתת על שכבה של אדמה ואבנים (0.4–0.8 מ' עובי). קיר המדרגה ניגש אל קיר נוסף, שנבנה על מדרגת סלע בציר צפון-מערב–דרום-מזרח (הוא לא נחפר). בחפירת הריבוע נחשפו שתי חציבות רדודות בסלע, מקבילות זו לזו (הדרומית-מערבית — 0.25–0.30×0.73 מ', 0.18–0.25 מ' עומק; הצפונית-מזרחית — 0.28–0.30×0.63 מ', 0.11–0.18 מ' עומק). השרידים שנחשפו בריבוע נמצאים בשולי היישוב ששכן במקום. קיר המדרגה הוא חלק ממערכת מדרגות חקלאיות שבנו כנראה תושבי היישוב הערבי במאות השנים האחרונות. החציבות שימשו כנראה מתקנים חקלאיים. 

 
שטחים B2 ,B1. בכל אחד מהשטחים נחשפו שרידים של מבנה בן זמננו, ובהם קירות ורצפה. שני המבנים נהרסו על ידי עיריית ירושלים בשל בנייה לא חוקית.