ח'אן (אתר 91). הח'אן, בצפון-מערב השטח הנסקר, מתוארך לתקופה העות'מאנית וקשור כנראה לדרך המכונה בתקופה העות'מאנית 'דרב אל-חוורנה'. אפשר היה לזהותו על פי ריכוזים של אבני גוויל ואבנים מהוקצעות אשר שימרו את תוואי הקירות (איור 2). זהו מבנה גדול מאוד, מתארו מרובע, והיו בו חדרים סביב חצר מרכזית. בשטח החצר נמצאו בורות מים ושרידי מבנים נוספים, ואי אפשר לקבוע אם הם מתקופה אחרת או ששימשו את הח'אן עצמו.

 
מבנים וקירות (אתרים 6, 22, 27, 29, 40, 44, 46, 47, 57, 80). בקבוצה זו שלושה סוגים: מבנים שמתארם וגודלם מגוונים, בנויים אבני גוויל (איור 3), מדרגות עיבוד חקלאיות (איור 4) וקירות תוחמי חלקות (איור 5). רוב המבנים והקירות לא תוארכו עקב צפיפות הצמחייה אשר הקשתה על איסוף חרסים, אך כיוון שהם שונים מהשרידים השייכים לתקופה העות'מאנית בחומר הבנייה, בשיטות הבנייה ובמתאר הם ככל הנראה מתקופה אחרת.
 
אזורי קבורה מוסלמית (אתרים 7–18, 33, 43, 53, 54, 62–64, 69, 70, 72–74). נמצאו שמונה אזורי קבורה מוסלמית, רובם סביב הח'אן העות'מאני בגבעה הצפונית. באזורי הקבורה זוהו קברים בנויים היטב, אף שמחלקם השתמרה רק דופן אחת, וכן מצבורים של אבני גוויל המסודרים בצורה מלבנית בכיוון מזרח–מערב. אזורי הקבורה מאופיינים בפיזור של אבני גוויל רבות, קטנות ובינוניות (איור 6).
 
מערות (אתרים 21, 49). נמצא שקע (כ-3 מ' קוטר) אשר נראה כתקרת מערה שקרסה פנימה (איור 7). במקום אחר נמצא בור באדמה שנראה רחב מידות. כדי להכריע אם אלו שרידים ארכיאולוגיים או אלמנטים טבעיים יש צורך בחפירה ארכיאולוגית.
 
בורות מים חצובים (אתרים 20, 23, 28, 32, 37, 45, 51, 59, 84). נמצאו תשעה בורות מים חצובים, כולם מרוכזים בגבעה הצפונית סביב הח'אן העות'מאני. חלקם התחתון חצוב בסלע וחלקם העליון בנוי אבני גוויל או גזית. לרובם חוליית בטון (איור 8).
 
בריכה או מאגר מים (אתר 52; איור 9). צמוד לצלע המערבית של הח'אן התגלה פתח של בריכת מים או מאגר מים מטויח.
 
ערמות סיקול (אתרים 24, 35, 41, 42, 67, 68, 71, 81, 82, 90). התגלו ערמות של אבני גוויל קטנות, בינוניות וגדולות, כנראה תוצר לוואי של סיקול השדות (איור 10).
 
חציבות (אתרים 1–5, 19, 60). החציבות נמצאו בעיקר בצפון-מזרח השטח. עיקרן מחצבות בסלע נארי לצורך השגת אבני בנייה.  
 
גתות (אתרים 25, 30). התגלו שרידים, בעיקר משטחי דריכה, שלגתות פשוטות חצובות בסלע נארי.
 
הממצאים בשטח הנסקר מעידים על שני סוגי פעילות עיקריים: פעילויות הקשורות בדרך ובח'אן הנמצא לצדה, ופעילויות הקשורות בחקלאות. הקבורה, בורות המים ובריכת המים סמוכים לח'אן ויש להניח שהיו קשורים בו. מדרגות העיבוד, הקירות לתיחום חלקות, ערמות הסיקול, והגתות הם חלק מהפעילות החקלאית שהייתה בשטח. יש להניח שהמבנים שהתגלו שימשו את החקלאים והיו בתי חווה מבודדים ולא חלק מיישוב מרוכז.