שטח D2 (תקופות הברזל 1, 2)

נמשכה החפירה סביב חלקו הצפוני של קיר 'הבסטיון' המסיבי (W08D2-290) שחלקה העליון החל להיחשף בעונה הקודמת (איור 2). חלקו הדרומי של קיר זה, שנבנה בשלב D2/13 (אופקIr1a  קדום) ושימש עד שלב D2/8a (אופק Ir2a), נחפר לראשונה על ידי א' רבן בשנות השבעים ונחפר בעיקר בחפירות א' שטרן. קצהו הצפוני של הקיר שדוד, ותעלת השוד נמשכת עוד צפונה אל מעבר לגבול החפירה. ממזרח לקיר, כלומר מחוץ למבנה הבסטיון, נחשפו השנה שני משטחי כורכר גדולים. משטחים אלו נחתכים על ידי תעלת הייסוד של קיר הגזית W10606 (שכונה על ידי החופרים בבדיחות 'ארמון טפת') המתוארך לסוף תקופת הברזל 2א ו/או תחילת תקופת הברזל 2ב (שלב D2/7b). תחת משטחים אלו התגלה קיר אבני שדה (W09D2-904) שכיוונו מזרח–מערב. על פי גובהו וכיוונו נראה שהקיר הוא חלק ממבנה המוכר באזור זה מחפירות שטרן ושייך לשלב D2/8 (אופק Ir2aIr1|2). מבנה זה, המכונה 'הבית של בני', נסמך אל קיר הבסטיון ממערב ונחתך על ידי קיר W10606.
משטחי הכורכר הם ככל הנראה המשכם של משטחי כורכר דומים שנחשפו בשטח זה בעבר, ונראה שניגשו אל קירות 'הבית של בני' (שלב D2/8a). עם זאת ייתכן שזהו שלב ביניים בין שלבים D2/7 ו-D2/8. לשלב דומה, שבין סופו של 'הבית של בני' ובניית קיר W10606, יש לשייך את שוד קיר הבסטיון. הקרמיקה ממשטחי הכורכר ומתעלת השוד של קיר הבסטיון מתוארכת לתקופת הברזל 2א וכוללת כלי יבוא קיפרו-גיאומטריים III ובהם כלים מטיפוס 'שחור על אדום' וכלים פניקיים דו-גוניים מאוחרים. הם מתארכים את התקופה שבה יצאו משימוש הן הבסטיון הן 'הבית של בני'.
 
ממערב לקיר הבסטיון, בפנים מבנה הבסטיון, נחשפו בעונה זו שלושה קירות שכיוונם מזרח–מערב המחלקים את השטח לשורה של ארבעה חדרים. החפירה בתוך החדרים העלתה כי למבנה הבסטיון היו לפחות שני שלבי שימוש: שלב מאוחר שממנו נחשפה סדרה של רצפות אפורות, ושלב קדום, שנחשף עד כה בשני החדרים הדרומיים בלבד, שחרב בשרפה עזה ושממנו נחשפה שכבת חורבן עבה (איור 3).
בתוך שכבת החורבן הובחנו רבדים אחדים: הרובד העליון כלל מפולות של אבנים ולבני בוץ; מתחתיו נמצא רובד נוסף ובו כלי חרס מנופצים רבים. כלים אלו אינם מונחים על גבי הרצפה אלא מעל שכבת אפר עבה המכסה את רצפת המבנה, שגם עליה כלים מנופצים אחדים. נראה אם כן כי זוהי עדות למבנה בן שתי קומות. מלבד כלי החרס כללו הממצאים גם כמות גדולה של להבי מגל מצור. הכלים משכבת חורבן זו מתארכים אותה לתקופת הברזל 1א (אופק Ir1a), המאופיינת גם בשטחים אחרים בחורבן, ובשרפה חלקית.
הממצא המעניין ביותר משלב השימוש המאוחר לחורבן נמצא בחדר הדרומי ביותר: נחשפו קירות לבנים המחלקים אותו לתאים קטנים (כ-0.7×0.7 מ'; איור 4). באחד התאים, על גבי משטח עשוי לבני בוץ, נמצאו שני כלי חרס תמימים (פכית ובקבוק), קערת אבן קטנה, קרן, עצם מגולפת וחלוקי נחל עגולים. שימושו המדויק של מתקן זה אינו ברור אך נראה כי שימש לפעילות טקסית פולחנית.
