שטח M3
בשטח זה זוהו בעונה זו ארבעה שלבים (I–IV) המיוחסים לתקופת הברזל, ושלב נוסף (V) אשר כלל כנראה את ראש חורבן הברונזה המאוחרת שנחשף בעיקר בצפון-מערב השטח. שלושת השלבים העיקריים שנחפרו בעונה זו (III–I) מציגים התפתחות משטח ציבורי פתוח (שלב III) לאזור מגורים (שלב I, לפחות בחלקו הדרומי של השטח). השלב הקדום כולל רצפות אחדות מעפר כבוש וטיח אשר שימשו רחבה פתוחה לתושבי המבנים הסמוכים. בשלב II נחתמה הרחבה בקירות תמך שאפשרו את הקמתם של מבני מגורים בשלב I המאוחר.

 

שלב V. בחלקו הצפוני של שטח החפירה וסמוך לחומת הסוגרים נחשפה מפולת לבנים כתומות ואפר רב, ייתכן שזהו ראש חורבן הברונזה המאוחרת.
שלב IV. לשלב זה אפשר לייחס מתקן המורכב משני קירות ניצבים. חומת הסוגרים של המאה הי' לפסה"נ חותמת אחד מהם. מעט החרסים שהתגלו בהקשר למתקן זה תוארכו לתקופת הברזל. אמנם לא נמצאו מספיק חרסים שיאפשרו תיארוך מדויק של שרידים אלו, אבל מאחר שחומת הסוגרים 'חותמת' את קירות המתקן, אפשר אולי לתארכו לתקופת הברזל 1 (שכבה XII/XI בחצור).
שלב III. לשלב זה אפשר לייחס רצפות אחדות היוצרות רחבה גדולה שהשתרעה ממערב למבנה שנחשף בשטח M4. הקדומה בהם היא רצפת טיח המשתרעת של שטח מצומצם. מעל רצפה זו הונחה רצפת עפר כבוש וחלוקים ומעליה רצפת טיח עבה (איור 2). רצפה זו נחשפה כבר בעונת 1994, אז זוהתה כחלקלקה, כיוון שהיא ניגשה לחומת הסוגרים של המאה הי' לפסה"נ. מהחפירה בעונה הנוכחית עולה כי זיהוי זה היה מוטעה, כיוון שהרצפה ניגשת גם לאלמנטים בתוך העיר עצמה ולכן מהווה כנראה רחבה פתוחה. רחבה זו מתוארכת לשלב הקדום ביותר במאה הח' לפסה"נ.
שלב II. לשלב זה אפשר לייחס שני קירות טרסה הבנויים אבני שדה גדולות, שנבנו במהלך המאה הח' לפסה"נ, ככל הנראה כדי לאפשר בניית מבני מגורים במדרון הצפוני של התל. בין שני קירות הטרסה נחשף מפלס חיים שעליו אגן אבן גיר, שבר קערת בזלת, ושרידים של שני טבונים (איור 3), המעידים כי האזור שימש להכנה מזון ולבישולו.
שלב I. בשלב זה נבנה בחלק הדרומי של השטח מבנה מגורים שרק אחד מחדריו נחשף. בחדר התגלה ריצוף אבנים (איור 4) ובשלב מאוחר הונחה עליו רצפת עפר כבוש. על גבי רצפת העפר התגלו כלים אחדים, בהם שני קנקני אגירה, סיר בישול ופכית תמימה (איור 5). הרצפה מתוארכת למאה הח' לפסה"נ. אל הקיר הצפוני של החדר נצמד מבחוץ גרם מדרגות שהוביל אל קומה נוספת.

 

שטח M4 הצפוני
בעונת 2013 נחשפה החומה המלאה המתוארכת למאה הט' לפסה"נ (בן-תור וצוקרמן 2014). מתחת לחומה המלאה נחשף קיר בנוי לבנים (2.5–3.0 מ' עובי) שהשתמר לגובה של חמישה נדבכים (0.5–1.0 מ'), ללא יסודות אבן. הקיר נבנה בשורות לבנים ושורות של אבנים קטנות במרווחים קבועים ביניהם, הישר על שרידי החורבן המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת (איור 6). בעונה זו זוהה בין החומה המלאה לבין קיר הלבנים מילוי (כ-0.2 מ' עובי), אולי מכוון, שהונח טרם בניית החומה המלאה. זמנו של קיר הלבנים ותפקידו יתבררו רק אם יחשפו רצפות שתיגשנה אליו מדרום. מאחר שהשטח שמדרום לקיר היה מצומצם מאוד (כ-0.5 מ') הוחלט לסיים את החפירה בשטח M4 הצפוני. המשך החפירה בשטח M4 הדרומי יסייע בתיארוך קיר הלבנים. הועלתה גם אפשרות שקיר הלבנים אינו קיר כלל אלא מסד של החומה המלאה הבנויה הישר מעליו, בדיוק באותו תוואי.

