טבלה 1. האתרים

מס' אתר
נ"צ
תיאור
מס' איור
1
226514/562381
אבן גיר שעליה חרותה כתובת בת זמננו בערבית: 'משפחת עבד חליל אלעסולי'
2
2
226527/562441
מקבץ של חמישה גלי אבנים, שלושה גדולים (1×2 מ') ושניים קטנים יותר (כ-1 מ' אורך)
 
3
226450/562498
אתר חניה בן זמננו, סחוף, ובו שרידי שלושה מבנים מעוגלים (2 מ' קוטר)
 
4
226774/562352
אבן גיר שעליה חרותה דמות אדם הרוכב על סוס
3
5
226765/562636
גל אבנים (1 מ' קוטר)
 
6
226753/562633
גל אבנים (1 מ' קוטר)
4
7
226450/562778
שורת אבנים סדורות במעגל (1 מ' קוטר)
 
8
226234/562609
מעין מתקן עם גל אבנים (1 מ' קוטר)
 
9
226220/562607
גל אבנים (1 מ' אורך)
 
10
227745/563200
מצבור אבנים, כנראה אתר חניה בן זמננו
 
11
228002/563553
מתקן סגלגל הבנוי משורת אבנים (2×3 מ'), ייתכן שוקת לעדרי צאן
5
12
227988/562943
גל אבנים (0.5×2.0 מ')
 
13
227422/562305
אבן גיר שעליה חרותה כתובת בת זמננו בערבית ובה שני שמות פרטיים: 'סעיד' ו-'חאלד'
6
14
227508/562894
גל אבנים (1.5 מ' קוטר)
 
17
226631-34/562636-40
טרסה (4 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב)
 
18
226645-48/562618-23
טרסה (4 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב)
 
19
227134/562618
אתר חניה (25×35 מ')
7
20
227587/562249
אתר חניה (13×24 מ')
8
21
227748/563459
אתר חניה (21×25 מ')
 
22
228103/564009
אתר חניה (35×65 מ')
9

לא התגלו ממצאים היכולים לסייע בתיארוך האתרים, אך נראה שאתרי החניה ומקצת האתרים האחרים שימשו את האוכלוסייה הבדואית המקומית.