חורבת בירה (33; מפת לוד [80]: אתר 33; ח' אל-בירה; איור 3). חורבה גדולה (כ-20 דונם) על גבעה. בחפירות שנערכו בה נחשפו בית בד (איור 4), כנסייה שבה פריטים אדריכליים ורצפת פסיפס מעוטרת (איורים 5, 6), מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית, בורות מים, מערות קבורה ומחצבות, והיא תוארה כבית אחוזה (ספראי ז' ודר ש', 1997. חורבת בירה – בית אחוזה בשפלת לוד, בתוך: ספראי ז', פרידמן א' ושוורץ י' [עורכים], חקרי ארץ. עיונים בתולדות ארץ ישראל מוגשים לכבוד פרופ' יהודה פליקס: 57–125). בשטח החורבה תועדו בריכה חצובה, משטחי דריכה של גתות, בורות מים חצובים ומחצבות (להלן) וכן אבני בנייה במגוון גדלים, ונאספו חרסים למן תקופת הברזל 2 ועד התקופה האסלאמית הקדומה.

מבנה (21; מפת לוד [80]: אתר 32). על גבעה התגלו שרידי מבנה (5.0×8.5 מ'; איור 7) שבו נותרו שתי אבני סף. נאספו חרסים אחדים מן התקופות הברזל 2, הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
גתות חצובות. נסקרו חמש גתות (2, 9, 20, 43 ו-49) חצובות במחשופי סלע (איורים 8–12).
בורות מים (14, 23 ו-70). בור 14 חצוב לצד דרך שדה (13), ממערב לקיר התוחם אותה. לבור (1.05 מ' קוטר הפתח, כ-3.6 מ' עומק) מתאר פעמוני. על פתחו מונחת חוליית אבן (1.28 מ' קוטר; איור 13) שהשתמרה כדי מחציתה ובחלקה העליון שלוש גומות, כנראה לסגירה. בקרבת הפתח חצובה תעלה (3.4 מ' אורך, 0.18 מ' רוחב, 0.2 מ' עומק) שלצדה תשליל חציבה. בור 23 על מדרון, כארבעה מטרים ממזרח למבנה 21, פתחו (כ-0.95 מ' קוטר; איור 14) חסום בשני סלעים. מדרום לבור נמצא מחשוף סלע (1.5×1.7 מ') שעליו תשליל חציבה. בור 70 חצוב במדרון שממערב לחורבת בירה (איור 15). פתחו עגול (1.1 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק) ומתארו פעמוני. הסלע סביב פתח הבור סותת ונחצבו בו תעלות שהזרימו אליו מים.
מערות קבורה. נמצאו תשע מערות קבורה (1, 11, 12, 17, 25, 26, 28, 29 ו-31) וכן קבר פיר (19) ושתי מערות נוספות (27 ו-48). מערה 1 חצובה על שלוחה היורדת לדרום-מזרח; חציבות מאוחרות פגעו בתוכניתה (איור 16). מערה 11 נשדדה בעבר (איור 17). מערה 12 חצובה על מחשוף סלע (איור 18). נראה שהמערות מרוכזות בשולי הגבעות שעליהן שרידי בנייה.
מחצבות. נמצאו 11 מחצבות לאבני בנייה (4, 6, 32, 37, 46, 60, 63, 68, 69, 72 ו-73). מחצבה 37 גדולה ומרשימה, ונראה שפגעה במערת קבורה (איורים 19–22).
ערמות אבנים. בשלושה אתרים (39, 50 ו-58) תועדו ערמות אבני בנייה.
בריכות. תועדו שתי בריכות מים (34 ו-35; איור 23).
כבשני סיד. תועדו חמישה כבשנים (3, 36, 44, 47 ו-53) שניצלו את אבני הבנייה שהיו בשטח להפקת סיד (איור 24).
נוסף על אלה נסקרו מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית (10, 22, 24 ו-62), אגנים חצובים
(45, 54, 65 ו-71), מדרגות עיבוד חקלאיות (15, 38 ו-59), ערמות סיקול (5, 8, 55, 56 ו-64), קיר (57), קירות שדה (7, 16 ו-18), ספלולים (40, 51, 61 ו-67), חציבות (30, 66 ו-74) וריכוז שברי כלי חרס (52).