 

שטח M4 הדרומי
בעונה זו נחשפו בשטח זה ארבעה שלבים סטרטיגרפיים המתוארכים לתקופת הברזל. השלב הקדום מתוארך למאה הט' לפסה"נ והשלבים המאוחרים מתוארכים למאה הח' לפסה"נ בהתאמה לשלבים שזוהו בשטחים המזרחיים (M2 ,M1).
השלב הקדום מתוארך למאה הט' לפסה"נ וכולל את עמודי האבן המונוליתיים של מבנה המחסנים שחלקו נחפר בעונות קודמות, אך רצפתו טרם נחשפה. ייתכן כי בצפון השטח נחשף ראש הקיר התוחם את המבנה מצפון. דבר זה יתברר בעונת החפירות הבאה.

 

למאה הח' לפסה"נ אפשר לייחס שני שלבים עיקריים. השלב הקדום נחשף בשטח מצומצם מאוד. בניגוד לאופיו הציבורי של השטח במאה הט' לפסה"נ, במאה הח' לפסה"נ השטח כולל בעיקר מבני מגורים שבהם שימוש משני בקירות ובעמודים של מבנה העמודים (המחסן) מן המאה הט' לפסה"נ. בעונה זו נחשפו חדרים השייכים למבנה המגורים שחלק ממנו נחשף כבר בעונות קודמות בצפון-מזרח שטח M. לשלב זה אפשר לייחס את ריצופי החלוקים שהתגלו בחלק המערבי של השטח (איור 7).

 

השלב המאוחר כולל מבנה מגורים ובו חמישה חדרים שביניהם פתחים. בקירות הלבנים של החדרים הדרומיים במבנה הובחנה תופעה מעניינת – הקירות נבנו אל העמודים המונוליתיים של מבנה העמודים (בן המאה הט' לפסה"נ), בניגוד לבנייה בחלקו המזרחי של השטח, שם שילבו הבנאים את העמודים בתוך קירות הלבנים.

אפשר לחלק שלב זה לשני תת-שלבים. בשלב הקדום נבנה במרכז המבנה קיר לבנים ובו שני פתחים התחומים במונוליתים מאבן גיר (איור 8). רצפת החדר המרכזי במבנה עשויה עפר מהודק ועליה ריכוז חרסים. מחדר זה יש כניסה לארבעת החדרים האחרים במבנה. בחדר הדרומי-מערבי נחשפה רצפה עשויה עפר מהודק שעל גביה נמצאו ממצאים אחדים, בהם שתי קערות קוסמטיות, מגל מברזל ופכית. בחדר הצפוני-מערבי נחשפה רצפה עשויה עפר מהודק שעל גביה מעגלה מאבן שנשענה על קיר הלבנים המפריד בין חדר זה לבין החדר הדרומי-מערבי (איור 9). בפינה הצפונית-מערבית של החדר התגלה מתקן מעוגל ובו עשרות משקולות נול (איור 10), רובן לא השתמרו לאחר הוצאתן מהשטח, וכלים לרפאות.

 

בתת-השלב המאוחר הורמו רצפות ונעשו מעט שינויים פנימיים בתוך מבנה המגורים. הפתחים של קיר הלבנים המרכזי של המבנה נסתמו (איורים 7, 8), מעל הקיר נבנו שני נדבכי לבנים ומעליהם נדבכי אבן. כך גם בקירות הלבנים של החדרים הדרומיים שעל גביהם הונחו נדבכי אבן. שיטת בנייה זו, של אבנים מעל לבנים, אינה נפוצה, אך היא זוהתה גם בחלקו המזרחי של שטח M שנחפר בשנות ה-90. רוב הרצפות של המבנה נחשפו כבר בעונת 2013. בחדר הדרומי-מערבי, סמוך למתקן שהתגלה בעונת 2013, נחשף מתקן מעוגל בנוי לבנים ובתוכו נמצאו זרעי חיטה שרופים וחומר אורגני רב (איור 11).