מפני השטח נאספו שברי נרות (איור 5: 13, 14). במבנה הובחנו שני שלבים. לשלב הראשון שייכים שלושה קירות (0.7 מ' רוחבם, W10-W12). קירות 11 ו-12 ניגשים אל קיר 10. בקיר 12 נחשף פתח שהוביל אל חדר (לוקוס 504) שבו נתגלו רצפת גיר כתוש (לוקוס 516) ועליה שברי כלי חרס מן התקופה האסלאמית הקדומה (איור 5: 2, 5, 8, 10). מצדו השני של קיר 11 נתגלה חדר (לוקוס 508) ובו רצפה שניגשה אל קירות 10 ו-11 (איור 2). הרצפה (לוקוס 517) עשויה אף היא מגיר כתוש מעורב בעפר ובחרסים המתוארכים לתקופה האומיית (איור 5: 3, 7). צפונית-מזרחית לקיר 10 נתגלתה חצר (לוקוסים 503, 506) ובה רצפה (לוקוסים 510, 512) שניגשת אל הקיר, עשויה מגיר כתוש מעורב בעפר (איור 3). מתחת לרצפה נחפר בחלקו בור (לוקוס 514) ובו נמצא נר מן התקופה האסלאמית הקדומה (איור 5: 12).

 

 

בשלב השני נוספו שני קירות (W14 ,W13) ונחסם הפתח בקיר 12. אל קיר 14 ניגשת רצפת לס מהודק (לוקוס 503) שהונחה על גבי רצפת השלב הראשון. אל קיר 13 ניגשת רצפת לס מהודק (לוקוס 505) הכולל מעט שברי כלי חרס מן התקופה האסלאמית הקדומה (איור 5: 4, 6, 9, 11). על רצפת החדר נתגלתה צלמית מאבן גיר (איור 5: 15). על רצפת חדר 504 הונחה כנראה בשלב זה רצפה מאבני גוויל שטוחות (איור 4).

 

 

הממצא הארכיאוזואולוגי כלל 61 שברי עצמות בעלי חיים, בהם בעיקר גזלות וגם עזים/כבשים וכן יחמור (Dama Mesopotamica), צב ים ועופות. מציאתן של עצמות יחמור מעיד שהאזור היה כנראה מיוער יותר מכפי שהוא כיום.