נסקרו 34 אתרים (2–35; איור 1): רגמים, מתחמים וקירות, וכן שרידי מבנים מודרניים של הכפר פרפור. כן אותרו בשטח הסקר קירות תמך רבים של מדרגות חקלאיות (לא מופו), ככל הנראה מודרניים.

 
רגמים. נסקרו 36 רגמים (טבלה 1). מקצת מן הרגמים נמצא בשטחים מישוריים לצד חלקות קרקע קטנות שיכלו לשמש לחקלאות, ואחרים פזורים על מדרונות מתונים סמוך למשטחי סלע. חמישה מן הרגמים מוארכים (23–25, 28, 30; 8–45 מ' אורך, כ-5 מ' רוחב); אלה הם ככל הנראה שרידיהם של קירות או מבנים. שאר הרגמים שנסקרו מעוגלים (איור 2); ייתכן שחלק מהם מכסים על תאי קבורה, בדומה לדולמנים שנתגלו באתר בעבר (חדשות ארכיאולוגיות 120). רגמים אחרים – ובהם כנראה 11 גלי האבן באתרים 10 ו-19 – הם גלי סיקול בלבד. הרגמים מצטרפים לשדות הדולמנים והרגמים הרבים הפזורים בכל דרום הגולן, שעשרות מהם נחפרו בעבר.
 
מתחמים (14, 15; איור 3). בראש גבעה בחלקו המערבי של שטח הכפר פרפור, סמוך לערוץ הנחל, נמצאו שני מתחמים מלבניים עם פינות מעוגלות, הצמודים זה לזה (14 – 448 מ"ר; 15 – 325 מ"ר); כל מתחם מוקף בקיר בנוי (2.0–2.2 מ' רוחב). בשל הצמחייה הסבוכה והבנייה המודרנית לא ניתן לקבוע את זמנם.
 
קירות (20–22). בין המדרגות החקלאיות אותרו כמה ראשי קירות הבנויים משתי שורות של אבני גוויל, ככל הנראה שרידים קדומים. קיר 20 (2 מ' רוחב) שימש, ככל הנראה, קיר מסד; קיר 21 (כ-2 מ' רוחב) מעוגל ויוצר מתחם הפתוח דרומה; קיר 22 (כ-2.3 מ' רוחב; איור 4) שרד לגובה שניים עד שלושה נדבכים. בשל הצמחייה העבותה אי אפשר לקבוע את זמנם של הקירות.
 
קירות ושרידי מבנים מודרניים (11, 12, 31). הקירות נבנו משתי שורות (0.8 מ' רוחב ממוצע) של אבני גוויל ואבנים עם סיתות מרובע גס. קיר 11 שרד לגובה ארבעה נדבכים (איור 5). ייתכן כי שרידי הבנייה באתר 12 (10×20 מ') שייכים לכמה מבנים. באתר 31 אותרו כמה ראשי קירות וערמות של אבנים, שניכר בהן כי הסיתות מודרני.  
 
טבלה 1. רגמים
אתר
מספר רגמים
קוטר (מ')
הערות
2
1
5
 
3
1
7
 
4
1
9
 
5
1
7
 
6
1
4
 
7
1
10
 
8
1
8
 
9
1
9
 
10
5
5
 
13
1
6
 
16
1
7
 
17
1
9
 
18
1
6
 
19
6
5–9
 
23
1
 
רוגם מוארך (5×35 מ')
24
1
 
רוגם מוארך (5×27 מ')
25
1
 
רוגם מוארך (5×44 מ')
26
1
7
 
27
1
12
 
28
1
 
רוגם מוארך (5×15 מ')
29
1
3
 
30
1
 
רוגם מוארך (5×8 מ')
32
1
5
 
33
1
11
 
34
1
7
 
35
1
9