בשכבה III, המתוארכת לתקופה הפרסית, נתגלה קטע רצפה (לוקוס 21, 3 ס"מ עובי) עשויה גיר כתוש מעורב בקונכיות שהונחה על גבי שכבה של שברי כלי חרס (לוקוס 24, איור 3: 3-1).

 

בשכבה II, שזמנה סוף התקופה הפרסית וראשית התקופה ההלניסטית (איור 2), נתגלו שני קירות (W19 ,W14) ניצבים זה לזה. אל קיר 19 ניגשה מדרום רצפה עשויה טיח (לוקוס 23, 1 ס"מ עובי) ואל קיר 14 ניגשה ממערב רצפה עשויה טיח מעורב בקונכיות (לוקוס 20, כ-0.2 מ' עובי) ועליה שריד של מיתקן (W18). על הרצפה נמצאו שברי כלי חרס (איור 3: 7-4), ראש צלמית (איור 3: 8), פלך (איור 3: 9), כמה חפצי ברונזה ומטבע צורי אוטונומי מהמאה הד' לפסה"נ (ר"ע 84631; איור 4).

 

בשכבה I, המתוארכת לתקופה הביזנטית, נתגלה רובד מילוי חול (לוקוסים 16, 17) ובו שברי קנקנים מהתקופה הביזנטית המאוחרת (איור 3: 10, 11). על מילוי זה הונחה התשתית לרצפות הכנסייה ולעמודיה (לוקוסים 12, 13).