מדרגה חקלאית 100 (2–4 מ' רוחב; איורים 3, 4) נשענת על קיר תמך (W105; כ-30 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) הפונה למורד המדרון. הקיר נבנה על מדרגת סלע (כ-0.4 מ' גובה) משתי שורות של אבני גוויל (עד 0.5 מ' אורך) שביניהן מילוי של אבנים קטנות. בחתך

(L100; מידות 1.5 X3.5מ') נחשף הסלע מתחת לשכבת קרקע (0.3–0.5 מ' עומק) המעמיקה לכיוון מורד המדרון במזרח.

למדרגה חקלאית 101 (עד כ-3 מ' רוחב; איורים 5, 6) צורת האות ר' והיא נשענת על קיר תמך (W106; כ-40 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב; 0.4–1.0 מ' גובה) הבנוי משתי שורות של אבני גוויל (עד 0.4 מ' אורך) המגובבות זו על זו. בחתך (L101; מידות 1.5 X3.0מ') נחשף משטח סלע מתחת לשכבת קרקע (עד 0.5 מ' עומק).

מדרגה חקלאיות 102 (75 מ' אורך, 6–25 מ' רוחב; איורים 7, 8) נשענת על קיר תמך

(W108 ,W107; רוחב 0.7 מ', כ-0.5 מ' גובה) הבנוי משתי שורות של אבני גוויל (עד 0.4 מ' אורך) שביניהן מילוי של אבנים קטנות. נפתחו שני חתכים, באחד (L102; מידות 1.5 X 5.5 מ') נמצאו מתחת לשכבת קרקע (0.2–0.5 מ' עומק) הסלע וקרקע מעורבת באבנים במגוון גדלים, ובשני (L103; מידות 1 X3מ'; איורים 9, 10) נחשף מתחת לשכבת קרקע

(0.5 מ' עומק) סלע שבו כיסי קרקע מעורבת באבנים.

מדרגה חקלאית 104 (כ-30 מ' אורך, עד 8 מ' רוחב; איורים 11, 12) נשענת על קיר תמך (W109; אורך 28 מ', רוחב 0.8 מ', גובה כ-0.6 מ') הבנוי משתי שורות של אבני גוויל (עד 0.6 מ' אורך). הפן הפונה למורד המדרון בנוי מאבנים גדולות. בחתך (L104; מידות 2 X 6 מ') נחשף הסלע מתחת לשכבת קרקע (0.5 מ' עומק).