תיארוכה של שכבת השרפה לתקופת הברזל 1א משייך אותה ככל הנראה לשלב D2/13, כפי שהוגדר בחפירות שטרן בשטח שממזרח לבסטיון. כיוון שבין שכבת החורבן וקיר W10606 המבטל את מבנה הבסטיון (שלב D2/7) ישנה רק סדרת רצפות יחידה, נראה כי ממערב לקיר חסרים שרידי בנייה משלבי ביניים אחרים שנחשפו בשטח שממזרח לו (שלבים D2/8-12, אופקים Ir1a/b ,Ir1b ,Ir1/2 ,Ir2a). ייתכן כי השינויים בתוך המבנה היו איטיים ומעטים יחסית לאלו שאירעו מחוצה לו, אך ייתכן גם ששרידי תקופות אלו באזור זה הוסרו בזמן פילוס השטח לבניית המבנה הציבורי הגדול הקשור לקיר W10606.
 
שטח D5 (תקופות הברזל 1–ההלניסטית)
כמו בשנים שעברו נחלקה החפירה בשטח זה לשלושה אזורים נפרדים (להלן D5 מרכז, מזרח ומערב), בעומקים שונים המתייחסים לתקופות שונות.
שטח D5 מרכז (תקופות הברזל 1, 2). החפירה הגיעה אל סלע האם ואיששה סופית את ההנחה כי שלב D5/12, המתוארך לראשית תקופת הברזל 1 (אופק Ir1a קדום), הוא שלב הבנייה הקדום באזור זה.
הקירות משלב זה נשדדו כמעט לחלוטין אך תעלות השוד ושרידי רצפות אחדות ומתקנים מעידים על תוכנית המבנה. כמו כן נמצאו זוג אגנים קעורים מופרדים זה מזה בקיר חוצץ (איור 5). האגנים והקיר בנויים לבני בוץ ומדופנים טיח בוץ. על רצפותיהם נמצאה שכבת פיטוליתים דקה שבבחינה מיקרוסקופית נמצא כי היא מכילה שרידי זן אחד בלבד – חיטה (הבחנה של דן קבנס). ההשערה המתבקשת היא לזהות במתקנים אלו מתבנים, אולם נראה כי השרידים האורגניים שנמצאו בהם כללו את השיבולת כולה, הגבעול והתפרחת, ולא גרעינים בלבד. ייתכן כי אחסון התבואה נעשה ללא ניפוי אך ייתכן גם שזהו מתקן שתפקידו אחר – אולי מקום אחסון השחת לבהמות.
עוד נחשף הפן הדרומי של קיר 05D1-548 שבקצה הדרומי של השטח, הנמשך ממש לאורך קצה המדרון הדרומי של התל. כבר בעונות הקודמות נדמה היה כי קיר גזית זה, שהוא קירו הדרומי של המבנה משלב D5/9 (תקופת הברזל 2[א?], אופק Ir2[a?]), הוא למעשה קיר ביצור עצום (כ-2.5 מ' רוחב, יותר מ-1.7 מ' גובה השתמרות), הבנוי ככל הנראה בשיטת קדמות-נסגות. בניקוי המדרון מדרום לקיר נחשף לא רק הפן הדרומי שלו, אלא גם קיר נוסף מקביל (W09D5-811), הצמוד אליו מדרום, בנוי אבני שדה ומתנשא עד למחצית גובהו של קיר הגזית (איור 6). הקיר (יותר מ-20 מ' אורך) נמשך עוד מזרחה ומערבה אל מעבר לשטח החפירה. בחתך שנעשה דרך קיר W09D5-811 התברר שחומת הגזית יורדת כמעט עד הסלע אך מונחת על גבי נדבך אחד של אבני שדה גדולות. ייתכן אמנם כי זוהי בנייה מכוונת של נדבך ייסוד בנוי אבני שדה ומעליו בניית-על בגזית אך נראה סביר יותר כי חומת הגזית מאוחרת לקיר אבני השדה וחותכת לתוכו. אם כך, סביר שקיר W09D5-811 שימש הקיר הדרומי של המבנה משלב D5/12 וייתכן כי הוא נותר בשימוש גם בשלב D5/11 (חדשות ארכיאולוגיות 121).  
