עכו, מנשייה

אליעזר שטרן
13/07/2011
דוח סופי

בחודש ספטמבר 2006 נערך סקר פיתוח בשכונת האגרוף דרום בעכו (הרשאה מס' 4888-A; נ"צ 208125-750/759375-750) בהזמנת משרד השיכון והבינוי מחוז חיפה. הסקר, מטעם רשות העתיקות, נערך על ידי א' שטרן וה' אבו עוקסה.

נסקר שטח ממזרח לאמת המים עכו–כברי וממערב לרח' בורלא.
השטח שנסקר במזרח העיר היה שטח חקלאי (פרדס) שנעקר לקראת בניית השכונה.
לא נמצא כל ממצא ארכיאולוגי.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version