שטח A. תועדו 11 אתרים, ובהם בור מים סגלגל (כ-2.2 מ' קוטר; אתר 1), פתחי מערות (אתרים 2, 6), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 3, 5, 7, 8; איור 2), שרידי מבנה (שומרה? אתר 4) וערמות של אבנים מסוקלות תחומות בקיר (אתרים 80–82; איור 3).

 
שטח B. על גבעה נמוכה תועדו חמישה אתרים, ובהם קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 9, 84, 87) וערמות של אבנים מסוקלות (אתרים 83, 88).
 
שטח C. תועדו שלושה אתרים, ובהם קיר שדה או קיר של מדרגת עיבוד שנבנה באבני גוויל גדולות מאוד (אתר 12), בור חצוב (כיום הוא סתום באבנים; אתר 14) וערמה של אבנים מסוקלות (8 מ' קוטר; אתר 86).
 
שטח D. תועדו תשעה אתרים, ובהם קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 16, 22, 43, 72, 90), קיר שמהלכו מעוגל ובקצהו המזרחי שרידי חציבה (אתר 18), ערמה של אבנים מסוקלות (6 מ' קוטר; אתר 20) תחומה באבני גוויל גדולות, שרידי מבנה (8 מ' אורך; אתר 42; איור 4) וקבר (? אתר 91).
 
שטח E. תועדו 16 אתרים, ובהם שרידי מבנה (אתר 45), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 47, 50, 53, 55–57, 59, 112), בור חצוב ולידו מקבץ ספלולים (אתר 54), ערמות של אבנים מסוקלות (אתרים 49, 60, 113), חציבה (1 מ' קוטר; אתר 108), קיר שמהלכו מעוגל (מגדל? אתר 58) ושרידי שומרה (7 מ' קוטר; אתר 111).
 
שטח F. תועדו 21 אתרים, ובהם שומרה (12 מ' קוטר; אתר 64), ערמות של אבנים מסוקלות (אתרים 65, 70, 114, 117, 120, 184, 185), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 115, 116, 118, 121, 122, 177, 180–182; איור 5), שרידי מבנים (אתרים 128, 179), מתקן חצוב דמוי חצי סהר (אתר 129) וקבר (? אתר 178).
 
שטח G. תועדו 11 אתרים, ובהם ספלול (0.1 מ' קוטר; אתר 73), קבר (? 1.0×2.5 מ'; אתר 74), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 94, 95, 97, 98, 103, 105, 106), ערמה של אבנים מסוקלות (אתר 99) וקיר שמהלכו מעוגל (1.5 מ' קוטר; אתר 100) ולידו גל אבנים.
 
שטח H. תועדו 12 אתרים, ובהם שומרות (אתרים 39, 41), קירות שדה (אתרים 36, 40, 135, 139), שני בורות חצובים (0.4, 0.8 מ' קוטר; אתרים 38, 136), פזורת של חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית (אתר 137) וערמות של אבנים מסוקלות (אתרים 140–142).
 
שטח I. השטח נפגע בעבר בחפירת תשתיות. תועדו שישה אתרים, ובהם ספלול (אתר 35; איור 6), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 46, 172, 173), שומרה (3 מ' קוטר; אתר 175) ומתקן חצוב (אתר 176).
 
שטח J. תועדו חמישה אתרים, ובהם קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 75, 76, 78, 79) וקיר שנבנה על מחשוף סלע ומהלכו מעוגל (אתר 77).
 
שטח K. השטח נפגע קשה ממחצבה בת ימינו ובעת סלילת כביש 6. תועדו שלושה אתרים בתחומו של אתר העתיקות המוכרז ברקאי, ובהם קיר שדה ולידו פזורת של פריטי צור (אתר 144) ושתי פזורות נוספות של פריטי צור (אתרים 145, 146).
 
שטח L. תועדו 11 אתרים, ובהם מתקנים חצובים (אתרים 129, 132; איור 7), פזורת של פריטי צור (אתר 131), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 133, 134, 160, 163–165), קבר (? אתר 159; איור 8) וערמה של אבנים מסוקלות תחומה באבני שדה (9 מ' קוטר; אתר 161).
 
שטח M. השטח נפגע בעבר בחפירת תשתיות. תועדו תשעה אתרים, ובהם שרידי מבנים (אתרים 128, 168), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 147, 150, 151, 166, 167; איור 9), פתח חצוב, אולי של מערה (0.8 מ' רוחב; אתר 149) ופזורת של פריטי צור (אתר 169).
 
שטח N. על גבעה קטנה בתחומו של אתר העתיקות המוכרז ברקאי תועדו ארבעה אתרים, ובהם מדרגות עיבוד (אתרים 156, 157), שרידי מבנה מעוגל (כ-9 מ' קוטר; אתר 155) וספלול (0.2 מ' קוטר; אתר 158).
 
שטח O. השטח נפגע בעבר בחפירת תשתיות. תועדו שני אתרים, ובהם קיר שנבנה באבני גוויל גדולות ומהלכו מעוגל וסמוך אליו פזורת קטנה של פריטי צור (אתר 170) וקיר שדה (אתר 171).
 
שטח P. בתחום אתר העתיקות המוכרז ברקאי תועדו חמישה אתרים, ובהם ערמות של אבנים מסוקלות (אתרים 888, 889, 891), פזורת קטנה של פריטי צור (אתר 890) וקיר שדה (אתר 892).
 
שטח Q. בתחום אתר העתיקות המוכרז ח' נצור תועדו שמונה אתרים, ובהם חציבה רבועה (1.4 מ' אורך, 0.4 מ' עומק; אתר 205), פזורת של פריטי צור (אתר 206), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 208, 209, 241), ערמה של אבנים מסוקלות ולידה קיר בנוי אבן (אתר 210), שני פתחים של מערות (אתר 201; איור 10) וספלול (6 ס"מ קוטר; אתר 240).
 
שטח R. חלק מהשטח נפגע בהכשרת שבילים. בתחומו של אתר העתיקות המוכרז תל נרבתא תועדו 13 אתרים, ובהם ערמות של אבנים מסוקלות התחומות בקירות (אתרים 213, 216, 226, 242–244, 247, 248), קירות שדה וקירות של מדרגות עיבוד (אתרים 214, 227, 245, 246) ושרידי מבנה, אולי שומרה (10 מ' קוטר; אתר 217; איור 11).
 
בסקר תועדו פזורות של פריטי צור (אתרים 131, 144–146, 169, 170, 206, 890) בראש גבעה שטוחה ובמדרונה הצפוני, הפונה אל ערוץ נחל רחב. מיקומן של פזורות הצור רומז אולי שבראש הגבעה יש אתר פרהיסטורי. הפריטים כוללים בעיקרם פסולת תעשייה, ובה להבונים, שברי להבונים (איור 12: 1–3), שברי להבים ונתזים. כן לוקטו שברי מיקרולטיים גיאומטריים ולא גיאומטריים מטיפוס טרפז/מלבן (איור 12: 4–7). מכלול פריטי הצור מתארך את האתר לתקופה האפיפליאוליתית הקדומה או הביניימית, התרבות הכבארית או הכבארית גיאומטרית. הממצא הקרמי בסקר דל מאוד ומתוארך לתקופות הרומית והביזנטית.