קטעים מחומת קדמות–נסגות בנויה בחלקה גזית נחשפו כבר בחפירות שטרן בשטחים CA בצדו המזרחי של התל. תיארוכה נקבע בתחילה לתקופת הברזל 2ב (אופק Ir2b) אך בעקבות מחקר חדש שנעשה לקראת פרסומו של שטח B נראה כעת כי יש להקדימה לחלקה המאוחר של תקופת הברזל 2א. ייתכן כי חומה זו והחומה שנתגלה כעת בשטח D5 הם חלק מקו הביצור שהקיף את העיר כולה. עם זאת יש לציין שלא נתגלו שרידים של חומה דומה בשטח D2, הנמצא בדרום התל בין שטח D5 לשטחים C–A שבמזרח.
שטח D5 מערב (סוף תקופת הברזל). נחשפו שני קירות עבים מתחת למכלול הבורות הגדול מן התקופות הפרסית וההלניסטית. הקירות בנויים אבני שדה גדולות מאוד ונראים כיסודות מבנה ציבור גדול, שממנו נחשפה כעת הפינה הצפונית-מזרחית (איור 7). הקירות מאוחרים בוודאות למבנה החצר משלב D5/9 בשטח D5 מרכז (לעיל). סמוך להם נחשפו קטעים נוספים מרצפות הכורכר העבות שנחפרו כבר בשנות התשעים בשטח D5 מרכז, ונמצא כי הן מכסות את מבנה החצר. היחס בין רצפות אלו, המתוארכות לתקופת הברזל 2ב או ג (Ir2b/c) לבין הקירות עדיין אינו ברור לחלוטין אך הם כולם קדומים לרצפות הכורכר והצדפים משלב D5/7 (חדשות ארכיאולוגיות 121), ועל כן שויכו יחדיו לשלב D5/8. אם אכן מייצגים הקירות שלב בנייה מתקופת הברזל 2ג (המאה הז' לפסה"נ), זהו המבנה הראשון מתקופה זו בדור.
ב-27 עונות החפירה בדור התגלו עד כה ממצאים רבים מן התקופה האשורית, בעיקר כמות רבה של כלי חרס אך גם שני חותמות אשוריים; אך מלבד שער שני-התאים המשקף בנייה בסגנון אשורי לא נמצאו עוד שרידי בנייה שניתן לתארכם לתקופה זו. תוצאות החפירה בכל השטחים עד כה העלו כי אזורי המגורים הצפופים מתקופת הברזל 2ב שינו את ייעודם והפכו בתקופה זו לשטחים פתוחים, זרועי בורות ומתקנים. דור הייתה מרכז מנהלי תחת השלטון האשורי וייתכן כי בתל עצמו היו מבני ציבור ואילו אזורי המגורים היו מחוץ לשטח התל. פינת המבנה הגדול שהתגלתה היא אולי עדות ראשונה למבני ציבור כאלה אולם ייתכן שהמבנה קדום מעט יותר (המאה הח' לפסה"נ) והדבר מצריך בירור נוסף.
 
שטח D5 מזרח (התקופות הפרסית וההלניסטית). רק שרידים מעטים מתקופה זו נחפרו בעונה זו. בריבוע הדרומי (9/AT), הגבוה יותר, הוסרו שרידי האינסולה ההלניסטית משלב D5/5 ואילו בריבוע הצפוני (AT/10) המשיכו להיחפר הבורות הרבים מתקופות אלו (שלבים D5/5-6) שנחשפו בעונות הקודמות, ומתחתם נחשפו ראשיהם של שני קירות בנויים אבני שדה ומשטחי פיטוליתים אחדים;ייתכן ששרידים אלו מתוארכים כבר לסוף תקופת הברזל (שלב D5/7). תיארוך זה ייבחן במהלך העונה הבאה.
