נחפרו שני ריבועים (A ו-B; כ-200 מ' ביניהם; 25 מ"ר כל אחד).

 
ריבוע A
נפתח ריבוע צמוד לתעלת קו המים ונחשפה בו שכבת אבנים המושתתת על שכבה של בליית סלעי גיר ובזלת. בין האבנים ובקרבתם נתגלו שברי כלי חרס ושברי כלי שחיקה מבזלת המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית.
 
ריבוע B
נפתח ריבוע באזור שהיה מכוסה באדמה אלוביאלית. נחשפו משטחי סלע גיר ומעליהם נמצאו מעט שברי כלי חרס המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית. בתחום הריבוע פגיעה של צינור ניקוז מודרני.
 
בחפירה נחשפו שולי האתר מורחאן, המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית. על פני השטח בקרבת הריבועים נמצאו שברי כלי שחיקה וכתישה רבים.
השרידים הרבים שהתגלו בסקרים ובחפירות, וכן בעת פגיעות של פעילות מודרנית ושוד עתיקות, מעידים כי הייתה ביישוב הקדום פעילות חקלאית רבה. עשרות מכתשי הבזלת ואבני השחיקה שנמצאו מעידות כי מורחאן הינו אתר מפתח וחשיבותו רבה לחקר שלהי האלף השלישי לפסה"נ.