 
שטח D4 (התקופה ההלניסטית)
אחת ממטרות החפירה בשטח D4, כאשר נפתח בשנת 2004, הייתה לחשוף חלקים נוספים מהמבנה הגדול שנחשף בחפירות שטרן בשטחים D1 ו-D2. המבנה בשטח D1 כלל חמישה חדרים גדולים וממנו נמשכו קירות גזית גדולים צפונה ומזרחה, חוצים את כל שטח D2. תחילה תוארך מבנה זה לתקופה הפרסית ואף כונה בשם 'הארמון הפרסי' אולם חפירות מאוחרות העלו ספקות בתיארוך זה (חדשות ארכיאולוגיות 111: 32–33) ובעונת 2005 נקבע סופית תיארוכו למאה הג' לפסה"נ, או אף מעט מאוחר יותר (חדשות ארכיאולוגיות 121).
כבר בעונה שעברה נדמה היה כי נחשפו חלקים נוספים ממבנה זה, בעקבות גילוי הנדבך התחתון שלW05D4-060  בצפון השטח, הבנוי בניית 'ארגזים' בדומה לקירות מבנה ה'ארמון'. קיר W04D1-050 ניגש אל קיר זה ונמשך ממנו דרומה (איור 8).
בעונה זו הסתבכה מעט התמונה עם חשיפתו של מבנה גדול נוסף שממנו נתגלו עד עתה שני קירות בנויים אבני גזית מונחות כראשים בלבד. קירW09D4-533  נמצא הישר מדרום לקיר W05D4-060 ועובר מתחת לקיר W04D1-050. בקצהו המזרחי יוצר קיר זה פינה עם קירW09D4-554  הנמשך ממנו דרומה (איור 9). התסריט הברור כאן שלפיו הקירות העבים בנויים 'ארגזים' (שלב D5/3) מאוחרים לקירות הראשים (שלב D5/4) עומד בסתירה לתמונה הסטרטיגרפית משטח D2 הסמוך, שם נמצא בברור כי קיר הראשים (שלב D2/3) בנוי אל תוך תעלת השוד של קיר ה'ארגזים' של הארמון ההלניסטי ולכן מאוחר לו (איור 10). בשלב זה נראה כי ההנחה הראשונית שלנו שלפיה כל קירות הארגזים העבים שייכים למבנה אחד (כלומר D4/3=D2/4) היא עדיין הסבירה ביותר, ונראה כי קירות הראשים בשטח זה קדומים למבנה הארמון ההלניסטי, כך ש-
D4/4=D2/5.
במרכז השטח, מתחת לרצפות שלב D4/2 (התקופה הרומית) התגלה מצבור של חוליות עמודים מחורצים (L09D4-584) ובשלב זה עדיין לא ברור למי מן השלבים ההלניסטיים יש לייחס מצבור זה.
ממצא חשוב נוסף המגיע גם הוא מהקשר הלניסטי של שלבים D4/3 או D4/4, הוא גמה זעירה (כ-1 ס"מ רוחב) שעליה חקוקה דמותו של אלכסנדר (זיהוי של ג' ניטשקה וא' סטיוארט; איור 11).
 
שטח D4 (התקופה הרומית)
השרידים היחידים מן התקופה הרומית (שלב D4/1) שנחפרו בשנה זו הם חלקים מרחוב מרוצף שכיוונו מזרח–מערב, שהוא המשכו המזרחי של הרחוב המרוצף שנחשף בעונת 2006 בצפון שטח 1D (חדשות ארכיאולוגיות 121). רחוב זה מקביל לרחוב מרוצף נוסף שחלקים ממנו נחשפו בחפירות שטרן בשטחים D1 ו-2D, ויש להניח כי כמוהו יימשך עוד מזרחה עד להצטלבות עם רחוב שכיוונו דרום–צפון (ה'קרדו'). עד כה לא נמצאו רחובות אחרים שכיוונם צפון–דרום המחלקים את השטח ומחברים בין שני הרחובות המקבילים וכך ניתן לשחזר ביניהם אינסולה גדולה (30 מ' רוחב, יותר מ-70 מ' אורך; איור 12) שרוחבה כפול מרוחב האינסולות שנחשפו בחפירות שטרן בשטחים A ו-C במזרח התל.